Časté používanie mobilného telefónu spôsobuje zmeny na mozgu u detí. A nie je to mýtus

Veronika Kmetóny Gazdová | 6. marec 2024
Časté používanie mobilného telefónu spôsobuje zmeny na mozgu u detí. A nie je to mýtus

Každý z nás už neraz počul o negatívnom vplyve elektromagnetického poľa na vývoj a zdravie dieťaťa, na vplyv modrého svetla a pod. Mozog malého dieťaťa sa neustále vyvíja, u bábätiek je ich lebka ešte tenká, neuzavretá a rádiové vlny sa ľahko absorbujú dovnútra.

Mobil a detský mozog

Skúsenosť psychiatrov poukazuje na výsledky výskumov, ktoré popisovali, čo robí používanie mobilu s detským mozgom. Pri pohľade na magnetickú rezonanciu takého dieťaťa sa aktivovala rovnaká časť mozgu ako u drogovo závislého človeka, ktorý práve požíva drogu. Ich záverom bolo, že obe tieto „závislosti“ človeka neposúvajú vpred, ale ho, naopak, vysávajú, neprospievajú k ničomu pozitívnemu. Táto vedecká časť preto presadzuje názor, že ak by teda mal mobil podobu nejakej látky, okamžite by bol stiahnutý z trhu a označený ako zakázaný. 

Neregulované používanie mobilov ovplyvňuje intelekt u detí 

Väčšie deti a mladí ľudia sú rovnako ohrozenou a rizikovou skupinou, keďže neregulované používanie mobilov, tabletov či podobnej elektroniky ovplyvňuje ich intelektuálnu zložku.

Deti v procese psychomotorického vývoja vykazujú oneskorený rečový prejav, slabšiu slovnú zásobu, majú poruchu pozornosti, správania, nevedia sa sústrediť a ich správanie je často nekoordinované oproti deťom, ktorým mobil do rúk dávaný nebol, rodičia im čítali knižky a rozprávali sa s nimi. Zdravotné aspekty poukazujú aj na možné riziko línie vzniku závislosti, resp. riziko rozvoja závislostného správania sa – dieťa najskôr pozerá na mobile / tablete krátke videá, neskôr rozprávky, potom prechádza na hry a im podobný obsah, v mladom veku okúsi online výherné hry, automaty, neskôr siahne po látkových závislostiach v podobe alkoholu či tvrdých drog. 

Fenomén šikany a mobilné telefóny

S mobilmi a ich používaním deťmi a mládežou sa v tomto období bezprostredne spája negatívny jav v školskom prostredí a v spoločnosti, so šikanou, resp. kyberšikanou (šikana vo virtuálnom priestore). Najväčší dôraz by sme mali dávať na prevenciu, na učenie zodpovednosti našich detí, na ochranu ich duševného zdravia.

Už aj keď im kúpime mobilný telefón, mali by sme ich učiť, aby ho využívali funkčne, efektívne a zodpovedne – aby ho brali ako komunikačný prostriedok, nie ako nástroj na šírenie zla – voči sebe napr. návykovými hrami, navštevovaním nevhodných stránok, písaním si s neznámymi ľuďmi a pod., ale aby im uľahčoval spojenie s blízkymi, nájdením informácií či realizáciu vlastných nápadov a projektov.

Ako naučiť deti orientovať sa v online priestore a ako ich chrániť pred kyberšikanou si môžete pozrieť a vypočuť TU. 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: