Najzákladnejšia potreba dieťaťa je byť milované. Nič viac mu dať nemôžeme

Katarína Alberty | 15. máj 2020
Deti potrebuju lasku

Chceme pre svoje deti to najlepšie. Ale nikto nám presne nepovie, čo to je.

Naopak, často sa stáva, že čím viac sa to snažíme zistiť, tým viac sa zamotávame do pochybností. A namiesto rady tak získame akurát traumu na duši. 

Nesnažme sa o dokonalosť vo výchove

Je to podľa psychologičky Mgr. Júlie Liptákovej daň za to, že dnešná generácia rodičov sa snaží byť dokonalá?

Žijeme v prirýchlej dobe? 

Je pravda, že v spoločnosti sa dnes kladie dôraz na aktivitu, usilovnosť, pracovitosť, ale najmä na správne rozhodnutia. Ale je len na nás, do akej miery si to pripustíme, čo si mnoho rodičov neuvedomuje a ten tlak si často vytvárajú sami. Dokonca, nielen na seba, ale aj na druhých. 

Nie je to len strach z jednoduchých riešení, ktorými generácia dnešných rodičov trpí?

Myslím, že sa rodičia neboja ani tak jednoduchých riešení, ale najmä tých chybných. Bojíme sa zlyhania, bojíme sa robiť chyby. Každý rodič však musí prijať aj svoju nedokonalosť, veď  ani nikto z nás predsa nezažil dokonalú výchovu bez pochybností. Deti sú navyše úžasné práve v tom, že ľúbia svojich rodičov aj s ich chybami a nedostatkami.  A o tom to je – v centre našich rozhodnutí a volieb musí byť dieťa,  a nie to, ako moju výchovu bude posudzovať okolie.

Dávame ho na prvé miesto, však? Napríklad v prípade často riskantných domácich pôrodov, či neočkovania, ktoré môže dieťa ohroziť? Dnes je doba návratu k prirodzeným postupom, prečo ale k nim ideme často neprirodzenými cestami? 

V tomto prípade ide o uhol pohľadu. Niekto môže považovať za prirodzenú stravu pre dieťa len to, čo je bio, iný takú, ktorú konzumuje aj zvyšok rodiny. A, samozrejme, platí to i naopak, jedna mamička považuje za rizikový pôrod v nemocnici, sprevádzaný zásahmi personálu a stresom, pre inú je to pôrod doma. Dôležité  je znova a znova overovať svoje názory, aby nedošlo k vážnemu ohrozeniu zdravia a života dieťaťa.

Namiesto overovania správnosti svojho pohľadu však mnoho mamičiek akoby sa v ňom skôr utvrdzovalo, a to tým, že odsudzuje matky, ktoré  to robia inak. Často dokonca dosť agresívne. Kde sa to v nich berie práve v období, keď sa od žien očakáva skôr nežnosť?   

Ak prijmeme nejakú informáciu za pravdivú, máme potrebu si ju potvrdiť u okolia. V podstate matka potrebuje počuť: „Áno, snažíš sa to robiť dobre.“  A je pre ňu dôležité počuť to práve od inej matky, ktorá prežíva, rieši a potrebuje podobné veci. Ak k tomuto potvrdeniu nedôjde, môže prežívať pocity frustrácie, až hnevu. A z  potreby utvrdenia sa v  názore sa stane doslova boj o pravdu.   

Dá sa tomu vyhnúť? 

Určite. Cieľom priateľstiev medzi matkami by mala byť výmena informácií, skúseností, povzbudenie a podpora jedna druhej, aby nabrali nové sily a mohli fungovať ďalej. Nemusia sa pritom zakaždým zhodnúť a súhlasiť so všetkým.  Jednoducho je dôležité si uvedomiť tú potrebu uznania, ktorú má každý z nás.

Tá sa ale často nedostáva mamám, ktorým bol indikovaný napríklad cisársky rez alebo sa im nedarilo dojčiť, prípadne zostali na svoje deti samy. Naopak, toľko sa zdôrazňuje význam kompletnej rodiny, vaginálnych pôrodov a dojčenia pre zdravý vývoj dieťaťa, že mnohé potom trpia až pocitom menejcennosti či výčitiek svedomia, že dieťaťu neboli schopné dať všetko, čo potrebuje... A tam začínajú mnohé materské traumy. Dá sa im predísť?

Ak mamička po sekcii  prežíva pocity zlyhania či frustrácie,  je dôležité venovať sa tomu, z čoho to pramení. Zároveň je pre ňu veľmi dôležité mať sa o tom s kým porozprávať. Vtedy si môže prejsť procesom zmierenia sa s aktuálnym dianím, tak ako ona sama potrebuje. To isté platí aj o nedojčiacich či slobodných mamičkách. Aj ony potrebujú zvýšený záujem a podporu od okolia, pretože môžu trpieť pocitmi viny a nedostatočnosti.

Asi najdôležitejšie je ale pre pokoj každej mamy vedieť, že tým všetkým netrpí aj jej dieťa... Sú jej pocity menejcennosti a výčitky svedomia naozaj zbytočné? 

Najzákladnejšia potreba dieťaťa je byť  milované a cítiť sa v bezpečí. Ak toto od matky dostáva v dostatočnej miere, vyrovná sa s akýmikoľvek inými potenciálnymi nedostatkami. Preto je dôležité, aby sa mamy snažili radšej zamerať na to, čo svojim deťom poskytnúť môžu, a nie na to, čo v konkrétnej situácii dať nedokážu a mať z toho ešte aj pocity frustrácie.  

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: