Otec pri pôrode

Mgr. Martina Pašková | 2. marec 2022
Otec pri pôrode

Vo fungujúcom vzťahu je budúci oteckonápomocný svojej polovičke, nastávajúcej mamičke, už počas obdobia tehotenstva. Tehotenstvo nie je choroba, ale predsa len, je to zmena a tehuľka nemôže robiť úplne všetko ako doteraz. Ak partner zaujme správny postoj, všetko je možné ľahšie zvládnuť.

Budúci otecko môže mamičku odbremeniť od nakupovania, niektorých domácich prác, môže navariť, urobiť „svojej tehuľke“ masáž, prípadne ju sprevádzať na prehliadkach u gynekológa. No a všetko zavŕši svojou účasťou pri samotnom pôrode

Otec pri pôrode je dnes už samozrejmosťou

Dnes už je takmer samozrejmosťou, že pri narodení dieťatka sú obidvaja jeho rodičia. I keď otecko iba ako pozorovateľ, zohráva pomerne dôležitú úlohu. Nie vždy to tak bolo a na mužov, ktorí chceli vidieť, ako ich dieťa prichádza na svet, sa pozeralo s odstupom. Pre mnohých bolo nepochopiteľné vidieť otca na pôrodnej sále. Dnes je otec pri pôrode samozrejmosťou. 

Psychologička, Mgr.  Miroslava Zimányiová objasňuje: „Po mnoho generácií bol pôrod výsostne záležitosťou žien, pri pôrodoch doma asistovali rodičkám pôrodné „baby“ a pomáhali i ženy z rodiny a blízkeho okolia. Neskôr, s presunom pôrodov do nemocníc, sa všetko začalo odohrávať za dverami pôrodných sál, kde bol personál pre ženu vo väčšine prípadov skupinou cudzích ľudí, hoci odborníkov.“

Rozhodnutie byť pri pôrode musí otec urobiť sám

V súčasnosti ešte stále existujú páry, ktoré sa zhodnú na tom, že otecko radšej počká na chodbe a odfotí si svoje bábätko, až keď bude krásne zabalené v zavinovačke. Jedným z dôvodov takéhoto rozhodnutia môže byť presvedčenie, že otecko pôrod nezvládne, že sa nedokáže pozerať na to, ako žena „trpí“, že mu nerobí dobre nemocničné prostredie, krv a pod.

V každom prípade, muž sa musí rozhodnúť sám, a ak si na pôrod netrúfa, mala by to jeho partnerka rešpektovať a nenútiť ho. I psychologička nám potvrdila, že by sa každý otec mal rozhodnúť sám za seba a nenechať sa ovplyvniť tým, čo si myslí okolie.

„Dnes je už viac-menej samozrejmosťou, že sa otec zúčastňuje pri pôrode. Tlak spoločenského očakávania však v sebe nesie riziko, že sa nám pojem dobrý otec zúži na hodnotenie, či bol alebo nebol pri pôrode. Ak sa stane prítomnosť otca pri pôrode módnym imperatívom, spoločensky vyžadovaným postojom, vtedy môže pôsobiť skôr negatívne ako pozitívne.“

Ak si muž nie je istý, v rozhodovaní, či byť pri pôrode, mu môže pomôcť návšteva predpôrodného kurzu spolu s partnerkou. Tak sa dozvie presne, čo ho čaká a v čom môže byť počas pôrodu nápomocný. Takmer všetky pôrodnice na Slovensku ponúkajú budúcim rodičom možnosť prezrieť si priestory pôrodnice ešte pred samotným pôrodom. Ak otecko i po takejto návšteve odmieta zúčastniť sa pôrodu, treba ho rešpektovať.
Platí fakt, že pri žene by mal byť človek, ktorý verí, že pôrod dopadne dobre. Ideálne je, ak je pri pôrode otec. Preto je veľmi dôležitá predpôrodná príprava – a to nielen matiek, ale i budúcich otcov.

Žena prežíva deväť mesiacov prípravy – na príchod dieťaťa, cíti zmeny vo svojom tele, pohyby dieťatka, telesne i duševne sa nastavuje na pôrod – i keď je to pre ňu absolútne nový zážitok, s jej telom sa za pár mesiacov udialo toľko zmien, že pôrod je ich prirodzeným pokračovaním.

Otec túto možnosť prežívať telesné zmeny nemá, samozrejme, všetko ostatné okolo očakávania príchodu potomka prežíva spolu s budúcou mamičkou. Na pôrodnej sále môže v tejto situácii zažívať pocity bezmocnosti, frustráciu z pohľadu na bolesť partnerky, pri dlhom trvaní strach a obavy o partnerku i dieťa.

Otec pri pôrode - Nenúťte partnera k účasti pri pôrode za každú cenu

Nepripravený otec môže na pôrodnej sále znamenať komplikácie – pre zdravotnícky personál, ktorý sa musí starať nielen o rodičku a dieťa, ale i o vystresovaného, a prípadne aj kolabujúceho otca, a nie je zriedkavosťou, že je partner i komplikáciou pre rodičku, ktorá cíti potrebu starať sa o jeho pohodu a to tiež ovplyvňuje priebeh pôrodnej činnosti.

Funkcia otca sa na pôrodnej sále často mení na rolu dokumentaristu a pozorovateľa. Preto je veľmi dôležité sa na túto významnú udalosť pripraviť – a prítomnosť otca pri pôrode zvažovať nie podľa toho, či kamarátky mali otcov pri pôrode, ale skôr na základe obojstrannej dohody partnerov – ako hovorí moja priateľka dula, „mala by to byť obojstranná, v ktoromkoľvek  momente vypovedateľná dohoda“ – a to môže vytvoriť bezpečie pre oboch partnerov, bez obavy, že druhého zraním, ak budem rešpektovať svoje možnosti a limity.“

Ďalším dôvodom, prečo sa otecko pôrodu nezúčastní, môže byť rozhodnutie nastávajúcej mamičky. Pôrod je pre ňu príliš intímna záležitosť na to, aby chcela mať pri nej partnera. Môže to súvisieť s obavami, že sa po spoločne prežitom pôrode naruší ich sexuálny život. „Stále častejšie sa objavujú poruchy potencie u mužov ako následok traumatického zážitku z pôrodu,“ vysvetľuje Mgr. Zimányiová. 

Otec pri pôrode? Riešením môže byť kompromis

Pokiaľ vás trápia podobné obavy, možno zvoliť kompromis – otecko bude s budúcou mamičkou na sále počas kontrakcií a keď príde k samotnému tlačeniu, odíde na pár minút za dvere. Na týchto veciach sa treba dohodnúť nielen s partnerom, ale aj s personálom ešte pred záverom pôrodu, aby sa v dobe, keď už nie je čas, nezmätkovalo. 

Otec pri pôrode: Spoločne to ide ľahšie

Ak sa ale obaja zhodnete na tom, že chcete túto vzácnu a výnimočnú chvíľu vo svojom živote prežiť spoločne, gratulujeme. Čaká vás neuveriteľný zážitok. Väčšina slovenských pôrodníc umožňuje prítomnosť otca pri pôrode počas všetkých dôb pôrodných. 

Čo je pre mamičky isto veľmi pozitívne, pretože je nablízku niekto, kto jej môže pomôcť, podať čo potrebuje, pohladiť, urobiť masáž, sprevádzať do sprchy, prosto spríjemniť a spestriť niekoľkohodinové čakanie na príchod dieťatka.

I spoločné „predýchavanie“ kontrakcií má svoj význam. Mamička nadobudne pocit, že nie je sama a niekto to statočne znáša s ňou. „Príchod otca na pôrodnú sálu pred niekoľkými desiatkami rokov znamenal skutočnú humanizáciu pôrodov.

Otec ako „niekto zvonka“ pozitívne ovplyvňuje správanie zdravotníckeho personálu i rodičky. Ak sa pôrodu zúčastní partner, ktorý absolvoval prípravu na pôrod s partnerkou, ktorý otvorene hovoril o svojich obavách, o svojich očakávaniach, ktorý sa zaujíma a ktorý je rozhodnutý poskytnúť partnerke oporu a podporu, môže byť nenahraditeľným.

Prítomnosť otca pri pôrode podporuje pocit bezpečia pre rodičku, znižuje pocit strachu z neznáma, pomáha žene lepšie prekonať stres z pôrodu. Je dokázané, že podporná prítomnosť partnera znižuje vnímanie bolesti. Je nepopierateľné, že pre otca je zážitok pôrodu významným momentom pre rozvoj jeho otcovských kompetencií, oveľa intenzívnejšie a prirodzenejšie sa buduje vzťah otec – dieťa.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: