Fetálny alkoholový syndróm

MUDr. Monika Antošová | 21. február 2023
Fetálny alkoholový syndróm

Alkohol počas tehotenstva? Môže mať fatálne následky.

Fetálny alkoholový syndróm (FAS) je súbor príznakov u novorodenca, ktoré vznikli počas tehotenstva následkom nadmerného pitia alkoholu tehotnou ženou. Príznaky pri narodení nemusia byť konečné, niektoré sa objavia a zvýrazňujú až v neskoršom veku.

Výskyt FAS

Presné štatistiky neexistujú.  
Fetálny alkoholový syndróm nie je vždy ľahké diagnostikovať, hlavne ak nie je plne vyvinutý. Výskyt je rozdielny aj podľa regiónov. Výskyt kompletne vyvinutého  FAS sa odhaduje u 1 zo 750 novorodencov. Menej závažné príznaky sa odhadujú u 10 -12 z 1000 narodených detí. Avšak u žien, ktoré v tehotenstve konzumujú alkohol pravidelne, sa vyskytuje až u 30% novorodencov.

Ako spracováva alkohol plod a ako matka

Alkohol prechádza placentou a krvným obehom sa dostáva do plodu a ku všetkým vyvíjajúcim sa orgánom. Koncentrácia alkoholu v krvi plodu je preto rovnaká ako v krvi matky. Plod nemá vyvinuté enzymatické systémy na spracovanie alkoholu, je nezrelý, preto nedokáže odbúrať alkohol tak ako matka. Vysoké hodnoty alkoholu pretrvávajú v krvi plodu viac ako 24 hodín.

Bezpečné množstvo alkoholu v tehotenstve neexistuje

Doteraz nebolo potvrdená,  čo je bezpečná hladina alkoholu počas tehotenstva. Výskumy ukázali, že častá konzumácia aj malého množstva alkoholu môže byť pre plod nebezpečná. Preto najlepšie je počas tehotenstva nepiť vôbec.

Ako účinkuje alkohol na plod

Účinok alkoholu (ext. zdroj FAS) na plod sa mení v závislosti od množstva alkoholu a od stupňa tehotenstva. Pravdepodobne nie sú rozdiely v tom, v akej forme je alkohol konzumovaný – či je to pivo, víno alebo tvrdý alkohol. Vždy je dôležité množstvo a frekvencia pitia.

Účinok alkoholu na plod v jednotlivých obdobia tehotenstva

  • 1. trimester: Konzumácia alkoholu vo včasných štádiách tehotenstva  nesie so sebou riziko  potratu alebo vzniku  vážnych vrodených chýb. V prvom trimestri vzniká základ jednotlivých orgánov. Akákoľvek škodlivina, alkohol nevynímajúc, poškodí nezrelé a veľmi citlivé vyvíjajúce sa orgány. Najviac ohrozený alkoholom je mozog. Vplyv alkoholu v tomto období  sa prejaví chybným vývojom orgánov a  stratou buniek v mozgu, ktorá je nezvratná.
  • 2. trimester: Najčastejším dôsledkom nadmerného pitia v tomto období je potrat. Je to spojené nielen s následkami alkoholu, ale aj nesprávnou životosprávou, ktorá alkoholizmus sprevádza.
  • 3. trimester: V tomto období orgány plodu a celé jeho tele rastie. Plod potrebuje dostatočné množstvo živín a kyslíka k správnemu vývoju. Alkohol v tomto období brzdí rast celého tela, teda aj mozgu.

Fetálny alkoholový syndróm

Príznaky fetálneho alkoholového syndrómu

Okrem predčasného pôrodu hrozí pri konzumácii alkoholu poškodenie plodu. Fetálny alkoholový syndróm sa prejavuje v troch oblastiach.

  • Rast dieťaťa – zaostávanie rastu plodu, ktoré sa prejaví ako hypotrofia alebo podvýživa plodu, zaostávanie v raste je dlhodobé, napriek dobrým sociálnym podmienkam.
  • Funkcia centrálneho nervového systému (mozgu). Poškodenie sa prejaví ako mentálna retardácia, alkoholové abstinenčné príznaky, slabý sací reflex, zvýšená dráždivosť, poruchy spánku, spomalenie vývoja, poruchy sústredenia, problémy s učením, poruchy správania. IQ sa často pohybuje v pásme slabomyseľnosti, kedy deti sú schopné zvládnuť len osobitnú školu.  Pri ťažkom fetálnom alkoholovom syndróme môže sa jednať o závažnú poruchu intelektu s problémom zapojiť sa do riadneho života.
  • Typické telesné zmeny. Malá hlava, úzke očné štrbiny, plochá stredná časť tváre, nízky chrbát nosa, priestor medzi hornou perou a nosom je hladký, chýba mu ryha, nos má tvar zástrčky – vidieť nosové dierky, problémy so svalovým tonusom, obmedzená pohyblivosť kĺbov, vrodené srdcové chyby, poškodenie sluchu a zraku, rozštep perí a podnebia.

Liečba fetálneho alkoholového syndrómu

Poruchy, ktoré vznikajú v období vývoja následkom konzumácie alkoholu, sú stále. Deti zaostávajú v telesnom ale aj duševnom vývoji. Veľké telesné odchýlky je možné čiastočne chirurgicky upraviť. Na zlepšenie psychického vývoja je vhodná psychologická a odborná pedagogická starostlivosť. Vhodný je odklad školskej dochádzky.

Prevencia FAS

Najkritickejším obdobím pre plod je prvý trimester tehotenstva. To platí pre každý škodlivý činiteľ, nielen pre alkohol. Ak žena vypije malé množstvo alkoholu, kým nevie že je tehotná, nemusí to znamenať narodenie poškodeného dieťaťa. Avšak, akonáhle je len podozrenie na tehotenstvo, je potrebné alkoholu sa vyhýbať.

Prognóza

V štúdii z roku 1991 (Stressguht, et al.)  vyšetrili 61 dospelých osôb s fetálnym alkoholovým syndróm. Všetci mali znížené IQ v rozmedzí od 20-105. Priemerná hodnota bola 68,8.