Manipulatívny rodič = nesamostatné dieťa

Michaela Klamová | 6. Jul 2020
Manipulatívny rodič

Všetko pod kontrolou?

Výchova z pozície moci sa niekedy môže javiť jednoduchšia a pohodlnejšia, no negatívne dopady tohto prístupu si deti ponesú po celý svoj život.

Deti sa potrebujú rozhodovať samostatne

Výskumníci Virginskej univerzity publikovali štúdiu o dopade dominantnej a manipulatívnej výchovy na tínedžerov, ich dospievanie a dospelý život. Aj keď v období puberty číha na deti viac nástrah, rodičia sa nemôžu uchyľovať k obmedzovaniu detí, či už zo strachu alebo iných pohnútok. 

Psychologická kontrola je v rodičovstve problematický a nevhodný prístup. Rodičia manipulujú deti napríklad odopieraním lásky a pozornosti, keď sú nahnevaní či vyvolávaním pocitu viny u dieťaťa, čím narúšajú kľúčovú úlohu rozvoja samostatnosti detí v kritickom období. Následkom neustáleho odrádzania od pokusov presadiť sa a získať nezávislosť sú horšie študijné výsledky a znížené sebavedomie.

Deti, ktorých rodičia tieto praktiky využívali v období ich raného dospievania, mali v dospelosti ťažkosti s udržiavaním partnerských aj medziľudských vzťahov, a tiež pri dosahovaní vzdelania. Počas dospievania neboli v porovnaní s rovesníkmi dostatočne psychicky vyspelí a v kolektíve nepatrili k obľúbeným. 

Zdroj: https://medicalxpress.com

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: