Choroby detí

Pri Downovom syndróme má dieťa o jeden chormozóm naviac, teda ich má 47. Aj nadbytočný 21. chormozóm, dieťa sa rodí ako Downov syndróm.

Downov syndróm

Downov syndróm patrí k najčastejším genetickým ochoreniam. Zdravý človek má v každej bunke 46 chromozómov. 23 chromozómov od matky, 23 od otca. Pri Downovom syndróme má dieťa o jeden chormozóm naviac… Čítať viac..

Cystická fibróza sa síce nedá vyliečiť, ale správnou a včasnou liečbou je možné ovplyvniť priebeh ochorenia a komfort dieťaťa.

Cystická fibróza

Cystická fibróza je dedičné ochorenie, prejavujúce sa už od útleho veku. Deti trpiace cystickou fibrózou sa zvyknú nazývať aj slané deti. Cystická fibróza sa síce nedá vyliečiť, ale správnou a… Čítať viac..

Dnes Turnerov syndróm, tak ako Downov syndróm, už nie sú považované za chorobu. Skôr sa k nim pristupuje ako k súboru príznakov.

Turnerov syndróm

Nízky vzrast dievčat, odchýlky jednotlivých orgánov, chýbajúci X chromozóm sú základnými znakmi vrodeného ochorenia nazývaného Turnerov syndróm. Dnes Turnerov syndróm, tak ako Downov syndróm, už nie… Čítať viac..

Nie každá vrodená chyba je nezlučiteľná so životom, mnoho z nich sa dá liečiť. Je zaujímavé, že väčšina deti s vrodenou vývojovou odchýlkou sa rodí zdravým rodičom.

Vrodené chyby detí

Vrodená vývojová chyba je odchýlka, ktorá vzniká počas vnútromaternicového vývoja plodu, buď na podklade dedičnom, alebo aj bez dedičného zaťaženia. Nie každá vrodená chyba je nezlučiteľná so životom… Čítať viac..

Článkov: 4