Život na plochej nohe

PaedDr. Dagmar Baluchová | 1. september 2018
Život na plochej nohe

V starostlivosti o zdravie venujeme nohám asi najmenej pozornosti, a pritom „nosia“ celé telo a vykonávajú aj množstvo iných dôležitých funkcií, napr. sú schopné tlmiť silu dopadu tela pri doskoku ap.

So sklonom k plochej nohe (lat. pes planus, inak aj plochonožie) sa môžeme narodiť, ale často ide o získanú diagnózu. 
Ako k tomu dochádza nám priblíži MUDr. Miloslav Smetana.

Aké funkcie plní noha?

„Normálne plní noha tri funkcie: statickú (je oporou vzpriameného tela), dynamickú (nutná pre chôdzu a beh)  a adaptačnú (tlmenie nárazov, prispôsobenie nohy povrchu podložky a pod.).

Pre tieto svoje funkcie je vybavená zložitou stavbou a architektonikou dvoch klenutých oblúkov (pozdĺžna a priečna klenba), ktorú tvoria prispôsobené kosti, kĺby, väzy, svaly, cievna a nervová sústava.“

Klenby nohy

Rozhodujúci význam pre správne fungovanie nôh majú práve dobre vytvorené nožné klenby. Rozlišujeme nožnú klenbu pozdĺžnu a priečnu. Ich význam je mnohostranný – umožňujú pružnú chôdzu, uľahčujú udržanie rovnováhy tela.

Klenutie nohy spôsobuje, že sa noha neopiera o podložku celou chodidlovou plochou, ale len v troch miestach. Pri plochej nohe hrá rozhodujúcu úlohu najmä stav klenieb.

Dr. Smetana: „U detí je nožná klenba vytvorená od narodenia, ale je prekrytá tukovým vankúšikom (ide o fyziologický jav, hoci sa vám takáto nôžka môže javiť ako plochá, nejde o plochú nohu v pravom zmysle a netreba sa zatiaľ znepokojovať, pozn. red.).

Rastom sa postupne zviditeľňuje a je zreteľná okolo 2. – 3. roku života. Chýbanie vyklenutia po 3. roku života hodnotíme ako plochú nohu. Často sa spája s vybočením päty smerom von, nezriedka v kombinácii s vybočením kolien.

Ak dôjde k poklesu pozdĺžnej klenby, hovoríme o pozdĺžne plochej nohe, pri poklese priečnej klenby o priečne plochej nohe.“

Kde je príčina plochej nohy?

„Urobili sme chybu my? Dávali sme dieťaťu nevhodnú obuv? Alebo to jednoducho zdedilo a nič sa s tým nedá robiť?“ Aj takéto otázky sa môžu objaviť v myšlienkach rodičov.

Odpoveď sa však nedá v každom prípade jednoznačne určiť. MUDr. Smetana upozorňuje na to, že v detskom veku „je najčastejšou príčinou vrodená dispozícia, povolenie väziva medzi kostičkami nohy a krátkymi svalmi nohy, vrodené chyby chodidla, ale aj niektoré ochorenia, napr. svalové, neuromuskulárne (napr. detská mozgová obrna), reumatizmus, rôzne infekčné ochorenia, či poruchy metabolizmu (ako napr. cukrovka).

Sú prípady, kedy sú ploché nohy dôsledkom úrazu. No a v dnešnej dobe sú ešte dva primárne faktory – obezita detí (a s ňou spojený nedostatočný pohyb) a nevhodné obúvanie detí.“

Nechajte DETI behať BOSÉ!
Prečítajte si tiež:

Nechajte DETI behať BOSÉ!

Stupne plochonožia

Ortopédi rozlišujú tri stupne plochonožia. Približuje MUDr. Smetana: 

I. stupeň – dochádza k splošteniu klenby len pri záťaži. Ak nie je noha zaťažovaná, vracia sa normálny tvar klenby.

II. stupeň – plochá noha je prítomná i na odľahčenom chodidle, ale dá sa pasívne zrovnať do normálneho tvaru.

III. stupeň – deformita sa nedá vyrovnať ani pasívne.
Od toho, aký stupeň ortopéd stanoví u vyšetrovaného dieťaťa, závisí aj ďalší postup v liečbe.

Zdravotné problémy spojené s plochými nohami

Najmenším deťom plochá noha nezvykne spôsobovať ťažkosti. Zriedkavo sa však môžu sťažovať na bolesti nožičiek, predkolení, prípadne odmietajú chodiť.

Keď sa však plochonožie rozvinie a nelieči sa, môže byť neskôr príčinou bolestí nielen chodidiel samotných, ale i kolien, bedrových kĺbov, dokonca aj chrbtice.

Môže viesť k zápalovým ochoreniam nôh, k rozvoju ich ťažkých deformít a v dospelosti ku skorému rozvoju artrózy (ochorenie kĺbov).

Diagnostické postupy pri plochých nohách

Pri podozrení na plochonožie je dieťa odoslané pediatrom na ortopedické, resp. ortopedicko-protetické vyšetrenie, kde sa pomocou vyšetrovacích metód stanoví diagnóza a následne adekvátna liečba.

Lekár sa zaujíma o anamnézu, dieťa klinicky vyšetrí (v stoji, v chôdzi, naboso). „Medzi ďalšie vyšetrenia patrí zhotovenie tzv. plantogramu, podobaroskopické vyšetrenie, najnovšie aj elektronická detekcia tlakových bodov pomocou prístroja Eclipse, RTG vyšetrenia, prípadne MRI a CT vyšetrenia.

Na základe výsledkov týchto vyšetrení lekár stanoví diagnózu a doporučí primeranú liečbu.“ 

Cvičenie + vhodná obuv pri plochej nohe = nevyhnutnosť 

Cieľom liečby plochonožia v  detskom veku je predovšetkým zabránenie tomu, aby sa chyba nohy/nôh zväčšovala. „Liečbou sa snažíme dosiahnuť korekciu deformity.

Podľa stupňa deformity používame ortopedické vložky, najvhodnejšie sú zhotovené odborníkom na mieru podľa odtlačku a obkresu chodidla pacienta. Do 18 rokov má dieťa 2x do roka nárok na ortopedické vložky a pri výraznejšej deformite na ortopedickú obuv, hradenú zo zdravotného poistenia.“

Nutnou súčasťou liečby plochonožia v každom veku je aj cielené cvičenie. Rodičia musia dbať na to, aby dieťa cvičilo pravidelne a správne. (Názorné ukážky sú na konci článku).

Pomáha pri plochej nohe chôdza naboso?

Mnohí rodičia sú v pomykove, či je vhodné, aby ich malé deti chodievali bosé. Má vplyv takáto chôdza na rozvoj plochej nohy? Je vôbec vhodná?

Odpovedá MUDr. Smetana: „Dieťa nesmie chodiť doma bosé, malo by mať vhodnú domácu obuv, s tvarovanou stielkou. Avšak v lete (na tráve, v piesku) má práve chôdza naboso liečebný efekt, a to tým, že sa posilňuje svalstvo nožnej klenby.“

Pri otázke (ne)obúvania sa zamierime zvlášť našu pozornosť na deti do 1 roka. Akú obuv pre ne? MUDr. Smetana odporúča: „Pre namenšie deti sú tzv. capačky, vhodné len do postieľky, ohrádky. Ale od veku 9 – 12 mesiacov, kedy sa začínajú učiť chodiť, sú už potrebné kvalitné topánočky, najlepšie z prírodných usní, s ortopedicky tvarovanou stielkou.

V predchádzajúcich rokoch musela byť každá detská a pracovná obuv pred zaradením do predaja zo zákona posúdená a schválená „Komisiou pre posúdenie zdravotnej nezávadnosti obuvi“, zriadenej  v Špecializovanej nemocnici pre ortopedickú protetiku.

Tým sa zabránilo, aby sa do predaja dostala zdravotne závadná detská obuv, ktorá v súčasnej dobe zaplavuje naše obchody nekvalitným tovarom z dovozu.Dieťaťu je potrebné zabezpečiť na doma, resp. aj do škôlky/školy vhodne konštruovanú obuv, ideálne by to mali byť ortopedické sandále so zapracovanou individuálnou ortopedickou vložkou.

Aj vychádzková obuv je potrebná s ortopedickou vložkou. Žiadne lacné náhrady, ktoré nespĺňajú zdravotné kritériá, nie sú pre deti (ale ani dospelých) vhodné.“

Kedy je potrebná operácia plochcej nohy?

Ak napriek konzervatívnej liečbe plochonožie neustupuje, dostavujú sa bolesti nôh, lekár môže po komplexnej diagnostike zvážiť spolu s rodičmi operačné riešenie. Aké sú kritériá v tomto smere?

 „Operácie sa realizujú v závislosti od typu a stupňa plochonožia, ale tiež  veku pacienta. U menších detí (cca od 3 rokov) prevažujú zákroky na mäkkých štruktúrach (t. j. väzy, kĺbne puzdrá, šľachy), vo veku nad 10 rokov operácie na kostiach.

Tieto operácie vykonávajú špecializované detské ortopedické pracoviská. Dôležitá je pooperačné liečba (rehabilitačná, ortopedicko–protetická), pričom niektoré stavy vyžadujú opakované operačné zákroky.“

Prevencia plochých nôh

Rodičov najmenších detí, ale samozrejme i tých starších, by malo zaujímať, že predchádzať plochým nohám sa dá. Je však potrebné dôsledné dodržiavanie nasledovných odporúčaní:

„Deti je potrebné už od útleho veku správne obúvať. Zdravým životným štýlom (pohyb, neprejedanie sa, zdravá výživa...) je treba dbať na to, aby sa u detí nerozvinula nadváha, až obezita.

Taktiež treba byť rozumný pri výbere športov a pohybových krúžkov, aby sa zbytočne nepreťažovali dolné končatiny. Ak sa plochonožie zistí, netreba váhať, ale včas vyhľadať ortopéda a ak je predpísaná ortopedická pomôcka (napr. ortopedické vložky), dôsledne ich aplikovať, pričom kupovať odporúčané výrobky, a nie ich lacné náhrady.“

No a v neposlednom rade by rodičia mali dbať na to, aby sa dodržiavali všetky postupy, ktoré lekár po diagnostike plochých nôh u ich dieťaťa stanoví. Iba tak je šanca, že si plochonožie nevyberie svoju daň v podobe vážnych zdravotných ťažkostí v puberte a dospelosti...

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: