Čo sa skrýva za detskými snami?

Mgr. Andrea Baranovská | 17. Jul 2017
Čo sa skrýva za detskými snami?

Sigmund Freud povedal, že sen je kráľovskou cestou do nevedomia. Ak by sme to otočili smerom k deťom, môžeme povedať, že sen je cestou k srdcu dieťaťa.

10 tipov spánkovej odborníčky Jo Tantum pre lepší spánok bábätiek

Detské sny sú oveľa intenzívnejšie, ako sú sny dospelých ľudí. Ony do nich totiž často prenášajú udalosti predchádzajúceho dňa a zo zážitkov, ktoré prežili v ten deň.

Bez odozvy nezostávajú ani vonkajšie podnety – ako sú televízia, pouličný ruch a tiež napínavé knihy – práve ony sa v snoch – najmä úzkostných – často prejavujú.

Tieto sny je potrebné brať veľmi vážne – najmä ak sa nám dieťa zobudí spotené a vydesené. Môže sa stať, že sa bude snažiť skrývať svoj strach za drzé správanie.

Detské sny sú často odrazom duševnej tiesne dieťaťa

Ich odhalenie môže napomôcť rodičom zvládnuť problém, ktorý dieťa trápi. Preto je však potrebné počúvať a nechať dieťa porozprávať, čo sa mu v noci snívalo. Často zmätené rozprávanie dieťaťa o sne by sa nemalo zjednodušovať a odbiť vetou – to bol len sen.

Čo sa deje počas spánku?

Keď spíme, náš krvný obeh aj dýchanie zostáva v činnosti. Avšak mnoho telesných funkcií je utlmených. Nie však funkcie psychické. Práve snívanie potvrdzuje, že v spánku premýšľame, aj keď na inej úrovni ako v bdelom stave.

Vzhľadom na to, že si svoje sny pamätáme, musia sa vytvárať spomienky aj  v spánku. Hranica medzi spánkom a bdením je stanovená na ten okamih, kedy sa zúžia pupily, očné gule sa pohybujú smerom nahor, svalstvo uzavrie viečka a výrazne sa zníži príjem podnetov z vonkajšieho sveta.

Sprievodca detským spánkom v rôznych vekových obdobiach

Najčastejšie problémy, ktoré deti v spánku trápia

Nočné desy

Sú to nočné epizódy extrémneho desu a paniky, ktoré sú spojené s krikom a nepokojom a sú sprevádzané intenzívnymi telesnými príznakmi. Dochádza k nim obvykle počas prvej tretiny nočného spánku.

Dieťa sa prebúdza s panickým krikom. Dosť často beží k dverám akoby so snahou uniknúť. Snaha ostatných o ovplyvnenie môže viesť k ešte intenzívnejšiemu strachu.

Pri prebudení obvykle dieťa nemá žiadnu spomienku na des. Tento stav je blízky somnambulizmu – námesačníctvu.

Pre rozpoznanie sú podstatné nasledovné rysy:

  • epizódy sú opakované – jedna alebo viac – prebudenie zo spánku s panickým krikom, stav je charakterizovaný úzkosťou, nepokojom, vegetatívnou hyperaktivitou – rýchlym dýchaním, rozšírením zreníc, potením;
  • tieto epizódy trvajú 1 – 10 minút a obvykle vznikajú  počas prvej tretiny nočného spánku;
  • dieťa zdanlivo nereaguje na snahy ostatných ovplyvniť nočný des, takmer vždy po nich nasleduje dezorientácia a stereotypné pohyby, ktoré trvajú niekoľko minút;
  • spomienka na túto udalosť, ak vôbec nejaká je, je veľmi obmedzená;
  • je tam neprítomnosť akejkoľvek telesnej poruchy.

Nočné mory – úzkostné sny

Nočná mora je sen naplnený úzkosťou a strachom s veľmi podrobnou spomienkou na obsah sna. Sen je veľmi živý a jeho obvyklou témou je ohrozenie života, bezpečnosti.

Behom typickej epizódy sa objavujú vegetatívne  príznaky, ale väčšinou sa neobjavuje ani krik, ani pohyby.

U detí sa nočné mory vzťahujú obvykle na špecifickú fázu emočného vývoja bez akéhokoľvek narušenia.
Z výskumov anglických vedcov vyplynulo, že nočné mory malo 19 % štvor až sedemročných detí, osem až desaťročných trápili nočné mory až v 69 %. A jedenásť až štrnásťročné deti ich mali len v 12 %.

Možno teda predpokladať, že desivé sny majú svoj význam najmä v predpubertálnom veku. A vyskytujú sa viac u chlapcov ako u dievčat.

Veľmi blízko k sebe majú nočný des a námesačnosť.

Prečítajte si: 10 tipov na dobrý spánok bábätka v horúcom počasí

Námesačnosť – somnambulizmus

Ide o stav porušeného vedomia, v ktorom sú kombinované fenomény spánku a bdelosti. Počas záchvatu dieťa vstane z postele, prechádza sa.

Obvykle opustí svoju izbu a občas môže aj vyjsť z domu. Najčastejšie sa však vráti do svojej postele – buď samé alebo pod jemným vedením inej osoby.

Pri prebudení si obvykle na udalosť nespomína. Rovnako ako nočný des sú obvyklejšie v detstve, čo poukazuje na úlohu vývinových faktorov. 

Reč tela v spánku

Poznáme mnoho spánkových polôh, ktorým práve deti dávajú prednosť. Už asi trojmesačné dieťa začne v spánku zaujímať určitú polohu, ktorú si potom uchováva ako ideálnu polohu, v ktorej zaspáva a upokojí sa.

V neskorších mesiacoch sa dieťa pred zaspávaním otáča sem a tam, kým nakoniec zaujme polohu, ktorá je pre neho najvhodnejšia.

Niektoré deti spávajú na kolenách s tvárou dole a ritkou vystrčenou hore – tzv. poloha sfingy. Iné deti si s obľubou líhajú do čela postele.

Ako sa zistilo, deti majú v tejto polohe veľmi živé sny. Živé deti zriedka zostávajú ležať v polohe, v ktorej usínajú po celú noc.

4 zaujímavosti o spánku. Vedeli ste, že...?

Aké sú obľúbené polohy detí v spánku?

Plodová poloha

Deti sa stočia ako dieťa v lone a rukami a nohami si zakrývajú takmer celú prednú časť tela – rukami si často ukrývajú tvár. Deti, ktoré obľubujú túto polohu majú zvýšenú potrebu bezpečia a ochrany. Potrebujú silný citový vzťah – najmä k matke.

Staršie deti zaujímajú túto polohu už len zriedkavo. Ich najčastejšia poloha je tzv. poloplodová – až 75 % osôb v tejto polohe usína – praváci na pravej strane, ľaváci na ľavej strane.

Tejto polohe dávajú prednosť najmä deti, ktoré sú pozitívne naladené a nemajú problémy vyrovnávať sa s nejakými psychickými problémami.

Podľa rôznych pozorovaní sa zistilo, že deti, ktoré spávajú v tejto polohe, takmer vôbec netrápili úzkostné sny.

Prečítajte si: TEST: Prečo sa moje dieťa v noci budí?

Poloha na bruchu

Deti, ktoré rady spávajú v tejto polohe, bývajú sebavedomé a veľmi dôkladné. Ak dieťaťu bránime zostať v tejto polohe, rozčúli sa a zobúdza sa úplne spotené. Deti často mávajú nočné mory, ak sa v noci otočia do inej – menej zvyčajnej polohy.

Kráľovská poloha

Ide o polohu spánku na chrbte. Deti spiace najmä v tejto polohe často hovoria zo spánku. Dobrou vlastnosťou týchto detí je, že im nemožno nahnať strach a zo všetkého si odnesú niečo pozitívne.

Podľa výskumov sa zistilo, že v priebehu noci vystriedame dve alebo tri polohy.

Kedy sa deťom sníva?

Pláva po oblohe veľká loď, ktorá vezie sny všetkým deťom? Alebo ich prináša škriatok? Alebo prichádzajú z hlavy?

Sny sa deťom aj nám dospelým zdajú v tzv. REM fáze. Rôznymi pokusmi sa zistilo, že ak sa ľuďom bráni v snení – teda ich opakovane niekto budí v REM fáze – sú v zvýšenej miere podráždení, úzkostliví a majú zníženú koncentráciu.

Ak ich nasledujúcu noc nechali spať bez prerušenia, dohnali svoje stratené sny – miesto štyroch REM fáz ich mali sedem.

Deti krátko po zaspaní upadajú väčšinou do dvojhodinového tvrdého spánku, potom spánok začína byť menej pokojný a dieťa začína snívať.

Ak rodičia prebúdzajú svoje dieťa v tejto fáze, dlhodobo mu škodia, pretože spôsobujú, že koncentrácia dieťaťa je na ďalší deň oslabená, je v zvýšenej miere podráždené, v škole nedáva pozor a má tendenciu reagovať úzkosťou a plačom.

Ak sa deti na konci REM fázy prebudia samy, ohrozené nie sú – buď ihneď zaspia, alebo porozprávajú rodičom svoj sen, ktorý pred chvíľou prežívali.

Ak dieťa prebudíme niekoľko minút po REM fáze, už si svoj sen nepamätá. Ale na zvlášť pôsobivé sny si dieťa dokáže spomenúť ešte hodinu po prebudení.

Vonkajšie podnety a sny

Sny – najmä desivé – bývajú často spojené s hlukom. Do sna zvonku prenikajú rany kladiva, rachot sekačky, či rev motora. V sne však zvuky dostávajú úplne iný význam. V mnohých prípadoch je hluk tiež bezprostrednou súčasťou nočnej mory.

Zatvorené oči v spánku zabezpečujú, že podnety zvonku sú zdržané. Preto, ak matka rozsvieti, keď dieťa spí, môže sa stať, že tento svetelný podnet prenikne zatvorenými viečkami a tento slabý vnem ovplyvní sen a prejaví sa ako blesk alebo svetlomet auta.

Na snové udalosti majú vonkajšie podnety malý vplyv. Inak je to s dotykovými podnetmi, tie dokážu na snový dej pôsobiť viac.

Bežné vonkajšie podnety dieťaťu neškodia. Rodičia nemusia byť ticho ako myšky, keď ich dieťatko spí. Televízia alebo rádio, ktoré hrá v primeranej hlasitosti, ruší spiace dieťa len veľmi málo. Do snov tieto zvuky vstupujú len ako kulisa – ak vôbec.

Malé deti málokedy robia rozdiel medzi bdením a snením. Pre nich je oboje životnou realitou. Až vo veku štyroch alebo piatich rokov sa naučia rozlišovať medzi skutočnosťou a tým, čo sa im snívalo.

Práve preto je dôležité brať ohľad na to, čoho sa dieťa bojí a čo rozpráva.

Rady pre rodičov, ako si vypočuť sny svojich detí

  • Sny svojich detí si nielen vypočujte, ale si ich aj poznačte. Môžete o nich neskôr premýšľať a tiež, ak sa vyskytnú aj neskôr, môžete porovnať životnú situáciu dieťaťa v minulosti a v súčasnosti, a možno vám to poskytne cenné „vodítko“.
  • Deti rozprávajú o svojich snoch väčšinou v krátkych vetách alebo, naopak, ich prikrášľujú. Je na vás oddeliť zrno od pliev.
  • Sny, ktoré sa vracajú alebo obsahovo nadväzujú na iné, sú veľmi dôležité.
  • Nepoužívajme na vysvetlenie detských snov snár. Sny majú väčšinou úplne jednoduché vysvetlenie.
  • Pri hľadaní významu sna ste odkázaní na výpoveď dieťaťa. Mali by ste si dať do súvislosti jeho rozprávanie o problémoch a príhodách z jeho života.

Aký môže byť význam niektorých symbolov z detských snov?

Chodba – môže sa jednať o cestu z úzkosti k neznámemu cieľu. Môže sa jednať o nejakú psychickú tieseň, ktorá potrebuje nejaký ventil a pochopenie, aby dieťa našlo východisko z ťažkostí.

Jaskyňa – ak v nej spiace dieťa býva a neodvažuje sa ísť von, môže to znamenať jeho samotu a nedostatok kontaktov v živote.

Krádež – je signálom straty, ktorú by dieťa mohlo zažiť, ak by sme mu nepomohli. A strata znamená vždy veľkú bolesť.

Okno – je spojené s domom – otvorením alebo uzavretím sa pred svetom.

Peklo – zlé svedomie, pocit viny.

Sladkosti – túžba po láske a starostlivosti. Ak sú horké, dieťa pociťuje vo svojom okolí nejakú disharmóniu a nesúlad.

Význam snov je však veľmi individuálny. Nie je možné sny vykladať podľa šablóny, vždy ich musíme vztiahnuť na konkrétne dieťa a konkrétnu situáciu, v ktorej sa nachádza.

Tiež musíte pamätať na to, že význam sna je dôležitý pre vás ako rodičov. Deti ten význam poznať nemusia – najmä tie mladšie. Nemusia byť pripravené na realitu a vaša snaha vysvetliť im, čo ich sen znamená, ich len zmätie a zneistí.

Nočné mory - ako dieťa ukľudniť a dať mu pocit bezpečia?

Použitá literatúra: PhD., Fink, F.: Detské sny. Brno, Jota 1994

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: