Riešte veci spoločne: Praktický návod na lepšiu komunikáciu v rodine

Redakcia | 14. máj 2024
Riešte veci spoločne: Praktický návod na lepšiu komunikáciu v rodine

Už len samotný fakt, že každý člen rodiny je vypočutý a ostatní ho berú vážne, podporuje zlepšenie medziľudských vzťahov vo vnútri rodiny. A to, že lepšia vzájomná komunikácia prispieva k lepšej rodinnej klíme, netreba ani zdôrazňovať.

Vrecúško s telocvičným úborom a školská aktovka sa váľajú nepovšimnuto na chodbe, deti nechajú pokojne tanier s nedojedenou večerou v obývačke a váš partner sa tvári, že nevidí kopec špinavého riadu v dreze a rovnako neviditeľný je preňho kôš na špinavú bielizeň?

Každodenné problémy, ktoré vám lezú na nervy?
To môžete ľahko zmeniť! Náš tip? Zvolajte rodinnú radu.

Riešte doma veci spoločne: Čo je rodinná rada?

Žiť spoločne ako šťastná rodina a tráviť spolu voľný čas – to si praje väčšina z nás. Ale všade tam, kde žije spolu viac ľudí, sa môžu vyskytovať rôzne názory, konflikty a mnohé otvorené otázky. Usporiadané spolužitie nie je vôbec jednoduché a veľakrát končia diskusie hádkou. Aby to nezašlo až tak ďaleko, je vhodné zriadiť rodinnú radu. Rodinná rada nie je nič iné ako stretnutie všetkých členov rodiny. Takéto stretnutie by sa malo konať pravidelne, pričom je dôležité, aby sa dodržiavali dohodnuté pravidlá.

V rodinnej rade je vypočutý každý jeden – nezávisle od svojho veku alebo postavenia v rodine. To platí samozrejme aj pre deti. Dieťa môže položiť svoje otázky, vyjadriť priania alebo sa posťažovať presne tak, ako všetci ostatní. Núka sa však otázka, koľko práva spolurozhodovať má prislúchať dieťaťu a v akých otázkach je oprávnené spolurozhodovať.

V akých otázkach môžu deti spolurozhodovať?

Úplne zjednodušene povedané, v rodinnej rade ide o to, že sa v príjemnej atmosfére, napríklad pri keksíkoch a horúcej čokoláde, hľadajú riešenia pre vzniknuté problémy. Spoločne sa k tomu vypracovávajú návrhy, a pritom sa, samozrejme, berie do úvahy aj názor detí.

Vo väčšine rodín sa opakovane vyskytujú otázky týkajúce sa upratovania, pomoci v domácnosti alebo organizácie voľného času. Možno sa cíti staršie dieťa ukrivdené tým, že musí vždy vynášať smeti iba ono samo, alebo malý huncút nechápe, že si musí každý deň upratať svoju izbu – hoci si len teraz postavil rytiersky hrad z vankúšov a paplónov. Jedno dieťa by chcelo ísť na dovolenku k moru, druhé uprednostňuje hory a turistiku. Cez víkend chcú ísť rodičia na návštevu k starej mame a starému otcovi – ale dieťa túži po plavárni. Dostať všetky záujmy pod jednu strechu určite nie je vždy jednoduché. Ale ten, kto o nich otvorene hovorí v rodinnej rade, bude prekvapený, aké rôzne kompromisy sa dajú nájsť.

Pozrime sa ešte raz na víkendovú situáciu. Z rodinnej rady môže vzísť také riešenie, s ktorým budú spokojní všetci zúčastnení. Tak môže ísť rodina dopoludnia na plaváreň a popoludní na návštevu k starým rodičom. A možno dôjdu členovia rodinnej rady k takému záveru, že vezmú do plavárne i starú mamu so starým otcom. Alebo v jeden víkend vybavia rodinnú návštevu a na druhý sa pôjdu kúpať a užijú si wellness.

Ako riešiť konflikty v rodinnej rade? 7 tipov

Tip 1: Toľko spolurozhodovania, koľko je len možné

V dynamike rodičia – dieťa nie je úplná demokracia samozrejme reálna. Na konci sú to aj tak vždy rodičia, ktorí musia rozhodnúť. Napriek tomu by ste mali nechať svojim deťom toľko práva spolurozhodovať, koľko je len možné. Týmto spôsobom sa vaše dieťa naučí rýchlo a efektívne, ako jednať s ostatnými férovo, ako brať do úvahy i stanoviská iných a ako rozumne vyjadriť svoj názor. Ak sa členovia rodiny spoločne dohadujú na kompromisoch, potom dieťa nebude mať pocit, že sa mu vnucujú nezmyselné pravidlá zvonka. Následne padne aj dodržiavanie dohodnutých záležitostí oveľa ľahšie.

Tip 2: Rodina ako celok

Aby rodinná rada fungovala a brali ju všetci členovia vážne, mali by si ujasniť, že konflikty medzi jednotlivými stranami sa vždy podpíšu pod rodinu ako celok. Všetci totiž žijú v jednej domácnosti. Keď sa teda háda otec so synom a panuje medzi nimi napätie, odrazí sa to i na vzťahoch a fungovaní zvyšku rodiny. Rodinná rada pomáha pri tom, aby sa spoločne riešili vzniknuté ťažkosti.

Tip 3: Presne zaužívané postupy

Stanovte si presný čas, kedy sa bude rodinná rada stretávať. Malo by to byť raz za týždeň – v ten istý deň a v tú istú hodinu – a jedná sa o povinnú akciu pre všetkých členov rodiny. Nedodržať termín je možné len z mimoriadneho dôvodu – a to platí nielen pre deti, ale aj pre rodičov. Tento (len v prípade núdze posunovateľný) termín vytvára pravidelnosť a dodáva zasadnutiu vážnosť.

Riešte veci spoločne: Praktický návod na lepšiu komunikáciu v rodine

Tip 4: Ako dlho má zasadnutie trvať?

Čas trvania zasadnutia rodinnej rady sa riadi podľa veku detí. Sedemročné sa vedia koncentrovane zúčastniť sedenia až 30 – 45 minút, kým trojročné netreba trápiť dlhšie ako 10 minút.

Tip 5: Demokratické rozhodnutia

V rodinnej rade majú všetky hlasy rovnakú váhu. Nemalo by význam, ak by mali napríklad rodičia dvojnásobný počet hlasov. Každý môže predniesť problém, o ktorom sa následne diskutuje. Problém sa môže týkať čohokoľvek z bežného života: hádky, vreckové, pomoc v domácnosti, sťažnosti na jedálny lístok, nápady na dovolenku – všetko je možné. Problém by sa mal potom vždy riešiť spoločne a mal by sa k nemu vyjadriť každý člen rady. S kompromisným riešením musia súhlasiť všetci, v opačnom prípade rozhoduje väčšina.

A mimochodom: V rodinnej rade sa nemusia preberať len problémy, ktoré sa vynárajú v rámci rodiny, ale aj problémy detí, ako napr. posmievanie, ohováranie zo strany iných detí alebo zlé školské výsledky napriek snahe a pod.

Tip 6: Predseda

O poriadok počas zasadnutia rodinnej rady sa stará jej predseda. Ten udeľuje stranám slovo, počíta hlasy pri hlasovaní a zabraňuje vypuknutiu chaosu. Pri prvých pokusoch o zasadanie by sa mali tejto úlohy chopiť rodičia, ale po čase môžete túto funkciu prenechať deťom. Uvidíte, s akou vážnosťou a ako dobre sa vedia chopiť tejto roly!

Tip 7: Dodržiavanie rozhodnutí

Dohodnuté rozhodnutia platia do najbližšieho stretnutia. Dovtedy by sa nemalo o nich hádať ani diskutovať. Ak je to nutné, môže sa problém na najbližšej rade znova rozobrať a prediskutovať.

Ak to už nejde inak, môže sa v prípade núdze zvolať mimoriadne zasadnutie. To by však malo byť len výnimočne, inak by sa čoskoro nakopili zasadnutia a každý by chcel, aby sa nepríjemné rozhodnutia neustále rozoberali nanovo.

Aj keď sa to možno na prvý pohľad nezdá, môže oficiálne zvolávaná rodinná rada enormne prispieť k lepšej rodinnej atmosfére. Už len samotný fakt, že každý člen rodiny je vypočutý a ostatní ho berú vážne, podporuje zlepšenie medziľudských vzťahov vo vnútri rodiny. A to, že lepšia vzájomná komunikácia prispieva k lepšej rodinnej klíme, netreba ani zdôrazňovať.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: