Liečba ADHD: Je bezpečné podávať deťom lieky? Preskúmanie najnovších možností

liečba ADHD, lieky na ADHD

Nájdenie správnej liečby ADHD vrátane liekov, terapie a alternatívnej liečby je rozhodujúce pre zvládnutie ADHD.

Ak vám alebo vášmu dieťa nedávno diagnostikovali poruchu pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), ktorá spôsobuje problémy so sústredením sa, hyperaktivitu a impulzivitu, môžete zápasiť s celou radou otázok a obáv - vrátane toho, ako sa zorientovať v liečbe. Uvádzame pre vás možnosti, ktoré existujú a môžu vám pomôcť zorientovať sa v tejto téme.

Aký je najlepší spôsob liečby ADHD?

Liečba ADHD u ľudí všetkých vekových skupín by mala byť komplexná. MUDr. Gayani DeSilva, psychiatrička pre deti a dorast v článku zahraničného portálu psycom.net hovorí, že pre deti si to často vyžaduje kombináciu farmakologickej liečby a pracovnej terapie. Dospelí môžu mať prospech z kombinácie liekov a behaviorálnej terapie. Deti aj dospelí môžu podľa nej niekedy vyskúšať aj alternatívne spôsoby liečby, aby im to pomohlo zvládnuť príznaky tejto poruchy.

Je bezpečné podávať deťom lieky ADHD?

Rodičia sa často obávajú  podávania liekov svojim malým deťom, ale Dr. DeSilva poukazuje na to, že aj keď to môže znieť zvláštne, najnovšie osvedčené postupy poukazujú na to, že nepodávanie liekov deťom s ADHD je väčším nebezpečenstvom, než podanie liekov.

„Keď sú deti staré päť alebo šesť rokov, zvyčajne sa učia, ako sa sústrediť, ako sa učiť a ako byť úspešné,“ vysvetľuje Dr. DeSilva. Deti s ADHD môžu byť v tomto citlivom období vývinu ohrozené, pretože ich príznaky môžu narušiť tieto typické vývinové štádiá. Preto je pre deti s ADHD obzvlášť dôležité dostať liečbu čo najskôr. Dr. DeSilva poukazuje na to, že správna liečba môže pomôcť zmierniť niektoré symptómy a umožniť tým normálny vývin mozgu.

Lieky, ktoré pomáhajú s príznakmi ADHD

V súčasnosti sa na liečbu ADHD používa niekoľko základných kategórií liekov.

  • Stimulanty

Stimulanty sú najbežnejšie lieky používané na liečbu ADHD. Stimulanty sa zameriavajú na dopamín, čo je chemická látka v mozgu, ktorá pomáha riadiť motiváciu, pohyb a emocionálne reakcie. Pretože deti s ADHD sú často hyperaktívne alebo nadmerne stimulované, môže byť mätúce pomyslenie na to, že dáme dieťaťu s ADHD stimulanty. Odborníci však vysvetľujú, že tým, že dieťa povzbudzujú, nebude už dieťa musieť hľadať vonkajšiu stimuláciu a bude sa môcť sústrediť a učiť sa. Podľa Dr. DeSilvy je to dôležité, pretože to umožňuje deťom s ADHD naučiť sa zručnosti zodpovedajúce veku a budovať dôležité mozgové dráhy.

Druhy stimulantov

Existujú rôzne stimulanty, ktoré sa používajú u detí.  Najefektívnejšou možnosťou pre deti a mládež je metylfenidát (ktorý prichádza pod rôznymi obchodnými názvami, vrátane Concerta, Ritalin, Daytrana, Aptensio XR, Metadate CD, Methylin, Quillivant XR), podľa štúdie zverejnenej v online Lancet psychiatrii v auguste 2018.

Medzi ďalšie bežné možnosti patria amfetamín / dextroamfetamín (napríklad Adderall, Adderall XR), dextroamfetamín (Dexedrín, ProCentra, Zenzedi) a Dexmetylfendiát (Focalin). Účinky týchto liekov môžu trvať asi tri až šesť hodín a možno bude potrebné ich užívať niekoľkokrát denne.

Existujú aj dlhodobejšie možnosti, ktoré fungujú približne 8 až 12 hodín, ako napríklad amfetamín sulfát (značka Evekeo), metylfenidát (zahŕňa to Ritalin SR, Metadate ER, Methylin ER) a Adzenys. XR-ODT. Potom existujú ešte dlhodobejšie možnosti, ktoré môžu fungovať 12 až 16 hodín alebo dlhšie, vrátane dexmetylfenidátu (Focalin XR), dextroamfetamínu (Adderall XR), Lisdexamfetamínu (Vyvanse), metylfenidátu (ako Concerta, Daytrana, Metadate CD, Quillivant XR). , Quillichew ER, Ritalin LA).

„Majte na pamäti, že farmaceutické spoločnosti tvrdia, že lieky pôsobia určitú (dlhú) dobu, skutočná dĺžka účinku môže byť o niekoľko hodín kratšia,“ vysvetľuje Dr. DeSilva. 

Obavy z vedľajších účinkov stimulantov

Kým stimulanty môžu byť u detí veľmi účinné, vyvolávajú tiež obavy rodičov. Stimulanty môžu byť napríklad látky znižujúce chuť do jedla, ktoré môžu viesť k strate hmotnosti u dospelých a môžu ovplyvniť rast detí. Rodičia by si preto mali vopred naplánovať stravovacie návyky, aby sa ubezpečili, že ich deti jedia dostatočne blízko dávkovacieho režimu. Dr. DeSilva odporúča, aby deti užili liek až po zdravých raňajkách, ktoré obsahujú bielkoviny, ako sú napríklad vajcia. Mali by sa teda naraňajkovať skôr, ako užijú stimulant. Ak užívajú lieky počas dňa,  doktorka navrhuje, aby si dali malé občerstvenie a potom dostali aj veľkú večeru.

Medzi ďalšie vedľajšie účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť pri stimulantoch, patrí zvýšený srdcový rytmus a krvný tlak, nespavosť a zmeny osobnosti. Dr. Hallowell zdôrazňuje, že ak má vaše dieťa niektorý z týchto negatívnych účinkov, je úplne v poriadku prestať ho používať. Postupné odstavenie dieťaťa nie je potrebné, pretože účinok týchto liekov je krátkodobý a vedľajšie účinky sú dočasné. Vedľajšie účinky ustúpia po vynechaní dávky.

Závislosti a zneužívanie stimulantov

DeSilva tiež zdôrazňuje, že niektorí rodičia sa obávajú, že stimulanty môžu byť návykové. „NaprNapriek tomu, že vysokoškoláci niekedy zneužívajú stimulanty, v skutočnosti je riziko zneužívania u liečených detí s ADHD menej pravdepodobné ako zneužívanie drog u detí s neliečenou ADHD,“ zdôrazňuje. Aby sa zabránilo zneužívaniu drog u všetkých detí a dospievajúcich, odporúča sa rodičom, aby lieky uchovávali v uzamykateľnom boxe a každý deň osobne podávali dávku dieťaťu.

liečba ADHD medikamentami

  • Nestimulačné lieky

Zatiaľ čo stimulanty sú „zlatým štandardom“ pre ADHD, podľa Dr. Hallowella sú nestimulačné lieky možnou alternatívou pre deti a dospelých s ADHD, pre ktorých stimulanty jednoducho nie sú vhodné. Nestimulačné lieky pomáhajú zvyšovať neurotransmiter v mozgu zvaný norepinefrín, ktorý môže pomôcť kontrolovať pozornosť. Niektoré možnosti zahŕňajú Atomoxetín (Strattera), Guanfacín XR (Intuniv a Tenex) a Clonidin XR (Kapvay). Mnohé z nich prichádzajú v krátkodobej a dlhodobejšej verzii doby účinku. Môžu znížiť krvný tlak a u niektorých detí môžu spôsobiť sedáciu, poznamenáva Dr. DeSilva. Hovorí však, že vedľajšie účinky sú zvyčajne mierne.

Lekári môžu na liečbu ADHD občas predpísať lieky na vysoký krvný tlak (resp. lieky, ktoré sa zvyčajne používajú na vysoký krvný tlak) alebo antidepresíva (bežne sa používajú na poruchy nálady). V prípade, že nefungujú bežné postupy, je vhodné prediskutovať oba tieto prístupy s psychiatrom alebo detským lekárom vášho dieťaťa.

  • Výživové doplnky a kanabisový olej

Hallowell hovorí, že veľa ľudí vyskúšalo rôzne doplnky výživy, vitamíny a bylinky. „Je dôležité experimentovať a zistiť, čo pre vás funguje,“ zdôrazňuje. „Často navrhujem, aby pacienti brali Omega 3mastné kyseliny a vitamín D- rybí olej,“ dodáva. „Obidva sú dobrým doplnkom pre každého,“ hovorí. Odporúča tiež vitamín C, ako aj fyzické cvičenie, ktoré môže tiež pomôcť.

Niektorí ľudia sa okrem toho pokúšajú o liečbu ADHD kanabisovým olejom, ale Dr. DeSilva to neodporúča. „Keď sa ma na to pýtajú rodičia alebo aj dospelí pacienti, navrhujem, aby sa porozprávali so svojimi lekármi a neurológmi, u ktorých sú v primárnej starostlivosti, aby pochopili výhody a nevýhody, ale neodporúčam to. Vidím príliš veľa detí, ktoré dostanú záchvaty paniky z užívania kanabisu, pretože takáto liečba funguje u detí inak ako u dospelých, pretože ich vývin mozgu je iný“, hovorí. Kľúčom pre deti aj dospelých je spolupráca s psychiatrom, ktorému dôverujete, aby vás informoval o tom, ako čo najlepšie zvládnuť svoje príznaky a pomohol vám monitorovať váš pokrok.

Život s ADHD

"Liečba ADHD je omnoho viac ako užívanie liekov," pripomína Dr. Hallowell ľuďom. Aby sa vášmu dieťaťu pomohlo prosperovať, rodičia sa musia vzdelávať  o diagnóze a o svojich možnostiach a o tom, ako pomôcť dieťaťu získať najlepší výber pre jeho potreby. Vyžaduje si to tiež úzku spoluprácu s lekármi vášho dieťaťa a nebáť  sa vyskúšať niečo nové alebo naopak prestať  s tým, čo pre vás nefunguje. Hovorí, že rodičia môžu dúfať aj v dobrú prognózu, pretože diagnóza ADHD môže síce znieť hrozne, ale zdôrazňuje, že perspektíva nemusí byť nevyhnutne negatívna.

"Je dôležité nemyslieť na to, čo je zlé na vašom dieťati, ale skôr na to, čo je s ním v poriadku," zdôrazňuje. Ľudia s ADHD majú množstvo darov - napríklad kreativitu, intuíciu a nadšenie pre vec. Preto hovorí, že ľudia by mali rozpoznať tieto plusy, vďaka ktorým sú ľudia žijúci s ADHD takí výnimoční.

Zdroje: 

Originál článku: psycom.net/adhd-treatment
Viac info:
http://www.nimh.nih.gov/health/topics/attention-deficit-hyperactivity-disorder-adhd/index.shtml
https://chadd.org/for-adults/medication-management/
https://childrensmd.org/browse-by-age-group/why-do-stimulants-work-for-treatment-of-adhd/ 
www.psychiatry.org/patients-families/adhd/what-is-adhd

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: