6 skvelých výchovných stratégií pre zodpovedných rodičov

Anna Podborská | 18. May 2016
6 skvelých výchovných stratégií pre zodpovedných rodičov

Výchova má svoje úskalia, v ktorých, aj keď sa snažíme zo všetkých síl, nemusíme vždy obstáť na výbornú. Pripravili sme pre vás niekoľko výchovných stratégií, ktoré by si mal osvojiť každý rodič.

Úmyslom každého rodiča je vychovať zo svojho dieťaťa silného, milujúceho, citlivého, múdreho a úspešného človeka. No výchova má svoje úskalia, v ktorých, aj keď sa snažíme zo všetkých síl, nemusíme vždy obstáť na výbornú. Pripravili sme pre vás niekoľko výchovných stratégií, ktoré by si mal osvojiť každý rodič.

Buďte na svoje dieťa nároční

Ak chcete, aby vaše dieťa bolo v živote úspešné, mala by byť náročnosť vaším zlatým pravidlom. Učte dieťa stavať si pomyselnú latku vždy vysoko a trpezlivo kráčať po ceste, ktorá vedie k dosiahnutiu cieľa, a to aj za cenu toho, že bude musieť prekonať nejednu prekážku, či možno aj absolvovať celú túto „cestu“ znova, od začiatku. Žiadajte od svojich detí tú najlepšiu prácu, aj keď ich učíte „iba“ zaväzovať šnúrky na topánkach, či píšete s nimi domácu úlohu. Bolo by však chybou túto náročnosť prejavovať krikom, či trestať dieťa, ak niečo neurobí podľa vašich predstáv. Múdry rodič dokáže dieťaťu pokojne vysvetliť, že dobre odvedený výkon je odmenou a uspokojením práve pre neho samého, on sám bude so sebou spokojný. Základom je nevzdať sa, keď sa veci nedaria tak, ako by sme si predstavovali, vytrvať a dosiahnuť cieľ. Dodajte deťom odvahu napĺňať ich najtajnejšie sny.

Pozorne počúvajte

Rodičia by sa mali naučiť pozorne „počúvať“ svoje deti a nezáleží na tom, akú formu komunikácie si dieťa vyberie (niekedy sa dá veľa zistiť aj z pohybov). Nikdy neklaďte dieťaťu otázky iba tak – zo zvyku. Mali by ste byť aktívnym účastníkom každej debaty, diskusie či riešenia problému, s ktorým sa dieťa na vás obráti. Pozorne počúvajte jeho argumenty a nechcite všetko rozriešiť vaším dospeláckym rozumom, učte sa vcítiť do jeho situácie, nebanalizujte jeho problémy len preto, že je dieťa, uznajte, keď má pravdu, vysvetlite mu na vhodnom príklade, prečo nemá pravdu, ak sa mýli.

Buďte duchom prítomní

Ak trávite čas s dieťaťom, buďte prosím prítomní nielen fyzicky, ale aj duchom. Deti perfektne vycítia, keď sa im venujete iba z povinnosti a nemáte zo spoločne stráveného času radosť. Naučte sa nerozptyľovať sa pri hre s dieťaťom pracovnými povinnosťami a naopak. Spokojné bude nielen vaše dieťa, ale aj šéf v práci.

Povedzte, čo chcete povedať, a trvajte na tom

Správne výchovné metódy majú v sebe „zakódované“ isté pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať, aj keď sa občas ponúka aj ľahšia cesta... Je dobré, ak dieťa pochopí, že nedodržanie nejakého z pravidiel prináša so sebou aj isté následky, ktoré nemusia byť vždy odstrániteľné či opraviteľné. Buďte preto dôslední. Ak raz dieťaťu niečo napr. zakážete, trvajte na tom. Naučte sa pravidlá určovať aj vysvetľovať jasne, aby dieťa rozumelo tomu, prečo si to neprajete, alebo na niečom trváte. Napríklad, ak sa dohodnete, že sa na počítači môže denne hrať jednu hodinu, nedajte sa podplatiť smutnými očami a nepredlžujte tento limit. Vysvetlite mu, že okrem počítača sú aj iné aktivity, ktorým sa môže venovať, a tiež nesmie zanedbávať školské a domáce povinnosti.

Plňte sľuby, stojte si za slovom

Ak poviete, že niečo spravíte, spravte to. Vaše dieťa musí vidieť, že aj vy si stojíte za svojím slovom, iba tak sa to naučí aj ono. Samozrejme, že sa v živote vyskytnú aj situácie, keď z nejakého naozaj závažného dôvodu nemôžeme splniť, čo sme sľúbili. Vtedy sa vždy ospravedlňte, nevymýšľajte si nepravdivé výhovorky, vysvetlite mu, prečo ste svoj sľub nemohli dodržať a dohodnite sa spoločne, že napr. na sľúbený výlet alebo do kina pôjdete v iný termín. Takýmto správaním vediete svoje dieťa k zodpovednosti, a to nielen k iným ale aj sebe samému.

Chváľte deti

Rodič by mal dieťaťu pomôcť nájsť vlastnú pozitívne nasmerovanú cestu životom. Najlepší spôsob, ako sa to dá urobiť, je chváliť svoje deti. Povedzte im, že sú šikovné, skvelé, že ich máte radi. Chválou nikdy nešetrite, nezáleží na tom, či si iba upracú hračky bez toho, aby ste to od nich žiadali, alebo vám pomôžu pri príprave obeda. Uvedomte si, že pre deti je naozaj veľmi dôležité, aby počuli a cítili, že sa z nich tešíme, že v ne veríme a sme ich fanúšikovia.

Môže vás zaujímať:

Výchova podľa príručky
Najlepšia výchova je sebavýchova!

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: