Priebeh pôrodu: Druhá doba pôrodná

Priebeh pôrodu: Druhá doba pôrodná
18.5.2017 v kategórii Tehotenstvo, autor Zuzana Symonová, foto: istockphoto.com

Čo vás, milé rodičky, čaká v druhej dobe pôrodnej? No predsa tá toľko očakávaná chvíľa! Počas druhej doby pôrodnej totiž konečne porodíte svoje milované bábätko.

Dostali sme sa k druhej dobe pôrodnej, tzv. „vypudzovacej“, tá sa začína úplným zájdením bránky maternice a končí pôrodom dieťaťa.

Kedy začína a koľko trvá druhá doba pôrodná?

A prečo vlastne nazývame druhú dobu pôrodnú vypudzovacou? Je to preto, že v tejto časti pôrodu dochádza dieťaťa silou maternicových kontrakcií a aktívnym tlačením mamičky.

Dieťa je tak vlastne „vypudzované“ pôrodnými cestami von z matkinho tela. Druhá doba pôrodná trvá u prvorodičiek približne hodinu, u viacrodičiek potom 20 – 30 minút. 

Dĺžka druhej doby pôrodnej je rôzna, u viacrodičiek býva spravidla kratšia, pretože pôrodné cesty sú už roztiahnuté prvým pôrodom, úlohu hrá i skúsenosť rodičky.

Všeobecne platí, že keď druhá doba pôrodná trvá dlhšie ako hodinu, je potrebné zvážiť nejaké opatrenie na jej urýchlenie, pretože dlhšie tlaky panvových kostí na hlavičku a opačne, tlaky hlavičky na mäkké tkanivo pôrodných ciest, môžu spôsobovať dlhodobé nezvratné zmeny.

Dĺžka pôrodnej doby závisí od rôznych faktorov, od veľkosti hlavičky plodu, od rozmerov panvy, ale aj od intenzity a sily kontrakcií i spolupráce rodičky. 

Čo má budúca mamička čakať počas druhej doby pôrodnej?

V tejto chvíli budúca mamička pociťuje sťahy maternice častejšie, sú silnejšie a trvajú o poznanie dlhšie. Bránka maternice je už celkom zájdená – skutočnosť, že sa tak stalo, môže niekedy oznámiť pocit na zvracanie alebo dokonca samotné vracanie, inokedy je to nutkavý pocit začať tlačiť (zostup hlavičky vyvolá tlak na konečník). 

Počas samotného tlačenia sa môžete cítiť vyčerpane, avšak nemali by ste poľaviť, kým vás lekár nevyzve. Personál na pôrodnej sále by vás mal podporovať v tlačení a pomôcť vám tak k úspešne zvládnutému pôrodu.

Je dôležité stále myslieť na to, že je bábätko v brušku a musí jednoducho von a vy ste tu preto, aby ste mu vstup do sveta umožnili.

A hoci na vás doľahne únava a myšlienky na to, že už jednoducho nemôžete, myslite na to, že ste čakali dlhých deväť mesiacov práve na túto chvíľu a že už veľmi skoro budete mať v náručí svoje milované dieťa − to by bolo, aby vám to nepomohlo...

Prečítajte si: Pôrod - ako začína, ako prebieha?

Tlačiť môžete začať, keď: 

 • Bránka maternice je zájdená.
 • Plodová voda už odtiekla.
 • Máte pravidelné kontrakcie. 

Akú zvoliť polohu počas druhej doby pôrodnej? 

Počas tejto doby by ste si mali nájsť takú polohu, ktorá je pre vás v danej situácii najpohodlnejšia. Nesmiete však zabúdať na to, že dlhé ležanie na chrbte môže spôsobiť zlé prekrvenie maternice a placenty.

Medzi najčastejšie volené polohy patria: 

 • ležiaca poloha  
 • poloha v polosede
 • poloha v sede
 • na boku
 • kľačiaca poloha
 • v podrepe
 • alebo na pôrodnej stoličke 

Dôležité je, aby ste o svojej voľbe informovali pôrodnú asistentku alebo pôrodníka včas. Veľmi totiž záleží na pôrodníckych skúsenostiach odborníkov, a pokiaľ by neboli na takú polohu pripravení (príp. vybavení), nebudú vám môcť vyhovieť.

Snahou pôrodníka je vždy, aby pôrod prebiehal bez komplikácií, bez vášho ohrozenia alebo ohrozenia dieťaťa. Nie je preto namieste označovať odmietnutie „niektorej polohy“ pôrodníkom za jeho pohodlnosť a neochotu „robiť niečo inak“. 

Prečítajte si: Pôrodný plán 

Monitorovanie srdcovej frekvencie plodu 

Vaše dieťa je monitorované aj počas druhej doby pôrodnej, a to hlavne preto, že v tejto fáze pôrodu je viac ohrozené možným nedostatkom kyslíka.

Dôvodom je práve „vypudzovanie“ dieťaťa z maternice, ktorá sa stále viac sťahuje a znižuje tak svoje prekrvenie a prekrvenie placenty. Navyše kvôli zovretiu hlavičky dieťaťa v panvových kostiach dochádza k zhoršeniu prekrvenia mozgu dieťaťa.

Nemusíte sa ale ničoho báť, lekár kontroluje srdcové ozvy vášho bábätka špeciálnym prístrojom, ktorý by ho na prípadné ohrozenie včas upozornil. 

Nastrihnutie, alebo riskovať „roztrhanie“?

Množstvo mamičiek sa nastrihnutia hrádze veľmi obáva, najmä kvôli bolesti. Obavy sú však celkom zbytočné. Nastrihnutie hrádze – tzv. epizotómia (oblasť medzi pošvou a konečníkom) – sa vykonáva práve v druhej dobe pôrodnej.

Hlavným dôvodom, prečo sa k tomuto drobnému zákroku pristupuje, je zväčšenie pošvového otvoru a ochrana rodiacej ženy pred natrhnutím. Pri pôrode totiž dochádza k rozťahovaniu tejto tkaniny (tvorenej z kože, svalu a blany), aby mohla hlavička dieťatka bez problémov prejsť telom matky von na svet. 

Medzi budúcimi mamičkami sa tiež často diskutuje na tému, či je nastrihnutie hrádze skutočne nutné a prospešné. Sú také prípady, kedy je nastrihnutie nevyhnutné a jednoznačne prínosné, hlavne kvôli urýchleniu pôrodu dieťaťa, ktorého zdravotný stav sa zhoršuje (napr. keď má dieťa nedostatok kyslíka).

Pôrodník vďaka svojim skúsenostiam vie, ako, kedy a či vôbec nastrihnutie vykonať. Zásluhou jeho včasného zásahu budete ušetrená prípadného natrhnutia tkaniva a horších komplikácií (natrhnutie tkaniva okolo močovej trubice alebo konečníka). Pri vykonaní nastrihnutia hovoríme o poranení 2. stupňa. 

Prečítajte si: Pomáha masáž hrádze? 

Poranenia hrádze bývajú rozdelené podľa svojej hĺbky na: 

 • Ruptúra 1. stupňa – zasahuje kožu a spojivové tkanivo
 • Ruptúra 2. stupňa – okrem toho zasahuje aj hlbšie sa nachádzajúcu svalovú hmotu hrádze
 • Ruptúra 3. stupňa – zasahuje i análny zvierač
 • Ruptúra 4. stupňa – prechádza naprieč análnym zvieračom a je zasiahnutý i samotný konečník 

Pochopiteľne sú aj také prípady, kedy pôrod prebehne bez nastrihnutia a bez natrhnutia. Vaginálne tkanivo sa roztiahne a potom sa vráti do pôvodnej polohy samé. Vyhodnotenie situácie a rozhodnutie, či k nastrihnutiu príde alebo nie, je spravidla v kompetencii pôrodníka

Ako nastrihnutie hrádze prebieha?

V okamihu, keď je hlavička viditeľná a hrdlo maternice je dostatočne roztiahnuté, vykoná pôrodník na vrchole kontrakcie nastrihnutie pošvy v uhle smerom od konečníka.

Vhodné načasovanie, rozsah a smer sa odvíja od skúseností pôrodníka. Po pôrode dieťaťa a následnom vypudení placenty sa nastrihnuté (príp. natrhnuté) miesto zašije v lokálnej anestézii. V súčasnej dobe sa používajú spravidla tzv. samovstrebávacie stehy, ktoré sa po 5 až 6 dňoch samy vstrebú alebo vypadnú.

Podviazanie pupočníka 

Bábätko sa konečne narodilo a teraz je potrebné podviazať mu pupočník. Názory odborníkov sa ale v tejto fáze trochu odlišujú. Niektorí totiž odporúčajú pupočník podviazať neodkladne po narodení dieťaťa a niektorí až v okamihu, kedy v ňom ustane tep, t. j. niekoľko minút po pôrode.

Avšak keď ste sa rozhodli darovať pupočníkovú krv do krvnej banky, mal by byť pupočník podviazaný čo najskôr. Po podviazaní dostanú prítomní oteckovia možnosť pupočník prestrihnúť. 

Áno, teraz nastáva tá najkrajšia chvíľa, kedy si vychutnáte prvé dotyky a pohľady so svojím toľko očakávaným bábätkom. Prvé pohladenie, prvé priloženie k prsníku... Chvíle, kedy zabudnete na bolesť, obavy a nervozitu sprevádzajúce pôrod. Konečne ste spolu!

Prečítajte si: Bonding – magické hodiny po pôrode

Druhá doba pôrodná očami odborníka

Doc. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD., vedúci lekár pôrodníckej časti Gynekologicko-pôrodníckej kliniky 3. LFUK a Fakultnej nemocnice Královské Vinohrady v Prahe. 

Druhá doba pôrodná je pre dieťa najrizikovejšia. Hlavička vstupuje do priestoru ohraničeného panvovými kosťami, kontrakcie sú silnejšie a klesá prietok krvi maternicou a placentou.

Zdravé nevyčerpané dieťa to samozrejme zvládne bez ujmy, ale za niektorých okolností dieťa vyčerpá kompenzačné mechanizmy a hrozí mu prechodné alebo trvalé poškodenie

Zostupovaním dieťaťa pôrodným kanálom sa môže uťahovať aj pupočná šnúra alebo prípadne utláčať medzi hlavičkou a kosťami panvy. Preto je dôležité vždy po kontrakcii vypočuť si ozvy srdca plodu, prípadné spomalenie môže signalizovať hrozbu.

Pretože nevieme, ako dlho bude dieťa tolerovať pôrodnú záťaž, je našou snahou, aby druhá doba pôrodná prebiehala plynule a bez zbytočného naťahovania. Pomôcť môže i voľba optimálnej polohy pri pôrode.

Podľa anatomických štúdií pomocou röntgenu sa zistilo, že ideálny uhol roviny panvového vchodu oproti osi pôrodného kanálu je pri polohe v polosede na chrbte.

Pri vstupovaní hlavičky do roviny panvového vchodu je možné zvoliť i polohu na boku, maternica je váhou tela dieťaťa naklonená smerom dolu a hlavička vstupuje do panvového vchodu zošikma, čelo plodu sa oprie o kosti panvy, prehĺbi sa predklon hlavičky a záhlavie lepšie vkĺzne do panvového kruhu.

Na záver druhej doby pôrodnej je ideálna poloha v polosede, rodička tak najlepšie využije brušný lis a ideálny je i sklon osi pôrodného kanálu.

Zbytočným vyčerpaním pri neefektívnom tlačení v rôznych „moderných“ polohách sa zvyšuje riziko ukončenia pôrodu pomocou kliešťov, dieťa vyčerpá kompenzačné mechanizmy a začne signalizovať nedostatok kyslíka.

Za veľmi nevhodnú polohu je možné označiť tlačenie na štyroch − maternica padá váhou dieťaťa dopredu a hlavička plodu je tak tlačená oproti krížovej kosti. 

Prečítajte si: Lekár radí: Čas po pôrode – kedy sa môžu objaviť komplikácie?

Prečítajte si: Čo sa deje s novorodencom po pôrode?

ODBORNÁ SPOLUPRÁCA: doc. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD. a MUDr. Peter Brenišin

Zdroj: Kniha o těhotenství a dítěti, Galén, Praha 2009