Moje dieťa šikanuje?! Čo s tým?

Mgr. Janka Eliášová | 30. Nov 2017
Moje dieťa šikanuje?! Čo s tým?

Čo robiť, ak zistíte, že vaše dieťa niekoho šikanuje...

Šikana je problém, s ktorým sa stretávame čoraz viac. Mnoho rodičov má skúsenosť s tým, že ich dieťa bolo šikanované. Čo sa však skrýva za maskou toho, kto šikanuje? Ako postupovať, ak zistíte, že práve vaše dieťa sa stalo páchateľom, a nie obeťou šikany?

Žiaden rodič nechce, aby jeho dieťa niekedy zažilo šikanu. Predstava, že niekto vášmu dieťaťu ubližuje, je bolestivá. Avšak, aj opačná strana predstavuje vážne problémy. 

To, ako dieťa funguje v kamarátskych vzťahoch, tiež  odzrkadľuje jeho mentálne zdravie. Ak ho niekto nahovára k tomu, aby ubližovalo iným – či už fyzicky alebo psychicky, predstavuje to pre neho obrovský stres. Môže zažívať úzkosť alebo depresie, môže mať problémy so zvládaním vlastných emócií alebo svojho správania. Varovným signálom je tiež, ak dieťa z vlastnej iniciatívy niekomu ubližuje.

šíkana

Prečo deti šikanujú iné deti?

Myslite na to, že deti, ktoré šikanujú iné deti, to nerobia preto, že sú „zlé“. Mnohé majú rôzne druhy správania, ktoré nereflektujú to, kým v skutočnosti sú. Stále sa učia, stále to môžu byť milé deti, ktoré robia chyby. Táto téma je mnohokrát prepletená, neraz je páchateľ šikanovania sám obeťou. Existuje mnoho dôvodov, prečo sú niektoré, inak dobre vychované deti, nepríjemné na iné. 

Dôvody šikanovania

 • dieťa chce zapadnúť do skupiny, v ktorej ostatní dobiedzajú do niekoho iného,
 • dieťa je šikanované doma alebo v škole a snaží sa dokázať si svoju silu tým, že je agresívne na iných, zvyčajne slabších,
 • môže sa jednať o pútanie negatívnej pozornosti – dieťa sa snaží zaujať pozornosť rodičov alebo učiteľov, prípadne spolužiakov a nedarilo sa mu to inými spôsobmi,
 • dieťa môže byť prirodzene agresívnejšie a sebapresadzujúcejšie, prípadne impulzívnejšie ako jeho rovesníci,
 • môže mať tendenciu vnímať správanie ostatných ako útočné, i keď také v skutočnosti nie je a potom reaguje na toto správanie agresívne,
 • dieťa celkom nechápe, ako jeho správanie pôsobí na druhých a ako sa obete takéhoto správania cítia. (Toto je však častejšie u malých detí.)

Ak sa s dieťaťom na túto tému porozprávate a pokúsite sa pochopiť problém z jeho uhla pohľadu, môžete lepšie porozumieť, o čo vlastne ide, čo sa deje s vaším dieťaťom a tým mu aj lepšie pomôcť zlepšiť fungovanie v rovesníckych vzťahoch.

Výskumy ukazujú, že deti, ktoré majú tendenciu k opakovaniu správania, ktoré ubližuje iným, často vykazujú:

 • nedostatok empatie a porozumenia iným
 • vyjadrujú hnev na záležitosti z ich života
 • chcú mať pocit kontroly
 • majú znížené sebavedomie
 • snažia sa zapôsobiť na rovesníkov
 • pochádzajú z rodín, v ktorých rodičia alebo súrodenci niekoho šikanujú
 • nedostávajú adekvátnu pozornosť od rodičov alebo vychovávateľov
 • môžu byť svedkami šikanovania, ktoré sa snažia oplatiť

šikana

Čo robiť, keď dieťa šikanuje

Prvým krokom je komunikácia. Ak ste sa od učiteľa alebo niekoho iného dozvedeli, že vaše dieťa niekoho šikanuje, rozprávajte sa o tom s vaším dieťaťom rázne, ale dajte mu najavo, že máte záujem pochopiť situáciu z jeho perspektívy.

Čo ho vedie k tomuto druhu správania? Prečo to robí? Deti, ktoré trpia úzkosťou, alebo sú traumatizované či majú nejaké psychické problémy niekedy nevedia jasne vysvetliť, prečo určité veci robia. Ak sa vám nedarí pochopiť správanie vášho dieťaťa, zvážte návštevu detského psychológa alebo psychiatra, ktorí majú skúsenosti s hodnotením rôznych druhov správania detí.

Niekoľko tipov, ako ďalej postupovať pri šikanovaní:

 • Zostaňte pokojní. Pravdepodobne budete konfrontovaní so zástupcami školy a s rodičmi šikanovaného dieťaťa. S chladnou hlavou a v pokoji sa veci riešia lepšie.
 • Uistite sa, že vaše dieťa netrpí poruchou správania alebo iným druhom problému (absolvujte vyšetrenie u psychológa, neurológa). Niekedy deti s obmedzenými sociálnymi schopnosťami šikanujú druhých – to je, samozrejme, tiež potrebné riešiť, ale je možné zvážiť aj individuálny výchovný plán.

 • Počúvajte, čo o správaní vášho dieťaťa hovoria iní. Potom počúvajte, čo o tom hovorí vaše dieťa, vypočujte si jeho verziu, uhol pohľadu. Pokúste sa pochopiť, čo je v pozadí príbehu. Je aj vaše dieťa šikanované? Alebo sú jeho priatelia tiež aktérmi šikany? Rozprávajte sa s ním o tom.

 • Vysvetľujte dieťaťu, ako svojím správaním druhým ubližuje. Šikanovanie spôsobuje druhým fyzickú, ale aj psychickú a emocionálnu bolesť.

 • Učte ho empatii. Premýšľalo vaše dieťa o tom, aký je to asi pocit byť šikanovaný? Rozprávajte sa o tom, ako sa môže ospravedlniť dieťaťu, ktorému ublížilo.
 • Pomôžte svojmu dieťaťu nájsť iné stratégie namiesto šikanovania. Myslite na to, že šikanujúcim sa dieťa nerodí, deti sa môžu zmeniť. Neplatí, že ak raz niekto šikanuje, je navždy kriminálnikom. Zahrajte si hry, pri ktorých si budete meniť úlohy, zamerané na zvládanie konfliktných situácií v kolektíve vrstovníkov. Vymieňajte si úlohy tak, aby bolo vaše dieťa raz obeťou šikanovania, inokedy aktérom. Pomôže mu to pochopiť, prečo musí svoje správanie zmeniť.

 • Povedzte jasne svoje očakávania. Taktiež jasne stanovte dôsledky, ak by dieťa v šikanovaní pokračovalo – nebudete to tolerovať. Tresty (dôsledky) majú zmysel, ale musia byť primerané. Je fajn napríklad pri zákaze stanoviť aj časové trvanie zákazu, prípadne spôsob, akým môže zákaz zrušiť. Inak si dieťa povie, že sa snažilo zbytočne a rezignuje. Napríklad, ak dieťa niekoho šikanovalo v záujmovom krúžku, na nejaký čas krúžok nebude navštevovať.

 • Buďte príkladom. Nehovorte doma o iných ponižujúco a škaredo, nezhadzujte ich. Buďte modelom správania, ktoré druhých nezraňuje.

 • Pochváľte dieťa, keď druhým prejaví súcit.

 • Ak šikanovanie neprestáva, vyhľadajte odbornú pomoc.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: