Pôrod

MUDr. Monika Antošová | 12. marec 2019
Pôrod

Už je tu! Rodíme.

Pôrod

Normálny pôrod je vypudenie plodu z maternice cez pošvu najmä činnosťou svastva maternice a prácou svalstva brušnej steny. Pôrod sa hlási buď kontrakciami (sťahy maternice alebo pôrodné bolesti), alebo odtečenou plodovou vodou alebo oboma.

Prvé známky začínajúceho pôrodu

Odtok plodovej vody

Je to náhly pocit tepla v oblasti pôrodných ciest. Použite vložku. Normálna plodová voda je jemne naružovelá tekutina, priezračná. Ak nie sú prítomné kontrakcie,  je potrebné sa dostaviť do pôrodnice do 2 hodín. Ak sú prítomné ja kontrakcie, choďte do pôrodníce čo najskôr. Rovnako ak je plodová voda skalená, zelená je potrebné okamžite sa dostaviť do pôrodnice.

Krvácanie alebo krvavý výtok

V prípade jasného krvácania, taktiež použite vložku a okamžite volajte sanitku. Je veľmi nebezpečné pre plod odkladať odchod do pôrodnice čakaním na manžela alebo príbuzného resp. iný odvoz.

Zmena pohybov plodu

Ak sa dieťa nehýbe, alebo pohyby sú výrazne slabšie, je potrebné sa dostaviť do pôrodnice na vyšetrenie a byť pripravená aj na prípadné ukončenie tehotenstva. Na základe vyšetrenia srdcových oziev plodu (kardiotokograf) lekár určí, či je to stav normálny alebo či je plod ohrozený.

Kontrakcie (sťahy maternice)

Posledné 4 týždne  môžete pociťovať nepravidelné sťahy maternice, ktoré sú pár krát  za deň, alebo jeden krát za niekoľko dní. Posledné dva týždne môžu byť kontrakcie častejšie, ale nie sú pravidelné, môžu byť dve za hodinu, potom niekoľko hodín nie sú a podobne. Nie je to známka pôrodu. Ak začína pôrodná činnosť, sťahy sú pravidelné, prichádzajú v 30-20 minútových intervaloch, intervaly sa skracujú, nedá sa ich nevšimnúť. Neskôr prichádza tlak na konečník. Nemusí tie sa obávať, že kontrakcie nerozoznáte. Tie, ak prídu v noci, zobudia vás. S nimi môže prísť okrem tlaku na konečník aj bolesť v krížoch.  Ak priložite ruku na maternicu, pocítite k, že maternica je tvrdá.

Odchod hlienovej zátky

Môže odísť aj hlienová zátka, tá odchádza skôr, aj 24 hodín pred skutočným pôrodom. Len samotný odchod hlienovej zátky, bez kontrakcií a bez odtoku plodovej vody nie je dôvodom ísť do pôrodnice. Hlienová zátka odchádza jednorazovo, je redšia alebo tuhšia, môže byť belavá alebo naružovelá, po jej odchode už nič neodchádza ani nedoteká.

Upozornenie

Pred pôrodom je potrebné oholiť okolie rodidiel. Ak sa tomu chcete vyhnúť v pôrodnici, je potrebné to urobiť doma.

V prípade že je plodová voda sfarbená krvou, alebo je skalená, poprípade zelená, je potrebné ísť do pôrodnice okamžite. 

Prvá doba pôrodná

Skutočný pôrod začína prvou dobou pôrodnou. Prvá doba pôrodná začína pravidelnými kontrakciami a končí úplným otvorením pôrodných ciest, odtvorením bránky maternice. Hovoríme, že bránka ja zašlá, jej priemer je 11-12cm. Prvá doba pôrodná trvá u prvorodičiek 10-12 hodín, u viacrodičiek 6-8 hodín.

Plodová voda a plod

Číra plodová voda je normálnym nálezom. Krvavá plodová voda znamená riziko pre plod a matku, pôrod sa ukončuje cisárskym rezom. Zelená plodová voda znamená, že dieťa trpí nedostatkom kyslíka. Tento nedostatok kyslíka narúša činnosť zvieračov čreva plodu a do plodovej vody sa uvoľňuje smolka. Je to tiež dôvod na ukončenie tehotenstva operačným spôsobom. Skalená plodová voda môže byť známkou infekcie plodu a plodových obalov.

Sledovanie plodu v 1. dobe pôrodnej

Sledujú sa ozvy plodu a to buď stetoskopom, sleduje sestra alebo lekár, alebo sa sledujú prístrojom, kardiotogkografom. Sledovanie oziev plodu hovorí o tom, ako sa plodu darí. Zmenené ozvy plodu sú pri nedostatku kyslíka, napr. pri porušených prietokoch krvi pupočníkovými cievami, ale aj pri iných stavoch. Toto sledovanie umožní rýchlu intervenciu zo strany pôrodníka ale aj zníženie počtu  pôrodov zbytočne ukončených cisárskym rezom.  

Sledovanie matky v 1. dobe pôrodnej

U matky sa sleduje teplota, pulz a tlak. Zvýšená teplota nad 38,5°C môže znamenať infekciu v pôrodných cestách. Môže znamenať aj nedostatok tekutín u matky a dehydratáciu. Teplota u matky by sa počas prvej doby pôrodnej mala merať každé 4 hodiny.

Krvný tlak vypovedá jednak o psychickej pohode matky, ale môže byť dôvodom na lepšie sledovanie a opatrnosť.

Čo sa deje s plodom v 1. dobe pôrodnej

Plod je uložený v plodových obaloch, v tekutine - plodovej vode. Plodová voda je ideálno ochranou plodu voči infekciám, hluku, svetlu, tlmí nárazy. Posledný týždeň tehotenstva sa vak blán vyklenuje do dolnej časti maternice. Vak blán pred pôrodom praskne a samovoľne odtečie časť plodovej vody, alebo ho naruší pôrodník pri pôrode. Samovoľným prasknutím vaku blán sa pôrod jemné urýchli. O narušení vaku blán pôrodník zvyčajne informuje matku, napriek tomu, že výkon nie je bolestivý a rodička ho vôbec necíti.

Posledné dni tehotenstva plod už nemá dostatok miesta v maternici, nemôže sa voľne pohybovať, je stočený do kĺbka, väčšinou hlavičkou dole. Akonáhle začnú kontrakcie, hlavička je tlačená do vchodu pôrodných ciest. Bradu plod pritlačí k hrudníku a hlavička vykonáva točivý pohyb, vzhľadom na veľkosť pôrodných ciest. Tento pohyb nevykonáva plod, je následkom kontrakcií. Plod je v tomto štádiu pasívny.

Čo sa dej s rodičkou v prvej dobe pôrodnej

Rodička až na pôrodné bolesti nie je výrazne obmedzovaná. Môže sa voľne pohybovať, môže sa osprchovať, môže si nájsť polohu, v ktorej sú bolesti znesiteľnejšie.  Najvýhodnejšia je poloha v sede, alebo v ľahu na boku alebo chôdza. Poloha v ľahu na chrbte spôsobuje to, že maternica je tlačená k chrbtici, znižuje sa prietok krvi v maternici a znižuje sa aj sila kontrakcií, čo môže predlžiť dobu pôrodu. Žena má kontrakcie prijímať pasívne, nevyvíjať žiaden tlak a neurýchľovať pôrod. Pôrodné cesty totiž ešte nie sú priechodné. Ak nie je skutočne vážny dôvod, žena by nemala v prvej dobe pôrodnej ležať na chrbte. 

Druhá doba pôrodná

Druhá doba pôrodná začína úplným otvorením pôrodných ciest (bránka zašlá) a končí pôrodom dieťaťa. V tejto fáze sú kontrakcie silné, niekedy pri tlaku dieťatka na konečník sú bolesti veľmi silné, môže byť prítomný pocit zvracania, pocit potreby ísť na stolicu. Ani tu nemôže matka aktívne tlačiť a  použiť brušný lis, až kým jej to pôrodník nedovolí. Je to až vtedy, ak hlavička zaujala polohu, ktorá je vhodná pre prechod pôrodnými cestami.

Ak začne žena tlačiť skôr, môže dôjsť k poraneniu pôrodných ciest a ku komplikáciám pôrodu, ktoré môžu viesť k ukončeniu pôrodu buď kliešťami alebo zvonom (vakuum extraktor). Druhá doba pôrodná trvá u prvorodičiek okolo 1 hodiny, u viacrodičiek  20-30 minút. 

Plod v druhej dobe pôrodnej

V druhej dobe pôrodnej je plod najviac ohrozený nedostatkom kyslíka. Pri kontrakciach sa znížuje prietok krvi stlačenými cievami a tým aj dodávka kyslíka je nižšia. Monitorovanie plodu je nevyhnutné, najlepšie pristrojom, kde je možné sledovať srdcové ozvy plodu.

Žena v druhej dobe pôrodnej

Počas tejto doby pôrodnej je dobré, ak si nájde žena polohu, ktorá jej najviac vyhovuje. Naďalej sa však neodporúča poloha v ľahu na chrbte. Vhodná poloha je v ľahu na boku, v polosede, v sede kľačmo, poloha v drepe.

V tejto dobe pôrodnej sa rozhoduje, či sa žena nastrihne (epiziotomia) alebo nie. S nastrihnutím by mala  byť žena oboznámená a mala by k tomu dať súhlas. Pred tým jej samozrejme pôrodník vysvetlí dôvody nastrihnutia.

Prečo je potrebné nastrihnutie  (epiziotomia)

Ak plod sa  tlačí pôrodnými cestami vonku a vonkajšie časti pôrodných ciest sú tuhé, pôrod sa predlžuje, čo môže ohroziť dieťa. Mäkké častí porodných ciest sú kvoli tlaku hlavičky menej prekrvené a tým sú citlivejšie na roztrhnutie. Pri samovoľnom roztrhnutí sa nedá odhadnúť ani ovplyvniť jeho rozshah.

Niekedy rotrhnutie zasiahne aj konečník, hlavne zvierač, následkom čoho je celoživotný samovoľný odchod stolice, ktorý je iste nepríjemný.  Preto, ak sú dôvody na nastrihnutie, nie je vhodné sa tomu brániť.

Tretia doba pôrodna

V tretej dobe pôrodnej sa vylúči placenta. Je to doba oveľa pokojnešia oproti precdchádzajúcim dvom. Sťahy maternice, ktorými sa vypudí placenta sú slabé, nie sú bolestivé. Nakoniec prichádza už len ošetrenie rodidiel, zašitie nastrihnutia. Pocit radosti a šťastia z narodeného človiečika zastrie akékoľvek bolesti pri ošetrovaní rodidiel.

Po ukončení pôrodu sa zvykne matke podať injekcia oxytocinu ako prevencia popôrodného krvácania.

V tejto dobe pôrodnej sa odoberá z placenty pupočníková krv. Výkon nie je bolestivý, ak chcete odobrať púpčníkovú krv na uskladnenie, je potrebné sa dohodnúť pre pôrodom. Jej použitie m

Jedlo a pitie počas pôrodu

Niekedy prvá doba pôrodná trvá aj 10-12 hodín, preto nie je vhodné striktné vylúčenie pitia. Jedlo sa neodporúča, avšak pitie v malých dávkach hlavne na začiatku prvej doby pôrodnej sa umožňuje. Zákaz pitia a jedla je z dôvodu možnej potreby podania anestézy u matky v prípade nepokračujúceho pôrodu. Nikdy nie je možné vylúčiť, že pôrod sa neskomplikuje a nebude ho potrebné ukončiť cisárskym rezom. Pri plnom žalúdku môže dôjsť k vdýchnutiu potravín do pľúc a ohrozeniu zdravia ženy a následne aj plodu.

späť na začiatok