Najjednoduchší a najdostupnejší spôsob, akým rozvíjať dieťa

Kristína Majerová | 29. december 2021
Čítanie kníh

Deti sú rôzne, tak ako sme rôzni aj my, ich rodičia. Máme však spoločnú ambíciu dať im to najlepšie. Čo deťom dáme, to v nich ostane.

Žiadna iná aktivita nemá lepší pomer toho, čo treba investovať v porovnaní s výhodami, ktoré prináša. Ak si deti na knihy navyknú, budú ich milovať a samy si ich pýtať. 

Dôležitosť kníh

Ak sa nevystavuje knihám a časopisom už odmalička, tak mu v prvých 3 rokoch života ujde 30 miliónov slov. Čítajúce deti sú o dosť múdrejšie, vedia viac o svete, vedia o tom, ako sa učiť, ich mozgy sú zvyknuté na hľadanie súvislostí a sú dostatočne zásobené slovnou zásobou a poznaním mnohorakých vecí, rýchlejšie vyhodnocujú a triedia nové informácie. 

Svet sčítaných detí je širší a hlbší, prechody medzi hmatateľným svetom a realitou hlavou sú povznášajúcejšie pri čítaní ako pri používaní technológií. Dieťa sa naučí, ako fungujú emócie a vzťahy, čím sa líši priateľstvo od nepriateľstva, ako je to s dobrom a zlom. Cibrí si predstavivosť, precvičuje schopnosť empatie, učí sa chápať, že postavy v príbehoch majú rôzne pohnútky, pocity a vlastnosti, ktoré ich nútia robiť to, čo robia (odkaz na reálny svet).

Nespornou výhodou čítania je, že jazyk kníh je bohatší ako jazyk bežnej hovorovej reči. Pri čítaní si dieťa buduje aj vzťah s rodičom, deti sú kooperatívnejšie, trpezlivejšie a spokojnejšie.

Ako čítať:

  • zapojiť do čítania otca (muži viac vysvetľujú kontext, prirovnávajú ho k reálnym situáciám)
  • vysvetľovať súvislosti (prirovnávanie k realite, vysvetľovanie analógie...)
  • čítať s dieťaťom, nie dieťaťu (= rozprávať sa spolu o knihe, nechať dieťa, nech sa pýta, trpezlivo vysvetľovať, trefnými otázkami vťahovať dieťa do deja – pochopí viac súvislostí, zapamätá si nové slova)
  • spraviť z čítania rituál, najlepšie každodenný (napr. pred spaním – dáva to kolotoču povinností a aktivít prvok stability, stretnutia a pokoja)
  • čítať knihy mierne nad jazykovou úrovňou dieťaťa (vtedy z toho dieťa získava najviac, keďže v takej knihe bude dostatok nového materiálu, ale zároveň pochopiteľného pre dieťa)
  • čítať s nadšením a umeleckým prednesom
  • vyberať kvalitnú literatúru

Vedeli ste?

Strata slovnej zásoby v čase, keď rodič prestane čítať dieťaťu, ktoré už vie čítať, je väčšia, ako keby mu rodič nečítal v čase, keď ešte nevie čítať! 

Približne len šestina slovenských rodičov neprestáva v pravidelnom čítaní svojim deťom v čase, keď to deti zvládnu aj samy. Platí tu zákonitosť, že ak sa školákom odoprie pravidelné rodičovské čítanie, strácajú k nemu vzťah. Čím viac rodič číta dieťaťu, tým viac chce dieťa čítať aj samo.
Spracované na základe knihy Klub nerozbitných detí.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: