Prirodzene plánované rodičovstvo: Meranie BAZÁLNEJ TEPLOTY

Mgr. Eva Šarközyová | 2. október 2017
Prirodzene plánované rodičovstvo: Meranie BAZÁLNEJ TEPLOTY

Plánované rodičovstvo je prejavom zodpovedného prístupu k rodine. V tejto časti sa pozrieme na metódy, akými sa dá rodičovstvo plánovať prirodzene, v súlade s prírodou a v harmónii s telom ženy.

Metódy prirodzene plánovaného rodičovstva (PPR)

PPR vychádza zo spomínaných prirodzených symptómov plodnosti ženy. V závislosti od metódy si všíma jeden či viac príznakov.

Spoľahlivosť akýchkoľvek metód plánovania rodičovstva určuje PI – Pearlov index, ktorý vyjadruje počet prípadov otehotnenia pripadajúcich na 100 žien užívajúcich danú antikoncepčnú metódu v priebehu jedného roka. Čiže čím nižšie číslo, tým vyššia spoľahlivosť.

Prečítajte si aj: Prirodzene plánované rodičovstvo: Začína sa to menštruáciou

Medzi najznámejšie metódy PPR patrí:

  • Ogino-Knausova kalendárna metóda
  • Teplotná metóda
  • Billingsová ovulačná metóda
  • Symptotermálna metóda
  • „Ovulačné testy“

Môže vás zaujímať: Menštruácia, ovulácia a čakanie. Čo trápi snažilky?

meranie bazálne teploty

Ogino-Knausova kalendárna metóda

Komplikovaná metóda počítania plodných dní, bola vyvinutá v roku 1925 Rakúšanom Hermannom Hubertom Knausom a jeho japonským kolegom Kyusakom Oginom.

Aby sa mohla táto metóda použiť, žena musí mať zaznačený svoj menštruačný rytmus minimálne za posledných šesť, ale lepšie za dvanásť mesiacov. A aj potom je táto metóda účinná len vtedy, ak sú cykly pravidelné a ak sú rešpektované dlhé obdobia sexuálnej abstinencie.

Zaujíma vás: Nemám ovuláciu. Otehotniem?

Metóda vychádza z určitých biologických pravidelností, na základe ktorých si žena dokáže vypočítať plodné a neplodné obdobie. Predpokladá, že u pravidelne menštrujúcich žien s 28-dňovým cyklom nastáva ovulácia (uvoľnenie vajíčka) medzi 12. - 16. dňom cyklu, ktorý sa začína počítať od prvého dňa menštruačného krvácania.

Ak sa k tomu pripočíta maximálna životnosť spermií (vtedy predpokladaná cca 3 dni), tak žena s pravidelným 28-dňovým cyklom môže byť oplodnená medzi 10. - 17. dňom cyklu. Neplodné dni by mali byť 1. - 9. deň a 18. - 28. deň cyklu.

Spoľahlivosť tejto metódy je relatívne nízka (PI 15-35 najmä u žien s nepravidelnými cyklami, ale metóda neráta ani s tzv. vyprovokovanou ovuláciou /ovulácia vyprovokovaná silným emociálnym zážitkom pri pohl. styku/.

Teplotná metóda

Teplotná metóda je založená na sledovaní zmien bazálnej telesnej teploty (BTT). Vyhodnocovanie priebehu BTT je rovnaké ako pri symptotermálnej metóde, ale vzhľadom k tomu, že sa jedná o metódu bez možnosti dvojitej kontroly, plodné obdobie trvá po celý deň, v ktorom došlo k potvrdeniu vzostupu BTT.

Prísna forma – neplodné obdobie nastáva až po potvrdení vzostupu BTT. Nevýhodou metódy je, že pri normálnych a dokonca dlhších cykloch sa výrazne predlžuje tzv. plodné obdobie, obdobie nutnej pohlavnej abstinencie, preto býva niektorými pármi ťažko akceptovateľná.

Pri dynamickom spôsobe života, ovplyvňovanom radou okolností, sa ťažko vylučuje, že sa nejedná o vzostup BTT pod vplyvom iných okolností než hormonálnych, keďže chýba možnosť využitia dvojitej kontroly pomocou sledovania zmien charakteristík hlienu krčka maternicového.

Prečítajte si aj: Hlien krčka maternice

Menej prísna forma – využívajú sa štatistické pravidlá mínus 8, alebo prvých 5 dní, na stanovenie začiatku neplodného obdobia na začiatku cyklu. Táto metóda nezachytí skorší nástup ovulácie, na ktorý inak upozorní sledovanie hlienového príznaku /pri STM/. Na ukončenie plodného obdobia platí rovnaká pripomienka ako pri prísnej forme.

Táto metóda však nie je vhodná pre ženy s nepravidelným cyklom. Pri správnom používaní má táto metóda Pearlov index 1-3 .

Nová nádej pre snažilky: Zázrak zvaný vitamín B8

meranie bazálnej teploty

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: