Desatoro lásky v rodine

redakcia | 14. február 2018
Desatoro lásky v rodine

Mnohí z vás poznajú psychologičku PhDr. Jiřinu Prekopovú. Jej publikácie sú inšpirujúce pre mnohých z nás. Ponúkame vám "Desatoro obnovy lásky v rodine". Na mnohé z rád, ktoré sú v ňom uvedené zabúdame...

Skúste nasledujúcich pár riadkov prijať za svoje. Napokon, čokoľvek, čo pomáha upevňovať lásku v rodinách je predsa pravdivé a krásne...

OBNOVA LÁSKY V RODINE


1.    Prijímaj seba samého takého, aký si a maj sa rád, i keď pochybuješ.

2.    Prijímaj svojich vlastných rodičov takých, akí sú a prijímaj ich v úcte, i keď chybujú.

3.    Prijímaj partnera i jeho rodinu takých, akí sú a prijímaj ich v úcte, i keď chybujú. Pretože bez nich by nebola ani tvoja súčasná rodina.

4.    Vedz, že každý človek v systéme svojej rodiny má nezameniteľné miesto, ktorého sa mu dostáva už jeho príchodom.

5.    Vedz, že počatie dieťaťa je aktom prijatia a žitia bezpodmienečnej lásky k dieťaťu. Vnímaj jedinečnosť tehotenstva každej ženy a dávaj jej podporu na tejto ceste.

6.    Ako maternica dáva pevné hranice tvojmu dieťaťu, tak i ty mu dávaj možnosť zažiť nepostrádateľnú istotu, bezpečie a dôveru v tvojom náručí. V pravý čas však dopraj dieťaťu možnosť slobodne sa odlúčiť, daj mu možnosť rozvinúť sa a podpor ho v jeho zvedavosti, podnikavosti a tvorivosti.

7.    Dbaj na to, aby tvoje vyjadrovanie bolo jednoznačné, tvoje áno je áno a tvoje nie je nie.

8.    Uč sa, že najprv je dôležité vnímať a vyjadrovať svoje vlastné pocity plynúce zo vzťahu, bez toho, aby si toho druhého kritizoval, odsudzoval a ponižoval. Bez toho sa nemôžeš emočne konfrontovať a vcítiť do druhého. Dbaj na to, aby si premenil hádku v uzmierenie skôr, než slnce zapadne.

9.    Vedz, že ak trestáš dieťa bitkou, posielaním preč, mlčaním, ignoráciou a zastrašovaním, dieťa sa cíti opustené, neprijaté a bez lásky. Vychovávaj dieťa nie v strachu a pod tlakom, ale v atmosfére lásky a radosti.

10.    Ži vyššie uvedené v jednotnom spojení s tvojou rodinou a tým dávaj svojím deťom vzor. Takto my, ľudia, pestujeme a obnovujeme bezpodmienečnú lásku v rodine.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: