Je dôležité, aby rodičia dodržiavali vlastné pravidlá a žili podľa toho, čo učia svoje deti

Redakcia | 20. jún 2024
Je dôležité, aby rodičia dodržiavali vlastné pravidlá a žili podľa toho, čo učia svoje deti

Spomedzi mnohých výziev, ktorým v súčasnosti rodičia čelia, sa čas strávený pred obrazovkou javí ako jeden z najväčších. Nová štúdia zdôrazňuje fakt, že mobil musia v prvom rade odložiť rodičia.

Nedávna štúdia (ext. zdroj štúdia) skúmala používanie obrazoviek u viac ako 10 000 detí vo veku 12 a 13 rokov a ich rodičov. 

Hlavný autor štúdie, Jason Nagata z Kalifornskej univerzity v San Franciscu, pre Washington Post (ext. zdroj WP) uviedol, že používanie obrazoviek u detí je priamo ovplyvnené tým, ako ich používajú rodičia. „Jedným z najväčších prediktorov používania obrazovky dospievajúcimi je používanie obrazovky ich rodičmi,“ povedal Nagata. Rodičia by mali dodržiavať vlastné pravidlá a byť vzorom pre svoje deti, aj keď si myslia, že ich deti nesledujú. Opak je pravdou, pre deti sme vzorom, nech (ne)robíme čokoľvek. 

Kedy používanie obrazoviek najviac ovplyvňuje deti? Jedlo a spánok s mobilom v ruke

Štúdia zistila, že najväčší vplyv na používanie obrazoviek u detí mali konkrétne situácie. Viac ako tretina účastníkov priznala, že používajú obrazovky počas jedla, a takmer polovica detí mala prístup k telefónu v posteli. Tieto situácie – čas jedla a čas pred spaním – boli spojené s dlhším časom stráveným pred obrazovkou a problematickým používaním sociálnych médií a videohier.

Nagata odporúča obmedziť používanie zariadení pred spaním. Z výsledkov štúdie vyplýva, že práve tento krok mal najvýraznejší účinok na zníženie celkového času používania mobilného telefónu. Ďalším zaujímavým zistením bolo, že 78 % rodičov používajú obrazovky ako trest alebo odmenu, čo bolo spojené s dlhším časom stráveným pred obrazovkou.

Ako používanie mobilu ovplyvňuje mozog dieťaťa

Používanie mobilných zariadení u detí je stále viac predmetom záujmu vedcov a odborníkov na duševné zdravie. Mnohé štúdie skúmajú, ako obrazovky ovplyvňujú vývoj mozgu, správanie a celkové zdravie detí.

1. Vývoj mozgu a kognitívne funkcie

Používanie mobilov môže mať vplyv na rôzne aspekty vývoja mozgu dieťaťa. V mladom veku je mozog veľmi plastický a citlivý na vonkajšie podnety. Nadmerné používanie mobilov môže viesť k zníženiu schopnosti sústrediť sa a zhoršeniu pamäte. U veľmi malých detí môže nadmerné sledovanie obrazoviek brániť rozvoju reči a sociálnych zručností, pretože deti majú menej interakcií tvárou v tvár.

2. Spánkové návyky

Modré svetlo vyžarované mobilmi môže narušiť produkciu melatonínu, hormónu, ktorý reguluje spánok. Deti, ktoré používajú mobily pred spaním, môžu mať problémy so zaspávaním a kvalitou spánku. Nedostatok spánku môže následne ovplyvniť ich výkonnosť v škole a celkovú pohodu.

3. Emocionálne a sociálne dopady

Nadmerné používanie mobilov môže viesť k sociálnej izolácii, pretože deti trávia menej času hraním sa s rovesníkmi a viac času online. Štúdie naznačujú, že deti, ktoré trávia veľa času na sociálnych médiách, môžu byť náchylnejšie na úzkosť, depresiu a nízku sebaúctu kvôli neustálemu porovnávaniu sa s ostatnými.

4. Závislosť

Niektoré deti môžu vykazovať známky závislosti na mobilných zariadeniach. To sa prejavuje neustálou potrebou kontrolovať svoje zariadenie, pocitom nepokoja bez neho a neschopnosťou obmedziť čas strávený pred obrazovkou.

Je dôležité, aby rodičia dodržiavali vlastné pravidlá a žili podľa toho, čo učia svoje deti

5. Vývoj sociálnych zručností

Nadmerné používanie mobilov môže obmedziť príležitosti na rozvoj sociálnych zručností, ako sú komunikácia a riešenie konfliktov. Priama interakcia s ostatnými deťmi a dospelými je kľúčová pre zdravý sociálny vývoj.

Čo môžete urobiť?

  • Obmedzte čas strávený pred obrazovkou, najmä pred spaním. Nebojte sa nastaviť pravidlá, je to dokonca žiadúce. 
  • Rodičia by mali ísť príkladom a teda je na vás, aby ste boli dieťaťu príkladom aj v používaní mobilného telefónu. Pri rozhovore s dieťaťom kontrolujte správy a scrollujete na mobile počas večere? Sebareflexia je prvým krokom. 
  • Povzbudzujte a motivujte deti k hre vonku, čítaniu a iným aktivitám, ktoré nevyžadujú obrazovky. Je milión vecí, ktoré dieťa zabavia aj poučia viac, nemyslíte?  
  • Rozprávajte sa s deťmi o rizikách nadmerného používania mobilov a nastavte jasné pravidlá. 
Zdroj: www.mother.ly

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: