Agresívne správanie u detí do šesť rokov je súčasťou vývoja

Mgr. Martina Matúšová | 13. marec 2023
Agresívne správanie u detí

Máte pocit, že ho zle vychovávate, poprípade si vyčítate, že ste na tento výlev zle zareagovali? Cítite sa byť zlou matkou či otcom?

Aj vy sa možno čudujete, ako sa z vášho malého anjelika môže v sekunde stať čert, ktorý niekedy až naháňa strach? Snažíte sa pochopiť, ako sa taký malý-veľký človek môže tak rozzúriť a často aj pre nič za nič? Teda podľa rodičov. 

Agresívne správanie u detí

Máte pocit, že ho zle vychovávate, poprípade si vyčítate, že ste na tento výlev zle zareagovali? Cítite sa byť zlou matkou či otcom? Buďte pokojní, agresia totiž patrí k vývinovému štádiu detí medzi 0 – 6 rokom.

Agresia je „normálnym“ správaním, pretože vyjadruje adaptáciu dieťaťa na požiadavky vonkajšieho prostredia. Je výrazom akéhosi kompromisu-nekompromisu medzi vonkajšími požiadavkami prostredia a vnútornými potrebami dieťaťa.  Zároveň agresia dieťaťu pomáha oddeliť sa od príliš fuzionálnych väzieb, ktoré ho spájajú s matkou a otcom. Z tohto pohľadu sa teda zaraďuje medzi správanie vývinového obdobia dieťaťa. 

Prejavy agresie a násilia sa prejavujú u detí už od prvých rokov života

To sú tie dobre známe hryzenia, bitky, ťahanie vlasov, štípanie, hádzanie sa, kričanie, škrabanie atď. Dieťa týmito gestami vyjadruje svoje potreby a emócie. Ako napr. potreba kontaktu s blízkou osobou, potreba interakcie (teda vzájomného spolužitia), potreba vyjadriť hnev, uvoľniť napätie, ba dokonca aj potreba vyjadriť radosť a vzrušenie. 

Prvé hádky, ktoré batoľa zažíva, sa nazývajú aj konflikty o vlastníctvo. Vznikajú, keď dve deti chcú rovnakú hračku alebo pozornosť tej istej osoby. A pretože ešte nevedia dobre hovoriť, namiesto toho, aby povedali: „To je moje“ alebo „Teraz je rad na mne“, udierajú, strkajú alebo hryzú.

Pomóc, moje dieťa hryzie!
Prečítajte si tiež:

Pomóc, moje dieťa hryzie!

Prejavy vývinovej agresie dieťaťa  od 0 do 6 rokov: 

Na začiatku života: prvý krik = „násilie“ nevyhnutné pre prežitie dieťaťa! 

  • Okolo 7 mesiacov: hádzanie predmetov. Poznáte asi, však? Vaša ratolesť sedí pri stole a zhadzuje lyžičku alebo hračku na zem. Vlastne je to prvé experimentovanie s prítomnosťou (hračka/lyžička je na stole) a s neprítomnosťou (hračka tu už nie je). Ale zároveň dieťa experimentuje aj s mocou, ktorú má nad dospelým, ktorý predmety zdvihne. Ak to vyvolá hnev dospelého, dieťa pochopí, že hádzanie predmetov je spojené s hnevom, a preto môže svoj hnev vyjadriť hádzaním predmetov.
  • Okolo 9 – 18 mesiacov: dieťa sa začína presúvať, a teda nadobúda väčšiu samostatnosť. Chce explorovať svoje okolie a stretáva sa s frustráciou (buď nevie ešte predmet dosiahnuť, poprípade fyzické prekážky sú náročné, ako napr. schody, vyliezť na gauč ap.). Prichádza jednak hnev z frustrácie a zároveň aj prvé zákazy od rodiča. 
  • Okolo 12. – 24. mesiaca: dieťa je ako nespútaná „guľa“ energie, ktorá si užíva svoju len nedávno nadobudnutú pohyblivosť a objavuje samostatnosť a skúmanie; je to tiež začiatok záujmu o iných. Prvé kontakty s inými sú často nepríjemné (búchance, kopance, škrabance atď.), ale bez nepriateľských úmyslov.
  • 2 – 3 roky: frustrácie sú čoraz častejšie. Dieťa rozlišuje medzi povoleniami a zákazmi. Je to tiež obdobie vzdoru. Vo veku 3 rokov sa agresívne správanie začína znižovať, pretože dieťa si čoraz viac rozvíja jazykové a sociálne zručnosti (napr. počúvanie druhých, čakanie, kým príde na rad, zdieľanie hračiek atď.).
  • 4 – 5 rokov: dieťa sa čoraz viac ovláda a je citlivejšie voči ostatným. Nadobudlo aj tzv. rodičovskú moralitu, vie, čo sa smie a nemôže. Dokáže už slovne vyjadriť hnev a smútok. Môže tiež pociťovať hanbu a vinu. A v rámci toho prejaviť agresiu. Akoby sa chcelo brániť proti sebe samému. 
Detská psychologička Psychologička Martina Matúšová je lektorkou odborných tém v KLUBE Mama a ja. Videá si môžete pozrieť TU.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: