Mobil by nemal slúžiť ako animátor voľného času

Veronika Kmetóny Gazdová | 15. marec 2024
Mobil by nemal slúžiť ako animátor voľného času

Mobily sú bez pochýb výdobytkom modernej doby. Sú pomocníkmi, uľahčujú nám život. Ale dokážu do neho vstupovať aj v negatívnom slova zmysle. V prípade našich detí stopercentne.

Je mnoho názorov, že mobil môže byť pre deti prospešný, pokiaľ sú stanovené hranice času a obsahu. Na druhej strane je zasa upozornenie, že mobil deťom do ruky za žiadnych okolností nepatrí. A to hlavne malým deťom, ktorých mozog sa ešte vyvíja. Tento striktnejší názor sa opiera o psychiatrické východiská, ktoré poukazujú, že mobil nie je pre detský mozog prirodzeným podnetom. 

Zlatá stredná cesta - regulácia času stráveného s mobilom

  • dieťa od 1 do 3 rokov by mohlo tráviť „na mobile“ 15 minút času za prítomnosti rodiča
  • deti od 3 do 6 rokov 30 minút, ideálne so zapojením rodiča
  • školáci do 10 rokov by mali mať čas vymedzený do cca 30 až 40 minút voľného hrania a plus robenia ich domácich úloh a projektov
  • mládeži od 10 do 15 rokov je odporúčané tráviť na mobiloch / tabletoch 1 hodinu denne, plus tvorba vlastných projektov a domácich úloh, v prípade tejto vekovej kategórie sa ráta aj s extra časom na mobile počas víkendov
  • poslednú vekovú kategóriu tvoria mladí nad 15 rokov a tam sa povolený čas pohybuje okolo 2 hodín, prirátava sa práca aj pre seba rozvojové aktivity

Mobil ako animátor voľného času

Dnešná doba kladie mimoriadne vysoké nároky na rodiča, na jeho výkon v domácnosti, vo vzťahu, v práci, v jeho rodičovských roliach, kde sa nikde žiaden priemer netoleruje. Hoďme to za hlavu, buďme dobrí rodičia, buďme dobrí manželia a partneri, buďme dobrí v zamestnaní. Dávame tým vzor aj našim deťom, pri využívaní telefónu nevynímajúc. Je naivné si myslieť, že dieťa si samo určí hranice času a obsahu. Ak nás dieťa vidí s mobilom v ruke, naše správanie bude automaticky a prirodzene kopírovať.

Odložiť dieťa k tabletu, kým my scrollujeme sociálne siete, komentujeme nejaké príspevky z virtuálnych životov alebo chatujeme s kamoškami v rôznych skupinách, nie je to najsprávnejšie trávenie voľného času s naším dieťaťom. 

Deti utišujeme „mobilovým dudlom“

Druhým extrémom je, ak máme ako rodičia potrebu vytvárať celodenný program svojmu dieťaťu. A v prípade, že nám niečo „horí“ – doslova na sporáku – alebo v rámci domácich prác v prenesenom význame, máme potrebu utíšiť naše dieťa „mobilovým dudlom“, aby ich na tú chvíľu, kým sa mama vzdiali, zabavilo. Je v poriadku, ak sa popri našich spoločných aktivitách dieťa zahrá aj samo, nie je úlohou rodiča zapĺňať každú minútu času svojmu dieťaťu. Je v poriadku, ak sa dieťa vie zahrať „po svojom“, vytvára si vlastné aktivity, rozvíja svoju kreativitu a fantáziu. 

Potrebné je mať aj tu pravidlá i mantinely. Ak sa hráme, hráme sa. Ak si robíme domáce práce, zapojíme do nich aj naše dieťa alebo ho necháme realizovať sa a vytvoríme mu podnetný priestor pre vlastnú hru. Ak jeme, jeme, a to bez mobilu a televízie. Výskumy totiž ukazujú, že domácnosť každého tretieho dieťaťa je počas dňa kulisovo vypĺňaná televíziou, čo taktiež dieťa podvedome ruší, odvracia jeho pozornosť od aktivít a aj to je príčinou jeho nesústredenia sa a možno aj roztržitých prejavov v správaní. 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: