TÍMOVÝ duch v našich deťoch

Redakcia | 27. august 2017
deti, tím, tímový duch, škola, škôlka, spolupráca

Tímový duch patrí k základnej výbave, ktorú bude človek v budúcnosti potrebovať. Pestujte ho u vašich detí od útleho detstva.

Nikto z nás nie je „ostrovom“ – a deti už vôbec nie. Ale aby sa z nich stali šťastní tímoví hráči, musia im mnohí ľudia na tejto zložitej ceste pomôcť: vychovávatelia, učitelia, ale najmä rodičia.

Neprehliadnite: Chcete si zachovať zdravý rozum? TOTO urobte so svojimi deťmi!

Je to malý, šikovný a správny chlapík: staviteľ Bob zvládne všetko. Buduje, opravuje domy a ulice, upratuje vyvrátené stromy z ciest, zachraňuje mačky a pomáha priateľom dostať sa z problémov. Ide o druh minisupermana v modrom? Vôbec nie. Lebo Bob nerobí všetko sám. Jeho výborný tím je vždy poruke, keď treba niečo urobiť. Potom si všetci spievajú: „Zvládneme to? Jasné, zvládneme!“

Keď Bob bagruje v televízií, utekajú mnohé deti od najrôznejších činností k televízoru. Lebo najobľúbenejší staviteľ sveta zažiaril vo viac ako 100 krajinách a je najviac sledovaným programom u predškolákov vo Veľkej Británii, Nemecku, Austrálií a Japonsku. Ani slovenské deti za nimi nezaostávajú. A prečo? Lebo Bob je skutočný tímový hráč. Keď vybalí svoje náradie, rešpektujú sa ľudia (a dokonca i stroje), kooperujú a nachádzajú riešenia konfliktov tým, že sa spolu hrajú a pracujú. Deťom sa to páči. Zbožňujú, keď sú súčasťou úspešnej skupiny. A sú smutné, ak stoja mimo nej.

škola, škôlka, deti, tím, tímový duch

Ak by sme sa ich spýtali, prečo je to tak, našli by sme v každej vekovej skupine iné odpovede.
Najmladší by odpovedali: „Lebo môžem pomáhať mame.“ U škôlkarov je to jasné: „Hrať sa sám nie je bohviečo.“ Starší školáci vidia výhodu tímu skôr pragmaticky: „Delené utrpenie je polovičným utrpením.“ Jedno je však isté: v každom veku je dôležité robiť niečo spoločne s inými.

Ale tímová schopnosť je ešte oveľa viac. Je to schopnosť, ktorá robí deti šťastnými, pretože niekam patria, necítia sa sami a zabávajú sa. A to je dôležitý predpoklad pre to, aby bol človek v dospelosti úspešný – v zamestnaní i v partnerstve.


Ako teda možno deťom pomôcť, aby vedeli rozumieť iným a patrili do nejakého spoločenstva? Rodičia, materská škola, škola a krúžky pritom zohrávajú úplne rozdielne úlohy.

Aká je pravda? : Zlé deti – zlá matka? TAKTO rodičovstvo prekope vaše zmýšľanie!

Rodičia – prví tímoví partneri

Deti vôbec nie sú schopné na začiatku pochopiť zmysel spoločného hrania sa, musia sa to najskôr naučiť. Od rodičov. Lebo oni sú prvým tímom, ktorý deti zažívajú.

Rodičia vytvoria základnú podmienku partnerského počínania, keď...

» Sú vzorom. Často zažíva dieťa svojich rodičov len „oddelene“. Cez deň je tu mama, večer ma ukladá do postele ocko. Dôležité je však dieťaťu ukázať, že mnohé veci nám klapnú lepšie alebo spôsobia väčšiu radosť, ak ich robíme spolu. Napríklad rituál spoločného jedenia.

» Svoje dieťa ľúbia. Výskumy ukazujú, že dieťa potrebuje bezhraničnú lásku minimálne jednej osoby, aby si budovalo dôveru a sebadôveru. A len keď má tieto schopnosti, môže sa v skupine cítiť dobre. Bezpečné rodinné puto má teda vplyv na sociálnu kompetenciu dieťaťa.

» Hľadajú malých pomocníkov. Partnerskému počínaniu sa dieťa učí obzvlášť dobre vtedy, ak cíti, že je potrebné. Je perfektné, keď mama alebo otec dajú dieťaťu najavo, že nemôžu všetko zvládnuť sami. Usilovní pomocníci tlačia radi nákupný vozík, nosia príbor na stôl alebo so svojou detskou metlou hrabú lístie.

» Ponúknu tímové hračky. Je samozrejmé, že deti sa rady hrajú s legom alebo stavebnicami. Ale mali by sme im zaobstarať aj hračky, ktoré sa hodia na spoločnú hru plnú fantázie, ktorá podporuje rozvoj reči a možno ju hrať v dvojici alebo s viacerými spoluhráčmi.

» Sú partnermi. S dieťaťom by sme teda mali hovoriť od začiatku tak, ako si želáme, aby ono hovorilo s inými ľuďmi: teda ani rozkazovačným tónom, ale ani nie ponižujúco. Vďaka takejto komunikácií „na úrovni očí“ podporujú rodičia okrem iného u detí aj schopnosť hľadať kompromisy.

» Podporujú sociálne/kooperatívne správanie. Aj vlastným príkladom. „Pani Majerovej sa ide veľmi zle po schodoch, tak jej pomôžem.“

» Privolajú do tímu čo možno najviac členov rodiny. Babku, dedka, tety, strýkov – všetci títo sú vítaní, lebo „tímová práca je vec cviku“, tvrdí Michael Thiel. „Čím viac cviku, čím rôznorodejšia komunikácia, tým lepšie.“

» Majú radi hostí. Deti by mali zistiť, že je pekné dostávať návštevy. Aj ich vlastné. Tým sa učia dostávať sa do blízkosti iných detí a postarať sa o ne.
Nechajú veľa voľnosti a času pre hru, kedy sa môžu deti vyšantiť s inými deťmi.

 

Materská škola – prvá fáza tímu

„Mami, kedy už môžem ísť do škôlky?“ Pre Mateja bolo všetko jasné: Rodina mu už viac nestačí. Potrebuje iné deti. A čo možno najviac! A tak sa stáva materská škola miestom tréningu. Veľakrát si úlohy vyžadujú telesné nasadenie viacerých detí alebo sa mnohé schopnosti detí dajú dopĺňať. Matej vie napríklad maľovať divé zvieratá, kým Katarína už vie pekne zaobchádzať s nožnicami. Spoločne si tak vyrábajú masky na karneval.

Mohlo by vás zaujímať: Chcete pre dieťa najlepšiu škôlku? Takto ju vyberiete!

Učiteľky v materskej škole môžu podporovať deti rôznym spôsobom, ak...

» Umožňujú skupinovú prácu a vytvárajú situácie, v ktorých je spoločná činnosť výhodou. Či už spievanie vo dvojiciach, rolové hry alebo stavanie bunkra, detské majstrovanie alebo loptové hry.

» Sú zdržanlivé. Čím menej dospelý uhládza problémy a nachádza riešenia – mieša sa teda do detskej hry, tým lepšie. Väčšinou si deti vedia vyriešiť konflikt medzi sebou samé a učia sa tak zisťovať vlastné hranice, porovnávať svoje silné stránky i slabosti s inými deťmi a rozvíjať senzibilitu voči iným ľuďom (empatia).

» Podporujú nadanie. Každé dieťa má svoje vlastné záujmy a talent, ktoré vie vo vhodne zvolených hrách zúročiť.

» Určujú pravidlá. Tie uľahčujú spoločnú hru, lebo ukazujú, že solidárne správanie a kooperatívne vedomie vedú do cieľa rýchlejšie ako výkony jednotlivcov. Okrem toho sa deti učia, že niekedy musia potlačiť svoje vlastné priania pre dobro skupiny.

» Podporujú ochotu pomáhať. Pretože v tomto období sa rozvíja morálne vedomie, ktoré deti podnecuje pomáhať iným.

škola, škôlka, rodina, deti, tím, tímový duch

Škola – posledné zdokonalenia tímových hráčov

Ako žiak dostáva budúci tímový hráč takpovediac posledné „vylepšenia“. Na jednej strane sú skupinová práca a sociálna kompetencia dôležitými súčasťami vyučovania, na druhej strane sa ale „sólo“ výkony stávajú stále dôležitejšími. Pri vytvorení takéhoto prepojenia pracovať na spoločných cieľoch bez toho, aby sa človek vzdal individuality a vlastnej osobnosti – zohráva škola rozhodujúcu úlohu.

Prečítajte si: Prečo nie sú deti v škole šťastné?

Škola je silným partnerom, ak...

» Ukazuje žiakom výhody skupinovej práce. Niekedy sa dajú úlohy riešiť až vďaka nej – a ide to i rýchlejšie, nápadov a možností je viac. Zložité úlohy navyše možno rozdeliť na viac pliec.

» Podporuje pocit „my“. Tlak zo známok prináša do triedy konkurenčné zmýšľanie. Učitelia, pre ktorých je dôležitá skupinová dynamika, ponúkajú počas vyučovania možnosti kooperácie v tíme, k tomu rôzne školy v prírode, triedne výlety alebo spoločne organizované večierky a oslavy.

» Oceňuje žiakov. Jedna vec, ktorú žiaci pri spoločnej práci nemajú radi, je skutočnosť, že úspech patrí všetkým – aj tým, ktorí sa angažujú menej. Toto nemusí byť problémom, ak sa učiteľom podarí oceniť každého člena tímu za svoj podiel na práci.

» Integruje outsiderov a triednych egoistov. To sa však podarí len vtedy, ak učiteľ dá žiakom najavo, že treba tolerovať aj iné názory, že by sa mal zapojiť každý a prispieť tým, čím môže k riešeniu úlohy a že sa nestrpia urážky a útoky v skupine.

Neprehliadnite: Tínedžeri: Ich IQ sa môže výrazne meniť!

Záujmové krúžky – „Jeden za všetkých...“

Je jedno či šport, šach alebo spevácky zbor – krúžky sú bodkou na „i“ v skupinovej dynamike. Deti si môžu inak ako v škole vybrať krúžok slobodne podľa sympatií a talentu. Sú medzi rovnako zmýšľajúcimi rovesníkmi, navzájom sa podporujú a majú šancu prezentovať sa nanovo – nezávisle od školských výkonov a tlaku.

Tréner (vedúci krúžku) je silným partnerom, keď...

» Je vzorom v sociálnom správaní. Práve v krúžkoch sa angažujú mnohé deti čestne, nezištne, bez vyžadovania protislužieb.

» Vie sa nadchnúť, oduševniť pre vec. Počítač nemôže nahradiť kamarátov. Ak sa podarí krúžku nadchnúť ich členov, potom sa pre dieťa stávajú tímoví kolegovia čoraz dôležitejšími.

» Umožňuje deťom zažívať úspechy. Sú aj také deti, ktoré sa len tu dostávajú zo svojej ulity. Tréner by mal vždy oceniť snahu a nasadenie –  aj u slabších detí.

Prečo je tímový duch dôležitý pre život?

Tímový duch patrí k základnej výbave, ktorú bude človek v budúcnosti potrebovať. To by vám potvrdil každý poradca podnikateľa – bez toho to jednoducho nejde.
Žijeme v stále komplikovanejšom svete, s mnohými problémami, ktoré postihujú všetky krajiny: zmeny klímy, neustále zdokonaľovenie techniky, nezamestnanosť, chudoba... Experti majú v tejto oblasti jasno: Iba ten, kto sa ako dieťa naučí spoločne s inými počínať si s problémami a riešiť ich, má potrebné schopnosti na to, aby aj v budúcnosti hľadal riešenie globálnych problémov, ktoré presahujú hranice krajiny.

Tu sú štyri dôvody:

  • Tímový duch v žiadnom prípade neznamená podriaďovanie sa. Tímový hráč má stále pred sebou vlastné záujmy, ale využíva ich aj na zlepšenie spolupráce a vtedy, ak treba riešiť spoločný problém.
  • Kto má v sebe tímového ducha, je pripravený spolupracovať s inými, chápe ich a pokúša sa sa do nich vcítiť. Iba tak je možné rôzne problémy a záujmy, ktoré sú kultúrne podmienené, dostať pod jednu strechu.
  • Iba ten, kto ovláda kooperatívne spôsoby správania, vie, kedy iní ľudia potrebujú pomoc a vie im ju ponúknuť.
  • Inovácie sú alfou a omegou ekonomiky. Ale pretože sa mnohí ľudia o svoje vedomosti len neradi delia, zostáva mnohé know-how iba v ich hlavách. A možno by sa ľudstvo už nemuselo boriť s toľkými problémami, keby títo ľudia mali v sebe tímového ducha.
Prečítajte si: Pravidlá správneho zaobchádzania s metódou „time out“

Test malého tímového hráča

15 indícií, pomocou ktorých zistíte, či je vaše dieťa tímovým hráčom.

1. Šantenie, hra na skrývačku, „Človeče, nehnevaj sa!“ – vaše dieťa sa hrá rado s inými deťmi. Ale vie sa zahrať i samo, zahĺbené do nejakej činnosti, ak nie je v blízkosti žiaden kamarát.

2. „To je maximálne hlúpe.“ Váš syn alebo dcéra si povedia svoj názor a stoja si za ním, vedia sa ale napriek tomu začleniť do skupiny.

3. Vie si vaše dieťa nájsť na dovolenke veľmi rýchlo nového kamaráta? To je dobré, lebo tímoví hráči sa tešia z nových kontaktov, sú komunikatívni a správajú sa voči iným deťom solidárne.

4. Vo svojej triede je vaše dieťa akceptované. Ak potrebuje pomoc, kamaráti ho podporia.

5. Problém s drzým chlapcom z vedľajšej triedy? Bol voči nemu učiteľ nespravodlivý, keď mu dal trest? Potom musí prísť niekto, kto urovná spor. Spoločne sme silní. Vaša dcéra sa nestráni konfliktov, ale rieši ich spoločne s ostatnými.

6. Vaše dieťa je skromné a empatické. Ak je staručká susedka chorá, pôjde jej váš syn alebo dcéra nakúpiť. Odmenu nechce. „Veď som to urobil rád.“

7. Vaša dcéra sa teší do športového krúžku alebo chodí rada do hudobnej. Hádzaná, tenis alebo tanečná skupina – cíti sa dobre, ak môže byť spolu s inými deťmi.

8. „Každý deň kŕmim nášho psíka.“ Vaše dieťa rado preberá úlohy v rodine a v iných skupinách.

9. Potrebuje ocko pomôcť v záhrade – a to hneď? Žiaden problém – vaše dieťa je ochotné pomôcť, je lojálne a flexibilné.

10. Sám/sama to nezvládnem, môžeš mi pomôcť? – Jasné. Lebo je dôležité pomôcť, ak nás deti o to prosia.

11. Kamaráti v pieskovisku. Deti majú aspoň jedného. A zostávajú mu verné. Lebo vedia nadviazať a pestovať intenzívne vzťahy.

12. Vaše dieťa je už o niečo staršie a má vybudované sociálne vedomie. Je napríklad pripravené angažovať sa pri ochrane životného prostredia alebo prevziať zodpovednosť v nejakom spolku alebo združení.

13. Vaša dcéra má zajačika. Rodina ide na dovolenku na Mallorcu – čo teraz? „Mami, ja som sa pýtala Janky. Ona sa nám postará o Mucka, kým budeme preč.“ Jasný príklad organizačného talentu.

14. Vaše dieťa je otvorené všetkému novému a neznámemu.

15. Vlastnoručne namaľovaný obraz vyzerá smiešne. Pozeráte sa naň kriticky. „Skúsim to ešte raz, toto fakt nie je dobré.“ Vaše dieťa je sebakritické a prístupné kritike.

 Mohlo by vás zaujímať:

Budem šťastný keď..

Prečo by tínedžeri nemali fajčiť?

deti, neporiadok, domácnosť, výchova, tím,rady a tipy

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: