Priskoro v MENOPAUZE

MUDr. Marek Brenišin, PhD. | 18. máj 2023
Priskoro v menopauze

Kedysi bolo spoločnosťou vnímané, že žena prestane mávať menštruáciu často až v dobe, keď má vnúčatá. V súčasnosti sa ale čoraz viac žien dostáva do menopauzy už v štyridsiatke, či dokonca skôr. V dnešnom článku sa pozrieme na tento fenomén a zároveň si vysvetlíme niektoré podobné javy, ktoré môžu menopauzu imitovať.

Menopauza v živote ženy

Reprodukčné obdobie ženy, teda čas, keď môže mať deti, je sprevádzané každomesačným krvácaním a začína niekedy okolo 12. až 15. roku života. Podľa rôznych faktorov, kam radíme jednak genetiku, rôzne vplyvy prostredia, ako je napríklad stres, výživa či aj tehotenstvá, trvá schopnosť ženy počať a donosiť dieťa približne do veku 45 až 55 rokov.

Odôvodnenie tohto fenoménu je pomerne jednoduché. Zatiaľ čo sa spermie tvoria priebežne, prvotná časť delenia ženských pohlavných buniek prebehne ešte pred narodením dievčaťa. Chromozómy v nich sú „zaseknuté“ do seba a rozdelia sa, až keď má byť vajíčko uvoľnené na možné oplodnenie. Čím dlhšie tak ale ostanú, tým je väčšie riziko, že dôjde k chybe a môže vzniknúť dieťa s genetickým ochorením, vrodenými chybami, či tehotenstvo skončí potratom. Okolo 50. roku života je už toto riziko také vysoké, že telo ženy vyhodnotí ako výhodnejšie zastaviť reprodukčný cyklus.

Počas vývinu dievčatka sa v jeho vaječníkoch vyvíjajú  až 2 milióny zárodočných folikulov.  Pri dosiahnutí puberty počet oocytov klesá už iba na 300-tisíc, z nich sa počas života uvoľní a môže byť oplodnených asi iba 500 vajíčok. Zvyšok spontánne zaniká.

Niekoľko rokov pred nástupom menopauzy začnú kolísať hladiny hormónov stimulujúcich vaječníky. Toto obdobie nazývame perimenopauza, priemerne trvá dva roky, jej dĺžka sa ale môže líšiť. 

Menopauza: Ako ju rozpoznáte?
Prečítajte si tiež:

Menopauza: Ako ju rozpoznáte?

Typickým znakom menopauzy je: 

  • nepravidelné krvácanie,
  • žena môže pociťovať zmeny nálad,
  • objavujú sa návaly tepla alebo chladu,
  • suchosť v pošve,
  • môže sa objaviť aj pokles libida (chuti na intímny styk),
  • problémy so spánkom a s tým spojené výpadky pamäti  či poruchy koncentrácie.

Ako menopauzu už hodnotíme stav, ak žena nemala pravidelné krvácanie viac ako rok. V prípade pochybností je dobré prípadný výtok krvi z rodidiel konzultovať s lekárom, keďže menštruácia nemusí byť jeho jedinou príčinou.

Menopauza: Keď telo prestane počúvať...

Predčasná menopauza môže narobiť žene v živote veľa nepríjemností a hoci by si niektorí s úsmevom mohli pomyslieť, že žena ušetrí za vložky, tento jav nie je len kozmetickou chybičkou alebo pocitom osobnej nepohody. Nové štúdie, ktoré spomenieme neskôr, uvádzajú mnohé ochorenia, ktorých rozvoj alebo aspoň riziko vzniku je s predčasnou menopauzou spojené.

Ako sme už v úvode spomínali, prvým veľkým faktorom, ktorý vstupuje do hry, je genetika. Ak mama, stará mama či prababka prešli do menopauzy okolo 45. roku, nemožno čakať, že žena bude krvácať takmer do šesťdesiatky. Ku genetike radíme aj niektoré chromozómové ochorenia ako Turnerov syndróm, keď žene chýba jeden chromozóm X a jej vaječníky sa prakticky nevyvinú.

Podľa rozsiahlej metanalýzy (Golezar a kol., 2019) sa vyskytuje predčasné zlyhanie vaječníkov a predčasná menopauza približne u 3,7 % žien celosvetovo a tento trend sa veľmi nemení. Zároveň udávajú, že výskyt tohto stavu je mierne vyšší v rozvojových krajinách, kde kvalita života a starostlivosť o ženy nie je na takej úrovni ako vo vyspelých štátoch. K tomuto stavu totiž môžu prispievať aj ochorenia ako tuberkulóza, mumps (ktorým sa dá predísť očkovaním) či malária.

Prečo je toľko žien, ktoré majú predčasnú menopauzu

Mierny nárast pacientok s predčasnou menopauzou je teda spojený najmä so záchytom žien na gynekologických ambulanciách, avšak vo vyspelých krajinách ide aj na vrub faktorov, ako je fajčenie (fajčiarky si skracujú obdobie, počas ktorého môžu mať deti) či zhubných nádorov. Ožarovanie a chemoterapia predstavujú pre telo ženy veľkú záťaž a zvyšujú riziko rozvoja chýb v oocytoch. Je ale nutné zdôrazniť dve veci – táto liečba je často nutná pre vyliečenie ženy a v tomto prípade môže ísť len o prechodný stav a funkcia vaječníkov sa môže, ale aj nemusí obnoviť. V krajinách západnej Európy a Severnej Ameriky v prípade nutnosti nasadenia onkologickej liečby u mladej pacientky sa pred jej začiatkom vykonáva odber tkaniva z vaječníkov, ktoré sa zamrazí a po ukončení liečby, ak sa žena rozhodne mať deti, má k dispozícii zdravé a funkčné vajíčka.

Zaujímavosťou vo výskume tohto fenoménu je čínsky výskum autorov Chena a kol. (2020), ktorí identifikovali u myší gén BUB1B, pri ktorých jeho poruchy spôsobovali mierne zvýšenia telesnej teploty, zníženú odolnosť voči kyslíkovým radikálom a stratu reprodukčných funkcií. Jeho výskyt následne sledovali u ľudí, a hoci sa určitá súvislosť našla, zatiaľ nevieme povedať, do akej miery je významná, keďže ide len o jeden dielik skladačky.

Problémy a zasa problémy

Estrogény nezodpovedajú len za možnosť mať deti a užívať si intímny život. Zároveň poskytujú ženám pomerne veľa výhod, napríklad ich chránia pred srdcovocievnymi ochoreniami či udržiavajú dostatočnú hustotu kostí.

Veľká štúdia (Anagnostis a kol., 2020) potvrdila súvislosť medzi skorým nástupom menopauzy a rozvojom vysokého krvného tlaku. Estrogény totiž pomáhajú udržať „správny“ pomer hladín LDL a HDL cholesterolu v krvi. Logicky, čím dlhšie sú cievy ženy vystavené pôsobeniu týchto častíc bez ochranných účinkov estrogénov, tým viac stúpa riziko rozvoja aterosklerózy a zmeny pružnosti tepien, ktoré nevyhnutne vedú k stúpaniu hodnôt krvného tlaku. Následkom je vyšší výskyt komplikácií, ako je infarkt myokardu, porážka či zlyhávanie srdca.

Viacerí autori sa venovali aj súvislosti skorého nástupu menopauzy a diabetes mellitus. Tu sa vyskytli isté zaujímavé nálezy, pretože zatiaľ čo Yoshida a kol. (2021) konštatujú, že u žien so skorým nástupom menopauzy je vyšší výskyt cukrovky druhého typu, zatiaľ ale nevedno, či ide o následok alebo naopak, faktor, ktorý zintenzívňuje prejavy cievnych komplikácií. Naopak, pri ženách s cukrovkou prvého typu Thongová a kol. (2020) udávajú, že „zlý metabolický profil“ a škodlivé pôsobenie cukrovky urýchľuje nástup menopauzy u žien.

Rovnako existuje hypotéza aj ohľadom zvýšeného výskytu Alzheimerovej demencie, avšak tu sa momentálne odhaľujú nové súvislosti ohľadom rozvoja tohto ochorenia, preto môžeme potvrdiť, že v prípade skoršej menopauzy je šanca rozvoja demencií všeobecne vyššia, ale samotné súvislosti nám ešte stále zatiaľ unikajú.

Ako skorú menopauzu liečiť?

Liečba včasnej menopauzy spočíva najmä v nahrádzaní hormónov, ktoré vaječníky neprodukujú, alebo ich vytvárajú v menšom množstve. Primárnym typom lieku je teda hormonálna antikoncepcia, samozrejme, zvolená s ohľadom na vek pacientky.

V niektorých prípadoch pomôže vyliečenie primárnej príčiny, ktorá viedla k zastaveniu funkčného cyklu (tuberkulóza, zhubný nádor, respektíve ukončenie liečby), vo väčšine prípadov ale náhrada hormónov ostáva jedinou možnosťou. Odporúča sa užívanie približne do veku 50 – 55 rokov, pričom ukončenie reprodukčného cyklu je často na spolupráci lekára, ktorý odporučí ukončenie a želania pacientky, keď sa po vhodnom medicínskom aj ľudskom kompromise liečba ukončí.

priskoro v menopauze

Aj v menopauze ku gynekológovi

Napriek tomu, že sa o priskorej menopauze v súčasnosti viac hovorí, zatiaľ nebadať rapídny nárast prípadov oproti minulosti. Skôr sa viac zachytia v gynekologických ambulanciách, vďaka tomu je ale možné ich zároveň účinne liečiť. Žiaľ, vo väčšine prípadov sa síce podarí žene nahodiť cyklus naspäť, ale vo väčšine prípadov už dieťa mať nemôže, keďže antikoncepcia udržiava cyklus, ale zároveň bráni oplodneniu vajíčka.

V každom prípade je nutné tento stav liečiť a korigovať, keďže bez ochranných účinkov estrogénov rôzne „civilizačné“ ochorenia a komplikácie typické najmä pre starobu nastupujú rýchlejšie a intenzívnejšie. Preto by aj ženy s menopauzou nemali zanedbávať preventívne prehliadky a v prípade ťažkostí vyhľadať lekársku pomoc. 

Ako však tvrdia mnohé ženy, menopauzou sa život nekončí, naopak, pre väčšinu z nich sa práve začína. Deti sú už väčšie a ony majú konečne čas aj pre seba. Je to obdobie života, ktoré treba jednoducho prijať a nestrácať optimizmus. 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: