Preventívna prehliadka vám môže zachrániť život

MUDr. Peter Brenišin | 9. apríl 2017
Preventívna prehliadka vám môže zachrániť život

Ak by ste robili anketu medzi ženami, ktorého lekára nenavštevujú rady, väčšina z nich odpovie, že gynekológa.

Pritom včasná návšteva tohto lekára môže v niektorých prípadoch skutočne zachrániť žene život. Svoje o tom vie náš stály spolupracovník, gynekológ a pôrodník MUDr. Peter Brenišin. 

Čo zahŕňa preventívna prehliadka 

Preventívna gynekologická prehliadka je definovaná ako komplexné, čiže celkové gynekologické vyšetrenie, ktoré je zamerané na vyhľadávanie a včasnú diagnostiku organických i funkčných porúch ženských pohlavných orgánov.

Preventívna prehliadka je základom starostlivosti o vlastné zdravie, je prejavom zodpovedného prístupu k ochrane svojho zdravia a života. Je smutné, že v súčasnosti ešte stále mnoho žien považuje túto prevenciu za zbytočnú a nepotrebnú, pričom používajú argumenty typu „veď ani naše babky za gynekológom nechodili“ alebo sa dokonca vychvaľujú, že „od narodenia nášho posledného som za gynekológom nebola a nič mi nie je“.

V tomto ohľade gynekológovia trochu „závidia“ zubárom – je totiž všeobecne známe, že ak u zubára neabsolvujete pravidelnú preventívnu prehliadku, budete musieť ďalší rok pri ošetrení chrupu siahnuť hlbšie do vrecka. Je smutné, že pri starostlivosti o vlastné zdravie nás niekedy viac motivujú peniažky než zodpovednosť za svoj zdravotný stav.

Kedy začať s preventívnymi prehliadkami

Zákon stanovuje hranicu pre konanie gynekologických preventívnych prehliadok od dovŕšenia 18 rokov alebo od prvého tehotenstva, pokiaľ k nemu došlo pred osemnástym rokom veku.

Mnoho lekárov však volá po znížení tejto vekovej hranice s ohľadom na skutočnosť, že niektoré dievčatá začínajú s aktívnym pohlavným životom skôr než dovŕšia 18 rokov.

Každá žena má nárok na preventívnu gynekologickú prehliadku jedenkrát za kalendárny rok – pozor, nehovoríme o tehotných, tam je periodicita preventívnych prehliadok úplne iná. 

Pripravte sa na zopár otázok od lekára

Ako každé lekárske vyšetrenie, aj toto začína otázkami. Lekár vám ich položí hneď niekoľko. Určite ho bude zaujímať vaša menštruácia, a to nielen dátum poslednej menštruácie, ale aj to, či býva pravidelná, aký máva priebeh. 
V tomto ohľade možno ženám odporúčať, aby si viedli menštruačný kalendár – a to nemáme na mysli tie drobné reklamné kalendáriky, ale klasický menštruačný kalendár, do ktorého si môžete zaznačiť nielen začiatok menštruácie, ale aj jej dĺžku a intenzitu krvácania.

Do tohto kalendára sa odporúča zaznamenávať aj jednotlivé ochorenia, pretože môžu spôsobovať výkyvy v menštruačnom cykle. 
Ak zažijete nejakú mimoriadnu situáciu, pokojne si ju sem zapíšte – nejde o vedenie klasického denníka, ale o zaznamenávanie všetkého, čo ovplyvňuje zdravotný stav ženy. Napríklad sa uvádza, že mnohé ženy, ktoré prežili počas vojny bombardovanie, nemali niekoľko rokov normálny menštruačný cyklus.
Taktiež by ste si tu mali zapisovať pohlavný styk – hlavne pre páry, ktoré sa snažia o splodenie potomka to môže byť veľmi užitočná pomôcka, napr. aj pri výpočte termínu pôrodu.

Naopak, pokiaľ sa vám v tomto smere príliš nedarí, môže menštruačný kalendár poskytnúť vášmu gynekológovi cenné informácie. 
Okrem menštruačného cyklu bude lekára zaujímať váš celkový zdravotný stav, hlavne ak sa v tomto ohľade u vás od poslednej prehliadky niečo zmenilo. Tejto časti sa hovorí osobná anamnéza.

Podobne sa bude zaujímať aj o ochorenia vašich príbuzných (rodinná anamnéza), predovšetkým problémy s krvným tlakom, onkologické ochorenia, alergie, cukrovka a pod. 
Aj keď je vám niekedy nepríjemné hovoriť o svojich zdravotných problémoch alebo o chorobách príbuzných, prekonajte to. Každý lekár je viazaný mlčanlivosťou a verte, že len úplné informácie mu pomôžu komplexne zhodnotiť váš zdravotný stav.
Prečítajte si: 

15 vecí, ktoré ste sa svojho gynekológa báli opýtať alebo "Pán doktor, ako by som vám to..."

Vyšetrenia počas gynekologickej prehliadky

V prvom rade je to palpačné vyšetrenie vnútorných ženských orgánov, pričom lekár pohmatom cez brušnú stenu kontroluje stav vašich vnútorných pohlavných orgánov, napr. veľkosť maternice, či je správne naklonená a pod.

Pomocou vyšetrovacích zrkadiel skontroluje stav pošvy a krčka, pričom pri vyšetrení môže využiť aj kolposkop, ktorý funguje ako zväčšovacie sklo. 
Mimoriadne dôležitý je ster z krčka maternice, ktorý sa odosiela na cytologické vyšetrenie. Pri tomto vyšetrení sa odoberie vrstva buniek z povrchu krčka, pričom odborné pracovisko posúdi charakter týchto buniek.

Cieľom tohto vyšetrenia je aktívne vyhľadávanie (skríning) rakoviny krčka. Ak vám tento ster robia po prvýkrát, zopakujú ho – i keď bude výsledok negatívny – aj ďalší rok pri preventívnej prehliadke. Pokiaľ bude tento ster negatívny aj o rok, stačí ho opakovať v trojročných intervaloch. 
Pokiaľ odborné pracovisko zaznamená čo len minimálne zmeny v stave vašich buniek, lekár vám zoberie ster z krčka na cytologické vyšetrenie i nasledujúci rok. Nemusíte sa obávať hneď najhoršieho.

Dá sa povedať, že u väčšiny žien je nález síce v poriadku, ale je potrebné ho skontrolovať skôr ako po troch rokoch, aby bolo možné včas odhaliť prípadné zmeny, ktoré by mohli viesť k zhoršeniu zdravotného stavu. 
Práve zaradenie tohto vyšetrenia do preventívnej prehliadky pomohlo zachrániť mnohým ženám život – rakovina krčka maternice totiž patrí medzi veľmi rýchlo sa rozvíjajúci typ, ktorý v relatívne krátkom čase spôsobuje vážne zmeny aj v iných častiach organizmu.

Poisťovne toto vyšetrenie preplácajú do 64. roku veku, kedy sa ukončí – ale len za predpokladu, že posledné tri stery boli negatívne.
Mimochodom, niekedy sa stane, že po vykonaní steru sa objaví slabučké špinenie, ktoré takmer okamžite ustane – je však vhodné zobrať si so sebou na prehliadku aj vložku, aby ste si zbytočne nezašpinili bielizeň.

Preventívna prehliadka zahŕňa aj vyšetrenie prsníkov

Po vyšetrení vagíny, krčka a maternice lekár vykoná aj palpačné vyšetrenie prsníkov, čiže vyšetrenie prsníkov zrakom a pohmatom. Aj tu je cieľom včas odhaliť prípadné nádorové ochorenie prsníkov.

Pokiaľ máte minimálne 40 rokov, odošle vás lekár každé dva roky aj na mamografické vyšetrenie. Pokiaľ ste túto hranicu nedosiahli, máte v rovnakom intervale nárok na ultrazvukové vyšetrenie prsníkov. 
V prípade, ak máte pozitívnu rodinnú anamnézu (niektorý z príbuzných má alebo mal rakovinové ochorenie prsníkov), máte nárok na mamografické vyšetrenie jedenkrát ročne.

Pokiaľ sa takéto ochorenie objavilo priamo u vás, vykonáva sa mamografia podľa potreby. Vyšetrenie sa vykonáva do 69. roku veku za predpokladu, že sa u ženy v tomto ohľade nevyskytli žiadne problémy. 
Prečítajte si: U detského gynekológa

Ďalšie vyšetrenia, ktoré sú súčasťou preventívnej prehliadky

Súčasťou prehliadky je aj ultrazvukové vyšetrenie vnútorných pohlavných orgánov – buď ho vykoná lekár priamo v ambulancii alebo vás odošle na pracovisko, ktoré je vybavené ultrazvukom.

Pokiaľ lekár robieva aj ultrazvukové vyšetrenia, začína sa práve týmto vyšetrením, pretože pri ňom treba mať plný močový mechúr. Keďže pri palpačnom vyšetrení potrebujete – naopak – močový mechúr prázdny, budete si musieť uprostred vyšetrenia „odskočiť“. 
Ak máte viac ako 30 rokov, zoberú vám moč a krv na laboratórny rozbor, kde sa napr. sleduje krvný obraz, obsah cukru v krvi a mnohé ďalšie faktory. Pokiaľ beriete antikoncepciu, počítajte s odberom krvi a moču aj pred touto vekovou hranicou.

Krv je potrebné odobrať hneď zrána, pretože je možné, že ak to nestihnete v deň prehliadky, bude potrebné prísť na odber ďalší deň. 

Počas preventívnej prehliadky sa neostýchajte pýtať na čokoľvek

Ak máte otázky, neostýchajte sa ich lekárovi položiť – súčasťou preventívnej prehliadky je aj odborné poradenstvo v otázkach antikoncepcie, hormonálnych liekov (sem patrí aj hormonálna substitučná terapia), v otázkach prevencie sexuálne prenosných ochorení, ale aj poučenie o zvýšenom riziku gynekologických malignít v súvislosti s výskytom takéhoto ochorenia v rodine pacientky, či v súvislosti s ďalšími rizikovými faktormi v živote ženy.

Aj keď sa vám vlastná otázka zdá smiešna či zbytočná, pokojne ju lekárovi položte. Niekedy práve napohľad banálne otázky pomôžu lekárovi odhaliť zdravotný problém, ktorý je potrebné u ženy riešiť. Aj keby sa vám zdalo, že lekár na vaše otázky nemá čas, nedajte sa odradiť – najbližšiu „preventívku“ máte až o rok, a to môže byť pridlhá doba. 

Kedy sa za „preventívku“ platí...

Ako už bolo vyššie spomenuté, každá žena má nárok na jednu preventívnu prehliadku ročne, jej obsah sa môže líšiť podľa veku a  periodicity jednotlivých vyšetrení. Pokiaľ by ste požadovali preventívnu prehliadku bez vážneho zdravotného dôvodu častejšie alebo mimo danej vekovej hranice, v takom prípade nejde o výkon uhrádzaný poisťovňou. 

Lekárske prehliadky počas tehotenstva

Tam je s ohľadom na rýchlo sa meniaci stav matky i plodu periodicita prehliadok vyššia, a to raz mesačne počas tehotenstva a raz v termíne 6 týždňov po pôrode. Prevencia počas tehotenstva je zameraná dvoma smermi – na matku a na plod. 

U plodu sa zisťujú nepravidelnosti vývoja – odchýlky v raste, hmotnosti, riziko vzniku vrodených vývojových chýb a podobne. 

U matky sa zasa sledujú nepravidelnosti v samotnom priebehu gravidity. 
  • Kompletná preventívna prehliadka zahŕňa podrobnú anamnézu a celkové fyzikálne vyšetrenie, vrátane vyšetrenia výšky, hmotnosti, krvného tlaku a pulzu. Pri vyšetrení brucha a panvy lekár stanoví veľkosť maternice, vyšetrí kostenú panvu na symetriu a primeranosť, vyšetrí krček maternice a od 6. týždňa aj ozvy plodu. 
  • Z laboratórnych vyšetrení sem patrí vyšetrenie moču a krvi. Pri krvnom vyšetrení sa okrem iného stanoví aj krvná skupina a Rh-faktor. 
  • Z ďalších špeciálnych vyšetrení sem patrí ultrazvukové vyšetrenie (3-krát počas „normálnej“, čiže fyziologickej gravidity) a kardiotokografické vyšetrenie (CTG – vyšetrenie oziev srdca plodu).

Lekár počas celého tehotenstva priebežne vyhodnocuje stav gravidnej ženy a nálezy zapisuje do tehotenského preukazu, ktorý je dôležitým zdrojom informácií aj pre iného lekára či už pri samotnom pôrode, či v prípade, že žena musí byť z nejakého dôvodu hospitalizovaná.

Mimoriadna pozornosť sa venuje hlavne tým ochoreniam, ktoré by mohli ohroziť zdravie a život plodu, ale aj samotnej budúcej mamičky. Patrí sem hlavne vysoký tlak, cukrovka, epilepsia, ale aj iné ochorenia.

Gynekológ v týchto prípadoch spolupracuje s príslušným špecialistom. Mimochodom – počas tehotenstva má tehotná žena nárok na bezplatnú preventívnu prehliadku u zubára dvakrát ročne (ostatné osoby od 18 rokov iba raz ročne).

Prečítajte si: Koľkokrát na ultrazvuk?

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: