Viete, čo sa deje v triede vášho dieťaťa?

MK | 25. apríl 2023
Viete, čo sa deje v triede vášho dieťaťa?

Aké mená a v akej súvislosti spomína doma? Beriete vážne jeho úvahy a pocity z udalostí v triede, alebo len mávnete rukou, že to sú len také taľafatky?

Pre dieťa je škola svet, v ktorom sa potrebuje cítiť dobre, nielen skrz známky, ale najmä atmosféry v triede medzi spolužiakmi. Veď s nimi trávi polovicu svojho dňa, vidia ho v rôznych situáciách - pri úspechoch, aj zlyhaniach, vidia ho, keď je smutný, ale aj keď sa veľmi teší. Vedia o ňom veľa. A môžu to aj zneužiť. 

Je bežné, že sa v triede vytvárajú "skupinky" spolužiakov a kamarátov. Často sa vymedzujú voči ostatným, zažili to asi viacerí z nás. Nie je na tom nič konfliktné, pokiaľ neubližujú, pokiaľ ich pozícia v triede nie je natoľko silná, že ju začnú zneužívať. Sú to manipulatívne hry - vydieranie, klamstvo, posmech, ponižovanie. Ak trieda mlčí o tom, čo sa deje, občasné útoky prerastú do pravidelných. 

Vývoj šikanovania, keď sa nerieši:

  • 1. stupeň: začína sa ustavičné podpichovanie.
    Mierne nadávky, posmievanie, branie desiaty, osobných vecí, odmietanie komunikácie s obeťou a jej vylúčenie zo skupiny, kolektívu. Pokiaľ sa tomu obeť nebráni, nikomu to nepovie a nikto sa ho v triede nezastane, šikanovanie sa zosilňuje.
  • 2. stupeň: začína sa postupne prejavovať a zosilňovať fyzická agresivita.
    Občasné, ale opakované strkanie, potkýnanie, naťahovanie oblečenia, vyhadzovanie vecí o školskej tašky, ťahanie za vlasy, podtrhávanie stoličky, odstrkovanie, predbiehanie sa v rade na obed, rozhadzovanie osobných vecí, štípanie, bitky, facky...
  • 3. stupeň: vytvorí sa v triede jadro, to znamená, že sa k hlavnému agresorovi pridávajú postupne ďalší a vznikne skupina dvoch - troch agresorov, ktorí už šikanujú systematicky a cieľavedome s cieľom upevňovať svoju moc a vplyv na spolužiakov. Pokiaľ si to učiteľ alebo rodič nevšimne a dospelí nezačnú na podnet študenta problém riešiť, šikanovanie sa zosilňuje
  • 4. stupeň: do šikanovania sa pridáva stále viac spolužiakov. Aj študenti, ktorí si s obeťou predtým rozumeli, ju začínajú ignorovať, vylučovať zo svojej spoločnosti aj priamo šikanovať Pokiaľ si to nikto nevšimne, šikanovanie sa zosilňuje.
  • 5. stupeň: šikanovanie sa stáva „normálnym správaním“ v celej triede alebo aj v celej škole. Kolektív „ochorie“ na šikanovanie, ktoré prebieha bežne a každý deň. Stane sa akoby normou v triede. 

Často podliehame klamnému dojmu, že šikanujú len chlapci

Šikanujú rovnako chlapci aj dievčatá, rozdielny je len spôsob, akým to robia. Jasný je úmysel  - ublížiť druhému, či už fyzicky alebo psychicky. Napr. bitie, strkanie, krádeže peňazí a vecí, schovávanie a ničenie vecí, ale aj posmievanie, nadávanie a vylúčenie zo spoločnosti ostatných. Útočníkom môže byť jedno dieťa alebo viacero detí. V prípade šikanovania sú incidenty opakované.

Čo môžeme robiť? Venujme pozornosť emóciám našich detí

Rozprávajte sa s dieťaťom nielen o známkach, ale aj o tom, čo sa deje v škole. Pýtajte sa na spolužiakov, na udalosti, ktoré sa v triede stali. Usmernite dieťa, ak má o niečom pochybnosti.  Nepodceňte situáciu, buďte pozorným poslucháčom a aktívnym pozorovateľom v prípade, že vytušíte problém. Netvárte sa, že sa vás to netýka, lebo na mieste dievčaťa, ktorému spolužiačky zo žartu doliali do fľaše s vodou savo, môže byť vaše dieťa. 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: