Ako predchádzať súrodeneckej rivalite a žiarlivosti: Každé dieťa by malo mať pocit, že ho vidíte a počujete

Redakcia | 4. december 2023
Ako predchádzať súrodeneckej rivalite a žiarlivosti:

Ak ste rodičom viacerých detí, viete, aký stresujúci môže byť príchod ďalšieho súrodenca pre rodiča (rodičov) aj pre prvorodeného. Staršie dieťa sa borí s obrovskou životnou zmenu, ktorá sa chystá.

Po príchode nového bábätka domov už jeho svet nikdy nebude rovnaký a vaša pozornosť sa už nebude sústreďovať len na neho. A to malé dieťa, ktoré potrebuje teraz všetku vašu pozornosť, tu zostane navždy. 

Stále ťa ľúbim, zlatko

Vaše prvorodené dieťa malo doteraz najväčší podiel vašej lásky a pozornosti. Takže SAMOZREJME, že je pre neho ťažké prijať nového súrodenca, lebo "kradne" pozornosť JEHO rodiča. Navyše, toto malé bábätko je hlučné, náročné a ešte nie je ani super zábavné.

Dajte si pozor najmä to, aby ste neobviňovali staršie dieťa, že vás oberá o čas a pozornosť, ktorú potrebujete venovať bábätku. Nadobudne pocit, že bábätko je dôležitejšie. Namiesto toho, aby ste povedali: „Nie, teraz s tebou nemôžem hrať. Musím nakŕmiť sestričku,“ môžete povedať: „Áno! Rada by som si s tebou zahrala. Potrebujem šesť minút a potom sa s tebou zahrám." Namiesto toho, aby ste povedali: „Nie, teraz nejdeme na ihrisko. Tvoja sestra je teraz unavená a plačlivá,“ môžete povedať, „Teraz nemôžeme ísť do parku, ale dnes po zdriemnutí MÔŽEME ísť do parku. Dobre?"

Stále môžete povedať „nie“, ale neobviňujte dieťa! 

Rozhovor s deťmi je kľúčový. Ide o to, čo hovoríme a ako to hovoríme, aby sme zabezpečili, že náš prvorodený sa bude stále cítiť videný, počutý a, čo je najdôležitejšie, milovaný.

10 tipov, ako predchádzať súrodeneckej rivalite a žiarlivosti:

  1. Zapojte staršieho súrodenca do prípravy na príchod nového bábätka: Pýtajte sa ho na názory na výber oblečenia, hračiek do izby atď. Tým sa môžu cítiť ako súčasť dôležitého procesu.
  2. Vytvorte osobný čas pre staršie dieťa: Venujte čas len staršiemu dieťaťu, či už ide o hru, čítanie kníh alebo rozhovor. Zabezpečte, aby si nevšímalo LEN ZMENY  spojené s príchodom nového súrodenca.
  3. Podporujte pozitívne vyjadrovanie emócií: Podporte dieťa, aby vyjadrovalo svoje emócie slovami. Ak je žiarlivé alebo frustrované, povzbuďte ho, aby o tom hovorilo, a podporte ho pri hľadaní riešenia na zlepšenie týchto pocitov.
  4. Zdieľajte úlohy a zodpovednosti: Zapojte staršie deti do starostlivosti o nového súrodenca. Nesmie mať pocit, že je "mimo", ale že je dôležitou súčasťou tohto nového vzťahu. 
  5. Vytvorte si rutinu: Zachovajte určitú mieru stability v rutine, ktorú ste mali so starším súrodencom.  Zvýraznite pozitíva súrodeneckého vzťahu: Podporujte pozitívne chvíle a vzťahy medzi súrodencami. Oceňte situácie, kedy si navzájom pomáhajú alebo sa spolu dobre bavia.
  6. Zaručte individuálnu pozornosť: Snažte sa venovať individuálnu pozornosť každému dieťaťu. Či už ide o spoločné aktivity alebo jednoduché interakcie, každé dieťa by malo mať pocit, že ho vidíte a počujete.
  7. Oceňujte unikátne schopnosti každého dieťaťa: Akcentujte silné stránky každého dieťaťa. Pomáhajte im objavovať svoje jedinečné schopnosti a talenty, čo môže posilniť ich sebavedomie a znížiť potrebu súťaživosti.
  8. Zblížte ich cez spoločné aktivity: Podporujte spoločné aktivity, od hrania hier až po tvorenie či výlety. Zdieľané zážitky posilňujú vzťahy.
  9. Rozvíjajte porozumenie a empatiu: Učte deti porozumeniu a empatii voči sebe navzájom. Pomôžte im pochopiť, že sú jedineční, a povzbudzujte ich, aby si navzájom pomáhali a rozumeli si.

Pamätajte, že každé dieťa je jedinečné, a nie všetky tieto tipy môžu fungovať rovnako dobre pre každú rodinu. Je dôležité experimentovať a prispôsobovať svoj prístup podľa potrieb vašich detí.


Téme súrodencov a ich vzťahu sa venujeme aj vo videách s odborníčkou Máriou Tóthovou Šimčákovou.
Môžete si ich pozrieť/vypočuť TU:
Súrodenecká rivalita. 
Zásady vo výchove súrodencov

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: