STRACH z tehotenstva a pôrodu? Nie ste v tom sama

Redakcia | 30. november 2020
Tokofóbia

Počuli ste o tokofóbii?

Pojmy ako tehotenstvo a pôrod môžu vyvolať množstvo emocionálnych reakcií. Je normálne mať rozporuplné a rôznorodé reakcie. Pre niektorých však táto myšlienka podnecuje vnútorný teror a znechutenie, ktoré idú nad rámec toho, čo by sa dalo považovať za bežné obavy alebo úzkosť. Tento intenzívny strach z tehotenstva/alebo pôrodu je tokofóbia.

Tokofóbia - strach z tehotenstva a pôrodu

Tokofóbia môže zahŕňať vysiľujúce utrpenie, rôzne panické a fyzické reakcie znechutenia, fobické vyhýbanie sa a rôzne nutkania. Často môže mať pozoruhodné dopady na vzťahy a životné voľby človeka, čo môže potenciálne pripraviť človeka o zmysluplné vzťahy alebo aj o deti, po ktorých by túžil. Ak dôjde k tehotenstvu, je to pre osobu trpiacu tokofóbiou veľmi znepokojujúce.

Bohužiaľ, aj keď existuje určitý formálny výskum tokofóbie a jej liečby, nezdá sa, že by ich bolo dosť. Samotný výraz vznikol až v roku 2000. Ako uvádza portál psychologytoday.com, v štúdiách, ktoré sú odvtedy k dispozícii, sa definícia tokofóbie líši - je náročné vyvodiť presné závery. A pretože strach z tehotenstva a strach z pôrodu sú v definícii často spojené (rovnako ako primárna a sekundárna tokofóbia – ako je uvedené nižšie), je zložité nájsť podrobnejšie informácie. 

Primárna a sekundárna tokofóbia

Typicky sa rozlišuje medzi primárnou a sekundárnou tokofóbiou. Primárna tokofóbia sa týka strachu z tehotenstva / pôrodu bez toho, aby bol pacient vystavený vlastnej skúsenosti (často sa vyvíja v detstve/ dospievaní ). Sekundárna tokofóbia je strach, ktorý vzniká po traumatickom tehotenstve, strate alebo vlastnej negatívnej pôrodnej skúsenosti.

Táto téma sa teda môže týkať aj žien, ktoré už majú vlastné dieťa/alebo deti, a túžia po ďalšom dieťatku, ale na základe negatívnej skúsenosti z minulého tehotenstva alebo pôrodu sa u nich mohla vyvinúť takáto silná reakcia spojená so strachom a úzkosťou, až panickými stavmi v súvislosti s tehotenstvom alebo pôrodom. 

Ďalšie typy tokofóbie

„Zdá sa, že existujú ďalšie kvalifikácie použiteľné na primárnu aj sekundárnu tokofóbiu, ktoré by som identifikovala ako nasledujúce. Upozorňujem, že to nie je založené na empirickom výskume, ale na mojom vlastnom štúdiu a klinických pozorovaniach.“, hovorí Melissa Weinberg,  psychoterapeutka v súkromnej praxi, ktorá sa špecializuje na liečbu úzkosti a OCD, najmä počas tehotenstva a v popôrodnom období. 

 • Neochotný typ: Osoba s týmto typom tokofóbie sa rozhodla, že skutočne chce mať dieťa.

  Môže si byť istá svojou túžbou mať biologické dieťa počas tehotenstva, môže však byť úplne paralyzovaná strachom a neschopná podniknúť absolútne žiadne kroky k cieľu. Alebo môže podniknúť kroky na otehotnenie, ale počas toho ju budú trápiť záchvaty paniky , extrémny strach z bolesti, nekontrolovateľné starosti alebo iné úzkostné príznaky.
 • Vyhýbavý typ: Osoba s týmto typom tokofóbie rozhodne nechce v tomto období svojho života otehotnieť.

  Tokofóbia sa prejavuje skôr ako obsedantno-kompulzívna porucha ( OCD ), s obsedantnými obavami z otehotnenia. Rovnako ako pri kontaminácii OCD, aj človek s týmto typom tokofóbie môže cítiť, že nejako prišiel do styku so spermou na verejných priestranstvách alebo má extrémne úzkostné reakcie pred, počas a po akomkoľvek sexuálnom kontakte.

  Môže sa zaseknúť v mesačnom cykle intenzívnych obáv, ktoré vedú k úľave pravidelne až od spustenia menštruácie. Môže sa vyhýbať - tým, že nebude rozvíjať žiadne romantické vzťahy alebo sa úplne zdrží sexu .

  Môže sa tiež zapojiť do nutkavej kontroly (napr.napríklad časté tehotenské testy), rozvinúť bezpečnostné správanie (napr. používanie viacerých foriem antikoncepcie), hľadanie uistenia (napr. požiadanie partnerov, priateľov a rodiny o ubezpečenie, že nie je alebo nemôže byť tehotná), zhromažďovanie informácií (napr. výskum, či je možné otehotnieť nejasným spôsobom) a ďalšie rituály, aby potlačila to, čo vníma ako možnú pravdepodobnosť otehotnenia.
 • Ambivalentný typ: V tretej kategórii sú ľudia, ktorí sú z rôznych dôvodov veľmi nerozhodní v tom, či vôbec chcú deti (alebo ďalšie deti), a v tehotenstve trpia veľkým strachom.

  Môžu sa u nich vyskytnúť obsedantné pochybnosti a neúnosná neistota ohľadom rozhodnutia spojeného s tehotenstvom a pôrodom. 

Tokofóbia

Dôležité je hľadanie podpory

Aj keď výskum a formálne pokyny na liečbu tokofóbie nie sú dostatočné, zdá sa byť zrejmé, že holistický a mnohostranný prístup k vytvoreniu čo najväčšej vrstvy podpory je ideálny - najmä pre tých, ktorí sa snažia otehotnieť a porodiť. Mohlo by byť užitočné zistiť, aký typ tokofóbie človek zažíva, aby sa mohol informovať o najvhodnejších prístupoch k liečbe. 

Možností je viacero

V konečnom dôsledku neexistujú správne, nesprávne alebo predpísané možnosti. Ak nebudete chcieť prejsť obdobím tehotenstva a pôrodu z dôvodu, že ste sa vedome rozhodli nemať svoje vlastné dieťa, aj to je to jedna z možností, ak je to skutočne to, čo chcete. Ak je však vaším cieľom otehotnieť a hlavnou prekážkou, ktorá vám stojí v ceste, je tokofóbia, vedzte, že existujú spôsoby, ako strach zvládnuť a cítiť sa podporovaná.

Ak sa nesnažíte otehotnieť, ale vyhýbate sa vzťahom a sexuálnemu kontaktu zo strachu, že otehotniete, vedzte, že existujú spôsoby, ako strach prekonať a mať zmysluplné vzťahy s ostatnými. Ak ste neustále v tiesni pri pomyslení na otehotnenie, existuje úľava. 

„Stručne povedané, ak sa ocitnete v hlbokom strachu z tehotenstva a pôrodu, vedzte, že nie ste sama. Nie je s vami nič nenormálne, nie ste na dne a máte možnosti.“, dodáva Weinberg.
Zdroj: www.psychologytoday.com

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: