Ocko nepomáha. Ocko je rovnaký rodič, ako matka

Marika Koscelníková | 9. február 2023
Ocko je rovnaký rodič, ako matka

Bolo by pekné žiť vo svete, kde by muži neboli postavení na piedestál za to, že „pomáhajú“ starať sa o svoje deti. Bolo by pekné žiť vo svete, kde by sa muži starali o svoje deti a nebolo by to považované za niečo výnimočné.

"Mám skvelého manžela, dnes umyl riad."
"Víkendy sú tatove, vezme deti dopoludnia na ihrisko, kým ja uvarím obed."
"Ty sa máš, že ti tak pomáha..."

Tak trochu si aj samé medzi sebou posúvame tieto klišé, však mamy? 

Ocko nie je opatrovateľka. Ocko je rodič

Aj keď si vážite všetko, čo robí váš ocko, nie je to nič výnimočné. Hovorí sa tomu byť rodičom.

Aby sme uviedli na prvú mieru domnienky, že ocko je super, ak občas prebalí, v sobotu pokočíkuje a dokonca raz týždenne uvarí aj večeru. Pravdou je, že „pomáhajú“ starí rodiča, opatrovateľka, donášky teplého jedla, pomocnica v domácnosti... Ocko je rodič. Je rovnakým dielom rodičom ako matka. 

Naša spoločnosť si stále nachádza cestu k rodovej rovnosti. Stále bojuje za rovnaké práva žien na pracovisku, pretože, povedzme si na rovinu, mnohé ženy príjmu horšie platené práce , aby boli časovo flexibilnejšie a  mohli sa postarať o domácnosť a deti. Tradične boli muži živiteľmi rodiny a ženy opatrovateľkami, čo znamenalo, že muži nerobili také veci ako „staranie sa o deti“. Takže sa tvárime, že toto je pre nás „novinka“. No od tých dôb sa zmenilo veľa. Ženy pracujú, majú svoju kariéru, koníčky, spoločnosť. 

Keď raz za mesiac idete von s kamarátmi, aby ste sa zabavili a rozprávali o vašich životoch a on je s deťmi, to nie je stráženie detí. Keď sa rozhodne upiecť kura v rúre alebo vziať dieťa na pár hodín na ihrisko, kým vy dospíte noc, „nepomáha“. Je rodičom.

Nestavajme mužov na piedestál za to, že "pomáhajú" 

Viete, čo by bolo fajn? Bolo by pekné žiť vo svete, kde by muži neboli postavení na piedestál za to, že  „pomáhajú“ starať sa o svoje deti. Bolo by pekné žiť vo svete, kde sa muži starali o svoje deti a nebolo to považované za super-špeci výnimočné. Ľudia sú šokovaní, ak to niekde takto funguje. „Musí byť pekné mať manžela, ktorý takto pomáha,“ hovoria vám kamarátky. 

Povedia to isté aj o vás jeho priatelia, keď robíte bežné veci v domácnosti? 

Zdroj: mother.ly

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: