5 tipov pre rodičov: Vychovajte dieťa, na ktoré budete hrdí

5 tipov pre rodičov: Vychovajte dieťa, na ktoré budete hrdí
12.6.2019 v kategórii Dieťa, autor Marika Koscelníková, foto: istockphoto.com

Milujeme ich. Bez výhrad. Všetci chceme, aby z nich vyrástli silní a slušní ľudia. Na nás tak veľmi záleží, čo deťom ponúkneme...

Dajte svojim deťom to, čo potrebujú, ale nie všetko, čo chcú

Odmeny sú síce motiváciou pre deti, ale problémom je, že ak nestanovíte hranice, vaše dieťa čoskoro nadobudne pocit  „zaslúžim si to“ a žiadam stále viac a viac. Malo by to byť jasné: čím viac vecí dáme dieťaťu, tým si ich bude menej vážiť, stane sa náročnejším a závislejším. Preto, pokiaľ ide odmeny a dary,  prijmite nové pravidlo: odmena má byť zmysluplná a hodnotná pre dieťa. Nie za všetko.

Nedovoľte deťom, aby sa k vám správali neúctivo

Žiaľ, dnes nie je zriedkavé vidieť deti ako arogantne zaobchádzajú so svojimi rodičmi a blízkymi. Takéto deštruktívne správanie vás zbavuje rodičovskej autority a rešpektu, ktorý majú deti voči vám cítiť. Výskum potvrdil, že deti, ktoré sa k vlastným rodičom nesprávajú úctivo,  majú tendenciu neskôr trpieť nízkym sebahodnotením, zlými medziľudskými vzťahmi a depresiou.

Ak sa k vám vaše dieťa správa s dešpektom, nemlčte a neprehltnite to so slovami: je to vekom, má zlý deň a podobne. Jasne mu ukážte, že takéto správanie je neprijateľné. Je dôležité, aby ste sa vo vašej domácnosti a vo vašej rodine snažili vytvoriť úctivé prostredie pre vás aj pre  dieťa.

Nebuďte rodičmi, ktorí "opravia všetko"

Možno poznáte tieto typy, rodičia, ktorí „opravujú všetko“, ktorí sa niekedy zdajú ako superhrdinovia z rodičovského sveta, ktorí sú ochotní urobiť pre svoje deti čokoľvek, stačí, ak lusknú prstami.

Je potrebné pochopiť, že títo rodičia, ktorí naplnia všetky malé rozmary detí, nerobia dobre.

Deti stanú závislými na ich pomoci, rodičia ich pripravia o dôležité príležitosti na rast a učenie sa z chýb a tým vytvárajú veľké medzery v ich emocionálnom vývoji. Vo väčšine prípadov je preto najlepšie nechať vaše dieťa vyrovnať sa s frustráciami a malými problémami, ktoré sa objavujú na jeho ceste, a namiesto toho, aby ste po ňom všetko opravovali, skúste ho motivovať k k tomu,aby hľadalo samo riešenie svojho problému.

Povzbudzujte deti v ich ambíciách a objavovaní sveta

Želanie a túžba vášho dieťaťa po určitých veciach môže byť pre vás vynikajúcim východiskovým bodom, aby ste im mohli odovzdať dôležité hodnoty, ako sú ambície a kreativita. Povzbudzujte svoje deti k tomu, aby sami dosiahli svoje sny, pomáhajte im stanovovať si ciele a konať tak, aby ich dosiahli. Hlad po úspechu podporuje pozitívne a zdravé pocity sebavedomia a schopnosť spoliehať sa na seba,  svoje sily a zručnosti.

Menej teórie, viac praxe. Buďte príkladom

Ako rodičia niekedy pociťujeme potrebu vysvetliť našim deťom, že ak pochopia naše myslenie a dôvod nášho konania, budú ich viac akceptovať. Pravdou však je, že prednášky a kázanie dieťaťu sú jednoducho neúčinné.

Ak chcete správne vychovávať svoje dieťa, je dôležité, aby ste prevzali úlohu trénera a mentora, nie kazateľa a pomohli dieťaťu naučiť sa v praxi zmeniť svoje konanie. Nechajte prejavy a odôvodnenia a zamerajte sa na rozvoj a zlepšenie zručností vášho dieťaťa praxou. Ideálne, ak sa všetkému, čo považujete za dobré a správne, naučí od vás. Pozorovaním.