Priebeh pôrodu: Tretia doba pôrodná

Priebeh pôrodu: Tretia doba pôrodná
25.5.2017 v kategórii Tehotenstvo, autor Redakcia, foto: istockphoto.com

Blížime sa do finále. V tejto chvíli je už vaše bábätko na svete a jeho krik vám dal jasne najavo, že je všetko v poriadku a má sa dobre.

Narodením bábätka sa pôrod nekončí

Celý priebeh pôrodu, teda najdlhšie trvajúcu prvú dobu pôrodnú, i ten kásny čas narodenia bábätka počas druhej doby pôrodnej, sme vám už priblížili.

Teraz je tá chvíľa, kedy ste s najväčšou pravdepodobnosťou už absolvovali prvé priloženie a počas tejto krátkej, ale krásnej chvíľky ste mali možnosť prezrieť si svoje dieťatko.

Samozrejme, nie je všetkému koniec, pôrodom dieťatka sa iba presúvame do ďalšej pôrodnej doby a novopečenú mamičku čaká ešte pôrod placenty. Tretia doba pôrodná začína pôrodom dieťatka a skončí sa vypudením placenty.    

Po pôrode hlavičky dieťatka vám do žily podajú hormón oxytocín, ktorý zvyšuje napätie maternice a vďaka tomu sa placenta rýchlejšie oddeľuje. Ide vlastne o prevenciu popôrodného krvácania a ide o povinné opatrenie.

Dôsledkom oxytocínu sa skráti tretia doba pôrodná a zníži sa krvná strata. Matkino telo síce vyplavuje vlastný oxytocín, no liek podaný vnútrožilovo býva oveľa účinnejší.

Týmto sa dostávame k tomu, prečo býva snahou lekárov priložiť dieťa k matkinmu prsníku čo najskôr (ak vynecháme stránku kvalitného dojčenia) – je to z toho dôvodu, že ak bábätko dráždi matkine bradavky, z hypofýzy sa začne vyplavovať práve oxytocín.  

Odber pupučníkovej krvi

Niektoré pôrodnice umožňujú odobrať krv z pupočníka. Samozrejme, pokiaľ o tejto možnosti uvažujete, mali by ste sa informovať už pri pravidelných návštevách prenatálnej poradne.

Odber pupočníkovej krvi sa totiž robí po pôrode dieťaťa a jeho oddelení od pupočníka. Odber je pre dieťatko aj pre mamičku úplne bezbolestný. Pupočníkovú krv je možné uložiť do banky pupočníkovej krvi, kde je následne krv uložená do centrálneho registra a môže komukoľvek pomôcť.

Alebo máte možnosť krv uložiť za poplatok prostredníctvom súkromných firiem výhradne pre vašu potrebu. Podrobnejšie informácie získate v poradniach, v pôrodniciach, u svojich gynekológov alebo na internete.

Ako prebieha pôrod placenty?

Len čo mamička porodí dieťatko, jej maternica sa trochu stiahne. V jej tele sa však ešte nachádza placenta, ktorú rozdeľujeme na materskú časť, tá jednou stranou prilieha k maternici, a na plodovú, ktorá zabezpečuje spojenie s plodom.

Po pôrode a odstrihnutí pupočnej šnúry už placenta nemá v maternici žiadny význam. 

Placenta počas tehotenstva dieťaťu zaisťovala základné životné funkcie:
  • oddeľovala obehový systém vyvíjajúceho sa plodu od matkinho;
  • cez pupočník umožňovala nielen prenos kyslíka, ale aj potravy a ochranných látok z matkinho tela;
  • zaisťovala transport odpadových látok.
Horný okraj maternice teraz siaha po pupok, maternica je kruhovitého tvaru a tuhá. Po samotnom pôrode nastane asi 10 až 20 minút trvajúci pokoj, po ktorom sa maternica začne opäť sťahovať.

Tieto sťahy už nebývajú bolestivé, napomáhajú odlučovaniu placenty od steny maternice. Placenta sa akoby od steny „odlepí“ a spolu so zostatkami pupočníka a plodových obalov sa dostane pôrodnými cestami von.

Mamička je pôrodníkom požiadaná, aby poslednýkrát zatlačila. Po pôrode placenty ju pôrodník pozorne skontroluje, aby sa jednoznačne vylúčilo, že v maternici nezostali žiadne jej zvyšky alebo väčšie množstvo plodových obalov.

Počas odlučovania placenty spravidla dochádza k miernemu krvácaniu, ale strata nie je vyššia ako 250 – 300 ml krvi.  

Lekári pri kontrole placenty hodnotia jej celistvosť a v prípade, že majú pochybnosť o tom, či je placenta celá, vykonajú revíziu dutiny maternice a odstránia zvyšné časti. Operačný zákrok prebieha v celkovej anestézii okamžite po pôrode placenty.

Hoci je táto doba pôrodná najkratšia, rovnako aj počas nej hrozia komplikácie. Najčastejšie ide o veľmi silné krvácanie práve v dôsledku zadržania placenty alebo plodových obalov, o krvácanie z väčšieho pôrodného poranenia alebo o hypotóniu maternice. 
Prečítajte si: Placenta - akú má v tehotenstve funkciu?

Čo znamená hypotónia maternice – neschopnosť zavinutia? 

  • Prejavuje sa výrazným krvácaním po pôrode dieťaťa a pred porodením placenty alebo po ňom.
  • Častejšie vzniká po pôrodoch veľkých detí a dvojčiat, kedy je stena maternice veľmi napínaná.
  • Môže k nej prísť pri dlhotrvajúcich pôrodoch, kedy je svalovina maternice vyčerpaná priveľmi dlhou kontrakčnou činnosťou.
  • Spočiatku sa lieči liekmi podporujúcimi sťahovanie maternice, ak však je medikamentózna liečba bez odozvy, pristupuje sa k operačnému zákroku, pri ktorom dochádza k podviazaniu ciev zásobujúcich maternicu. V krajnom prípade, keď je krvácanie silné a život ženy je v priamom ohrození, je nutné pristúpiť k odstráneniu maternice.
Po pôrode placenty lekár dôkladne prehliadne rodičku, či nemá popôrodné poranenia. V prípade, že bola nastrihnutá hrádza alebo došlo k jej natrhnutiu, tak lekár pri lokálnom znecitlivení poranenie zašije.

Skontrolovať sa musí aj pošva a krček maternice, aby sme sa vyhli zbytočným komplikáciám, napr. zápalu v neošetrenom mieste.

Rodička by mala po pôrode na pôrodnej sále zotrvať približne 2 hodiny, počas ktorých sa sleduje stav maternice – jej krvácavosť (z plochy, odkiaľ sa odlúčila placenta), sťahovanie a celkový stav novopečenej mamičky. 
Po uplynutí tejto doby, ktorej sa niekedy hovorí štvrtá doba pôrodná, sa mamička ide vymočiť a osprchovať. Sestričky ju odvezú na oddelenie šestonedelia a podľa jej zdravotného stavu jej prinesú bábätko.

Počas prvých hodín vám personál šestonedelia pomôže dieťatko nadojčiť, prebaliť, okúpať. Nemusíte mať obavy, že niečo nezvládnete, sestričky vám ochotne pomôžu.

Slovo odborníka k tretej dobe pôrodnej

Doc. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD., vedúci lekár pôrodníckej časti kliniky, Gynekologicko-pôrodníckej kliniky 3. LFUK a Fakultnej nemocnice Královské Vinohrady
Tak ako je druhá doba pôrodná potenciálne najrizikovejšia pre dieťa, tak tretia doba pôrodná prináša určité riziká pre matku.

Preto starostlivo sledujeme krvácanie aj vitálne funkcie matky (tlak, pulz). Podľa niektorých príznakov je možné pomerne spoľahlivo určiť, či je placenta odlúčená a rodička ju môže porodiť.

Netrpezlivosť nie je namieste, na placentu môžeme čakať aj pol hodiny, keď rodička nekrváca a nejaví iné príznaky ohrozenia.

Skoré priloženie dieťatka k prsníku stimuluje aj prirodzený oxytocín a podporí zavinovanie maternice a pôrod placenty.

Po pôrode placenty je dôležité pozorne ju skontrolovať, či je kompletná alebo či nie je na okraji prítomná pretrhnutá cieva, ktorá by naznačovala určité možné riziko prídavnej placenty.

Poranenia ošetrujeme rýchlo sa vstrebávajúcimi stehmi, ktoré do týždňa samé vypadnú. Po pôrode zostáva rodička ešte 2 hodiny sledovaná na pôrodnej sále pre rýchle rozpoznanie prípadnej komplikácie. 
Prečítajte si: Pôrod - ako začína, ako prebieha?