Bez slov, stačí gesto: Posilňovanie vzťahov s deťmi prostredníctvom neverbálnej komunikácie

Redakcia | 12. január 2024
Bez slov, stačí gesto: Posilňovanie vzťahov s deťmi prostredníctvom neverbálnej komunikácie

Očný kontakt, úsmevy, objatia a teplý tón hlasu posilňujú presvedčenie, že svoje dieťa milujete.

Pozitívna neverbálna komunikácia:

 • je správa, ktorú dieťaťu odovzdáte bez slov, zahŕňa úsmevy, reč tela, očný kontakt a tón hlasu
 • upevňuje vzťahy s deťmi a dospelými, pomáha deťom budovať komunikačné zručnosti a prejaviť empatiu
 • modelovanie rolí, každodenná komunikácia a hra sú spôsoby, ako pomôcť vášmu dieťaťu naučiť sa neverbálnu komunikáciu.

Neverbálna komunikácia s deťmi: Čo to je a prečo je dôležitá

Verbálna komunikácia je, keď na odoslanie "správy" používate slová – napríklad, keď poviete: „Milujem ťa“. Neverbálna komunikácia je, keď používate reč tela, výrazy tváre a tón hlasu – napríklad keď svoje dieťa objímete. Neverbálna komunikácia môže byť aj negatívna – napríklad neodpovedať dieťaťu, keď sa s vami rozpráva. Nepoviete síce nič zraňujúce, ale dobre vieme, že ticho vie byť zraňujúcejšie ako akékoľvek slová. 

Pozitívna neverbálna komunikácia môže posilniť váš vzťah s vaším dieťaťom. Napríklad očný kontakt, úsmevy, objatia a teplý tón hlasu posilňujú presvedčenie, že svoje dieťa milujete.

Posilňovanie vzťahov s deťmi prostredníctvom neverbálnej komunikácie

Tu sú nápady, ako využiť pozitívnu neverbálnu komunikáciu vo vašich každodenných interakciách s vaším dieťaťom:

 • Dotknite sa ramena dieťaťa, aby vedelo, že vás zaujíma a že vám záleží na tom, čo hovorí alebo robí.
 • Otočte sa tvárou k dieťaťu a udržiavajte očný kontakt: „Venujem ti svoju plnú pozornosť,“ „Si pre mňa dôležitý“.
 • Skloňte sa na úroveň vášho dieťaťa. Pomáha to vášmu dieťaťu cítiť sa bezpečne a pri menších deťoch tak udržíte očný kontakt.
 • Použite reč tela, aby ste svojmu dieťaťu ukázali, že sa snažíte pochopiť jeho pocity. Napríklad, ak sa na vás usmeje, úsmev mu opätujte. Ak je dieťa smutné, kývnite hlavou a vyzerajte smutne. Ak vaše dieťa vyzerá frustrovane, nadviažte očný kontakt a použite pokojný, upokojujúci tón hlasu.
 • Pri rozhovore s dieťaťom používajte uvoľnené držanie tela, výraz tváre a tón hlasu. Tým sa odošle správa, že ste pripravení počúvať. Tiež to vášmu dieťaťu uľahčuje rozoznať rozdiel, keď nie ste spokojní s jeho správaním.
 • Objímte dieťa pri zvítaní či pri rozlúčke.

Bez slov, stačí gesto: Posilňovanie vzťahov s deťmi prostredníctvom neverbálnej komunikácie

Rozvíjanie zručností detí prostredníctvom neverbálnej komunikácie

Dieťa sa naučí od vás, ako prejavovať súhlas či nesúhlas, podporu, sledovaním vašej neverbálnej komunikácie. Gesto či výraz tváre sú užitočné, keď vzdialenosť alebo hluk sťažujú rozprávanie. Môžete napríklad svojmu dieťaťu venovať úsmev a „palec hore“, keď vyzerá nervózne na javisku a potrebuje uistenie, alebo keď pomôže kamarátovi na ihrisku. Môžete napríklad potriasť hlavou alebo zdvihnúť ruku, aby ste signalizovali stop, ak sa dieťa správa nevhodne na verejnosti.

Hry môžu byť zábavným spôsobom, ako sa naučiť rozlišovať neverbálne prejavy. Tu sú nápady:

 • Hrajte hry bez slov, ktoré zahŕňajú hádanie, môžete sa napríklad usmievať, prikývnuť alebo zmeniť výraz tváre, aby dieťa získalo informáciu, ako blízko sa jeho tip blíži k odpovedi.
 • Precvičujte si rôzne tóny hlasu. Povedzte napríklad: „Chcem ten šalát, prosím“ mrzutým tónom a potom jemným tónom.

TIP:

Film V hlave môže deťom pomôcť pochopiť a rozprávať sa o pocitoch a o tom, ako ich vyjadrujeme bez slov. Môžete si to pozrieť ako rodina a potom sa o tom porozprávať. Je to skvelý film, ktorý veľa naučí nielen deti. 

Zdroj: raisingchildren.net.au

 

 

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: