Pomóc, moje dieťa hryzie!

Redakcia | 18. May 2020
Moje dieťa hryzie

Niektoré deti vedia rýchlo reagovať agresívne, keď sa nedeje všetko podľa ich predstáv.

Po prečítaní nasledujúcich tipov môžu kopance, hryzenie a buchnáty už čoskoro patriť minulosti.
Určite poznáte malého zúrivca, ktorý svoju mamu udrie, keď mu niečo zakáže. Alebo miniramba z pieskoviska, ktorý dá inému dieťaťu po hlave, ak mu okamžite nepožičia svoje nákladné auto.

Rodičov väčšinou znepokojuje, keď sa ich dieťa zrazu takto správa voči iným deťom alebo ich dokonca hryzie.

Čo robiť, ak dieťa hryzie

Keď sa prederú prvé zúbky, prichádzajú mnohé deti do fázy, kedy rady hryzú. Zo začiatku ide len o také skúšanie, čo všetko sa dá robiť novými zúbkami. Ak rodičia na tieto prvé pokusy pohryznutia reagujú obzvlášť prudko a predovšetkým promptne, deti rýchlo zistia, že takouto formou činnosti si získajú okamžitú a intenzívnu pozornosť.

Ak vás vaše dieťa začína hrýzť, mali by ste mu ihneď signalizovať: „Au, to bolí!“ Dajte mu zároveň do ruky hryzadlo, kúsok tvrdého chlebíka alebo plátok kalerábu a povedzte mu: „Do tohto môžeš hrýzť! Ak máte dieťa v náručí alebo na kolenách, môžete ho na krátky čas posadiť na zem. Tak sa dieťa naučí, že hryzením nezíska zvláštnu pozornosť, ale že sa mu táto práveže na chvíľu odoprie. 

Bitka, hryzenie a buchnáty sú často výrazom bezmocnosti

Malé deti a predškoláci používajú telesnú agresivitu často z čírej bezmocnosti. Pretože sa ešte nenaučili, ako s inými nadviazať kontakt, pohryzú iné dieťa, aby mu signalizovali: „Chcem sa s tebou hrať!“ Ak chcú mať hračku iného dieťaťa, nevedia sa ešte dostatočne jazykovo vyjadriť, aby o ňu poprosili. Preto použijú voči dieťaťu kratší proces, pričom použijú namiesto jazyka ruky alebo nohy.

Tu musíte vy ako rodičia dieťaťu stále znova a znova ukazovať, že to ide aj inak. Ak dieťa podíde k rovesníkovi a bez zjavného dôvodu ho pohryzie alebo udrie, mali by ste ihneď zakročiť a povedať hlasné a určité: „Nie!“

Potom mu môžete ukázať, ako môže iné dieťa pohladiť, namiesto toho, aby ho bilo. A ak vám sedí dieťa na kolenách, môže vám venovať pusu, namiesto toho, aby vás hrýzlo. Ak už vie vaše dieťa dobre rozprávať, môžete mu dodať odvahu, aby podišlo k inému dieťaťu, povedalo mu „Ahoj!“ a tak s ním nadviazalo kontakt.

Ak je dieťa práve agresívne

Ak vaše dieťa práve násilím vytrhlo inému dieťaťu hračku z ruky, mali by ste ihneď zakročiť. Dieťa sa nemôže presadzovať takýmto spôsobom! Ihneď mu vezmite ukoristenú hračku a vráťte ju jeho majiteľovi. Potom vysvetlite vášmu dieťaťu, že o hračku môže poprosiť alebo môže navrhnúť výmenu s niektorou zo svojich hračiek. Najlepšie je, ak budete súčasne spoločne trénovať aj želané správanie. Ak sa dieťa správalo slušne, pochváľte ho za to.

Ak vaše dieťa na ihrisku alebo v materskom centre zbije, pohryzie alebo sotí iné dieťa, povedzte ihneď „Nie!“, vezmite ho za ruku a odveďte na chvíľočku preč. Vaše dieťa teraz musí pár minút sedieť vedľa vás a až potom sa môže ísť hrať ďalej. Vysvetlite mu, že jeho správanie nie je prijateľné. Ak už vie vaše dieťa rozprávať, mali by ste zistiť, prečo takto jednalo a potom spolu s ním hľadať iné, akceptabilné riešenia.

Pretože za hnevom a agresiou stoja vždy nesplnené potreby, malo by sa dieťa naučiť, že na to, aby bolo vypočuté, musí svoje priania vyjadriť iným spôsobom.

Ak vaše dieťa napriek dôslednému zasiahnutiu a času strávenému mimo opätovne iné deti bije, kope, hryzie a sáče, mali by ste si najneskôr pri treťom upozornení povedať „Stačilo!“ a choďte domov. Vezmite dieťa za ruku – alebo v nevyhnutnom prípade pod pazuchu – a opustite ihrisko alebo materské centrum so slovami: „Keď robíš deťom stále zle, nemôžeš sa viac s nimi hrať. Preto ideme teraz domov.“

Ak sa vás malé dieťa vo fáze vzdoru pokúša plné hnevu udrieť alebo pohrýzť, mali by ste útok odvrátiť (držať mu pevne ruku alebo hlavu). Ak vás dieťa chce aj potom ohrozovať, mali by ste na chvíľu zmiznúť na toaletu, aby ste boli „v bezpečí“.

Dieťa sa rýchlo naučí, že takýmto správaním nič nedosiahne: Nedosiahne to, čo chce – práve naopak – mama ešte k tomu aj zmizne.

Fotogaléria

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: