Tip pre rodičov: Pochvala je dôležitým nástrojom učenia, ale je ťažké ho správne použiť

MK | 24. január 2024
Tip pre rodičov: Pochvala je dôležitým nástrojom učenia, ale je ťažké ho správne použiť

Chváliť dieťa za dobré známky a výkony? Ako správne použiť pochvalu tak, aby bolo dieťa motivované a cítilo sa ocenené?

Možno sa to stalo aj vám. Dieťa prišlo zo školy, alebo z pretekov s výborným výsledkom a vy ste skonštatovali: "Ty si taký múdry/talentovaný, dalo sa čakať, že to zvládneš na jednotku!"

Niektorí psychológovia varujú, že pochvala za celkovú schopnosť dieťaťa je škodlivá, pretože naznačuje, že akýkoľvek dobrý výkon je výsledkom prirodzených schopností, s tým, že slabý výkon je výsledkom prirodzeného nedostatku. Rozoberme si túto teóriu na drobné a porozmýšľame o tom, ako komunikujeme deťom našu spokojnosť s tým, čo dosiahlo. 

Deti chváľte za snahu a za konkrétne úspechy, než za ich "prirodzené" schopnosti

Zdravý rozum naznačuje, že dávať deťom pozitívnu spätnú väzbu na ich výkon v škole zvýši ich záujem o učenie. Áno, jednoznačne. Ale oceňte jeho prácu, proces a spôsob, ako požadovaný výkon/známku dostalo.  

Deti chválené za ich prirodzené schopnosti nie sú také húževnaté, hovoria výskumy. Zamerajte sa skôr na to, čo deti vkladajú do úlohy, než aby ste poukázali na jeho inteligenciu, múdrosť, šikovnosť. Chvála za výsledok, ktorý zdôrazňuje schopnosti spôsobuje, že dieťa sa zdráha prijať výzvu, ktorá v sebe obsahuje možnosť zlyhania, pretože zlyhanie signalizuje naopak nedostatok schopností. Zlyhanie potom ohrozuje celkové sebavedomie. Preto odborníci navrhujú, aby boli deti chválené skôr za snahu a za konkrétne úspechy, ktoré sú jednoznačne spojené s tvrdou prácou, než za svoje "prirodzené" schopnosti.

Ako deti reagujú na pochvalu?

Ak vezmeme do úvahy škálu reakcií detí na pochvalu, je užitočné rozšíriť naše chápanie pochvaly ako vysoko emotívnej osobnej interakcie. Zo života: 

  • 5-ročné dieťa, sa rozplakalo, keď ju babička nazvala „geniálnou“, lebo sa pod ťarchou sebavedomia zlomilo. Alebo je možno zmätená týmto pojmom, frustrovaná z toho, že sa používa na niečo, o čom vie, že je obyčajné – pretože deti majú jasný pohľad na schopnosti iných v porovnaní s ich vlastnými.
  • 7-ročná slečna, ktorá zničí svoju „krásnu“ hlinenú postavu, lebo sa zamerala na rozdiel medzi tým, čo chcela urobiť, a predmetom, ktorý vyrobila; keď matka pochválila "krásnu" postavu, dieťa vycítilo jej sklamanie a prelialo frustráciu do hnevu 
  • 15-ročný chlapec, ktorý je pochválený za svoju "inteligenciu a rozhľad" sa môže hanbiť za takéto uznanie jeho úsilia. Možno pracoval na úlohe tak tvrdo a dlho a je taký hrdý na to, čo sa mu podarilo, že  táto pochvala zaostáva za jeho očakávaniami.

Pochvala - zvoľte správne slová

Problémy so správnym získaním pochvaly a s pochopením rozsahu odpovedí na prijímanie pochvaly nie sú závažným problémom len pre deti a dospievajúcich. Aj ako dospelí očakávame spätnú väzbu na svoju prácu, ale naše reakcie na chválu sú tiež neisté. Vedeli ste, že muži majú tendenciu brať chválu za nominálnu hodnotu a ženy odmietajú polovicu chvály, ktorú dostanú? Nepoužívanie chvály spôsobuje značné trenice medzi rodičmi a dcérami, medzi partnermi a medzi svokrami a nevestami.

Chvála môže podnietiť aj hnev, ktorý sa ostatným môže zdať nevysvetliteľný a iracionálny. Niektoré ženy si všimnú, že napríklad partnerovo chválenie ich materských schopností môže byť prostriedkom na to, aby sa konkrétne úlohy priradili k „jej“ a nie k „jeho“. „Robíš to oveľa lepšie ako ja,“ môže byť spôsob, ako naznačiť žene, že večera je na nej. Môže to byť kuriózna a zrejmá taktika: „Ty si ten kompetentný“ môže znamenať: „Nemôžeš sa na mňa spoľahnúť.

Nájdite tie správne slová, nie frázy, ak chcete niekomu vyjadriť pochvalu a uznanie. Či už je to dieťa, partner, alebo kolega v práci. Pochvala je úžasný motivačný nástroj, ale používajme ho v takej forme, ktorá bude efektívna. 

Zdroj: psychologytoday.com/us 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: