Liečba ADHD: 5 výsledkov skutočne sľubných výskumov

ADHD, možnosti liečby, výskum

Výskum záhad deficitu pozornosti / hyperaktivity (ADHD) je na vzostupe.

Podľa článku publikovaného na portáli psycom.net bolo začiatkom roku 2017  v lekárskych časopisoch uverejnených viac ako 31 000 výskumných štúdií a štúdií o tejto najčastejšie sa vyskytujúcej poruche v detstve, ktorá v súčasnosti odhadom postihuje jedno z 12 detí a dospievajúcich  - a pretrváva u jedného z 25 dospelých.   

Ako sa v spomínanom článku uvádza, medzi najnovšie zistenia patria tieto čerstvé a užitočné informácie pre rodičov, učiteľov a lekárov, ktorí sa starajú o ľudí s ADHD: 

Skenovanie mozgu: Dva lieky proti ADHD môžu byť lepšie ako jeden 

Vedci z University of California skúmali 208 detí a dospievajúcich vo veku 7 až 14 rokov, ktoré dostávali liečbu ADHD  liečivami guanfacín (Intuniv, Tenex)   alebo d-metylfenidát (Ritalin, Concerta a ďalšie obchodné značky) alebo oba lieky počas ôsmich týždňov. Zistili, že najväčšie zlepšenie pozornosti dosiahli tí, ktorí užívali  kombináciu oboch liečiv. Skenovanie mozgu ukázalo zlepšenie mozgovej aktivity súvisiace s lepšími schopnosťami myslenia a zlepšením symptómov ADHD iba v skupine kombinovanej terapie. U tých, ktorí užívali d-metylfenidát alebo kombináciu oboch liečiv, tiež videli zlepšenie vo funkciách pracovnej pamäti. 

Vedci tvrdia, že kombinácia stimulantov ako je d-metylfenidát s liekmi, ako je guanfacín (ktorý pôsobí na oblasti mozgu spojené s kontrolou pozornosti a impulzívnosťou ,  sa javí ako bezpečná a mohla by mať dlhodobý prínos pre deti a dospievajúcich s ADHD - vrátane tých, ktoré už vykazujú zlepšenie pri užívaní jedného lieku. 

Upozorňujú však, že rodičia by si mali byť vedomí, že dvojitá terapia stimulantom plus guanfacínom môže zvýšiť aj riziko dehydratácie a prípadných mdlôb.

Pohyb môže u niektorých detí s ADHD zlepšiť pamäť

Ľudia s ADHD často čelia výzvam, čo sa týka dôležitej mozgovej kapacity nazývanej pracovná pamäť – patrí sem schopnosť spracovávať informácie, napríklad pri riešení matematických problémov alebo odpovedaní na vedecké otázky alebo napríklad aj pri skúšaní z dejepisu. V roku 2015 sa vo výskume z Medical Center University of Mississippi zistilo, že hyperaktivita pri ADHD zrejme deťom pomáhala učiť sa, a nie bránila, ako sa doteraz predpokladalo. 

V roku 2016 sa výskumníci na Floridskej štátnej univerzite (FSU)   rozhodli zistiť, či sa deti skutočne začali viac hýbať, aby zvýšili svoju pracovnú pamäť. Pri skúškach 25 chlapcov a dievčat vo veku 8 až 12 rokov sa vyžadovalo zapamätanie si malých náhodných zoznamov čísel a písmen a ich zoradenie v abecednom alebo číselnom poradí. Vedci niekedy deťom povedali, koľko úloh je v teste, inokedy nie. Deti sa posunuli o 25% viac, keď nevedeli, čo môžu očakávať. 

Spoločnosť Kofler vyvíja nové metódy  liečby bez medikamentov zamerané na zlepšenie pracovnej pamäti u ľudí s ADHD; práve pohyb môže byť ich súčasťou. Zatiaľ je pre rodičov užitočné porozumieť tomuto správaniu viac. Môže to tiež pomôcť vysvetliť, prečo niektoré výskumy zistili, že deti s ADHD majú lepšie výsledky v testoch po cvičení. "Je to ďalší dôkaz, že hyperaktívne správanie sa pre nich stále viac javí ako účelné," uviedol vedecký pracovník Michael Kofler, odborný asistent psychológie na FSU.

Zlepšite náladu, zvýšte energiu a motiváciu krátkym cvičením

Po šliapaní na rotopedoch miernym tempom po dobu 20 minút sa 32 mladých mužov s ADHD cítilo viac motivovaných a energických - a menej unavených a zmätených - pri testovaní pamäte a reakčného času, ako keď predtým sedeli a odpočívali. Testy boli stresujúce - jeden test zahŕňal zapamätanie si čísel a písmen, ktoré blikali na obrazovke počítača na niekoľko milisekúnd. Druhý zahŕňal stlačenie tlačidla, keď sa na okamih objavil červený kruh. Zvýšenie telesnej aktivity nezvýšilo výkon, ale dobrovoľníci boli oveľa presvadčenejší o tom, že test zvládnu, tvrdia výskumníci v tomto výskume realizovanom v roku 2016 na University of Georgia.

„Cvičenie je už známe ako prostriedok na znižovanie stresu a zlepšenie nálady, takže má skutočne potenciál pomôcť tým, ktorí trpia príznakmi ADHD,“ poznamenal pri štúdii hlavný autor štúdie Patrick O'Connor, profesor na kineziologickom oddelení UGA, kde bol tento výskum zverejnený. „Na liečbu týchto príznakov možno použiť lieky na predpis, existuje však zvýšené riziko zneužitia alebo závislosti a negatívnych vedľajších účinkov. Tieto riziká neexistujú pri cvičení. “ 

Extra odmeny sú veľkou motiváciou pre deti s ADHD

V roku 2015 sa na University of Buffalo skúmalo 58 detí vo veku 9 až 12 rokov (25 detí s ADHD, 33 detí bez ADHD). Deti s ADHD sa snažili viac a zvýšili svoj výkon v testoch pamäte a reakčného času, keď získali extra body navyše. Čo bolo zarážajúce: Dodatočné obodovanie  ich motivovalo viac ako deti v štúdii, ktoré nemali ADHD, poznamenávajú vedci. 

Oslava dobrej práce spojená so zábavnou odmenou môže byť účinným spôsobom, ako pomôcť deťom s ADHD , aby sa im darilo čo najlepšie.

Webový nástroj  pre lekárov: Používanie programu vedie k lepším výsledkom u detí s ADHD

Podľa štúdie spoločnosti Cincinnati Children's Hospital Medical Center z roku 2016 internetový softvérový program, ktorý umožňuje pediatrom vidieť a hodnotiť správy od rodičov a učiteľov, spôsobil väčšie poklesy príznakov ADHD v porovnaní s pacientmi pediatrov, ktorí tento systém nepoužívali.  Vedci tvrdia, že systém, ktorý si vybrala Americká akadémia pediatrie na skúšku v rámci päťstupňového testu na zlepšenie primárnej starostlivosti o deti s ADHD, pomáha lekárom pri výbere najúčinnejších liekov na ADHD.

Štúdia testovala program s názvom myADHDportal u 373 detí v starostlivosti 50 pediatrických ambulancií. Príznaky hodnotené rodičmi boli asi o 30% nižšie u detí, ktorých lekári program používali. Program bol komerčne dostupný pre lekárske účely. 

Originál článku: psycom.net/adhd-treatments-research 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: