Korunný princ, sendvičové dieťa a maznáčik. TOTO by ste o nich mali vedieť

Redakcia | 14. May 2019
Korunný princ, sendvičové dieťa a maznáčik. TOTO by ste o nich mali vedieť

Veľa detí sa cíti pri porovnaní so svojimi súrodencami ukrátene alebo ukrivdene, hoci sa rodičia veľmi snažia rozdeliť svoj čas a pozornosť pre každého rovnako.

Výskumy ukázali, že súrodenecká pozícia, v ktorej je dieťa narodené, je pre jeho vývin oveľa dôležitejšia ako vplyv rodičov. Čím sa vyznačujú prvorodené, prostredné a najmladšie deti a ako ich môžu rodičia podporovať vo vývine?

Rôzne charaktery detí v jednej rodine

Jedno dieťa je skôr nesmelé a opatrné, druhé extrovertné a túžiace po dobrodružstve. Odkiaľ sa berú tieto rozdiely? – pýtajú sa právom rodičia. Boli sme k prvému dieťaťu príliš prísni a druhému sa toho veľa prepieklo? Alebo v tom výchova nezohráva veľkú úlohu?

Súrodenecká pozícia má obrovský význam

Mnohé výskumy ukázali, že charakter dieťaťa formuje oveľa viac poradie narodenia ako rodičovská výchova. Pozícia prvorodeného, druhorodeného alebo treťorodeného je rozhodujúca. Ak je už na svete rozumné, pokojné dieťa, ktorému sa darí v škole, potom si v poradí ďalšie narodené deti budú hľadať iné „oblasti záujmu“.

A tými chcú dosiahnuť predovšetkým jedno: byť nápadní a vzbudzovať pozornosť. Americký psychológ Dr. Levin Lehman vyšiel na svetlo sveta s charakteristikami rôznych súrodeneckých pozícií: Prvorodení sú perfekcionisti, stredné deti bývajú utláčané a maznáčikovia vždy vystupujú z radu. 

Rozumní prvorodení

Mnohé štúdie ukázali, že existujú vlastnosti a spôsoby správania, ktoré sú typické pre prvorodené deti. Najskôr sa im dostáva od rodičov nedelenej pozornosti. Jiřina Překopová vo svojej knihe píše:

Všetky zastávky života sa dokumentujú (aj fotografiami) a udalosti, ktoré sa u ďalších detí iba registrujú, oslavuje celé príbuzenstvo.“ Žiadne ďalšie dieťa už nedostane toľko pozornosti.

Prvorodení sú často veľmi rozumní, radi preberajú zodpovednosť a sú perfekcionistickí.  Príčina je v tom, že ako bábätká cítia a vnímajú počiatočnú neistotu, trému svojich rodičov, ktorí sa snažia robiť všetko čo najlepšie. Čoskoro prídu na to, že pochybnosti a neistota mamy a otca úzko súvisia s ich výkonmi.

Zosadenie z trónu alebo keď prvorodený už nie je jediný

Keď sa narodí súrodenec, väčšinou to nezostáva bez následkov. Zosadenie z trónu vedie často u prvorodených ku kríze. Konkurenčný boj je obzvlášť veľký pri deťoch rovnakého pohlavia s malým vekovým rozdielom.

Ak si už ale na svojho „soka“ zvykli, potom často preberajú rolu ochrancu. Tým, že sa mimoriadne svedomite a spoľahlivo starajú o menšieho súrodenca, očakávajú, že si opäť získajú u rodičov prvenstvo. Rub mince pozná diplomovaný psychológ Michael Thiel zo svojej praxe: „Chuť a radosť z vlastného detstva sa v takýchto prípadoch môžu občas zabrzdiť.“

Ako môžete podporovať prvorodených?

 • Dbajte na to, aby ste neposilňovali tendencie dieťaťa k perfekcionizmu. Neopravujte ho, keď urobí alebo navrhne niečo samo.
 • Nepreťažujte prvorodené dieťa úlohami a povinnosťami, ale vťahujte do nich aj mladšie deti. Dajte pozor najmä na to, aby nemuselo dávať staršie dieťa pozor na mladšieho súrodenca/súrodencov príliš často.
 • Najstaršiemu dieťaťu patria aj určité privilégia v porovnaní s mladšími súrodencami, napríklad môže ísť spať o niečo neskôr, alebo bude dostávať vyššie vreckové. Aj keď sú to pre vás iba maličkosti, pre vaše dieťa je to veľmi dôležité!
 • Trávte čas s najstarším dieťaťom občas aj sami. Najmä prvorodené deti reagujú na spoločné aktivity s dospelými mimoriadne pozitívne.

Prostredné alebo „sendvičové“ deti

Pre tzv. sendvičové deti, ktoré majú mladších ale i starších súrodencov, je mimoriadne ťažké nájsť si svoje miesto. Majú múdrejšieho brata alebo sestru a za nimi nasleduje sladký maznáčik. Nie je teda vôbec jednoduché vzbudiť pozornosť. Najjednoduchšie to majú tie prostredné deti, ktoré sú v rodine jediným chlapcom alebo jediným dievčaťom. Ako „princ“ alebo „princezná“ majú potom úplne jasnú pozíciu.

Najmenej náklonnosti

Snaha „dnešných“ rodičov spravodlivo rozdeľovať čas a peniaze vedie podľa odborníkov práve u „sendvičových“ detí k nevýhodám. Lebo najstaršie deti mali – v závislosti od vekového rozdielu – pár rokov nedelenú pozornosť svojich rodičov a musia ju potom zdieľať spočiatku len s jedným súrodencom.

Najmladší majú vo svojej mladosti svojich rodičov pre seba, keď sa súrodenci odsťahujú z domu. Keď teda počas rokov, kedy bývajú u rodičov všetky deti, sa všetky zdroje ako peniaze, čas, jedlo rozdeľujú medzi deti v rovnakej miere, majú prostredné deti vo finále na svojom konte najmenej náklonnosti.

Obmedzené podnety pre prostredné deti

Prostredné deti nosia oblečenie a športový výstroj po svojich súrodencoch, bývajú menej podporované, dostáva sa im menej pozornosti, lebo čaro nového už vypršalo a tieto deti idú po vyšliapanej cestičke svojich predchodcov.

Ich podnety sú pomerne obmedzené, lebo rodičia berú u nich mnohé veci ako samozrejmé. Na druhej strane nie je tlak očakávania už taký veľký, čo môže byť pri vývine dieťaťa aj výhodou. Deti nie sú pod neustálym dohľadom a rodičia sú uvoľnenejší.

Nezriedka však tieto deti bojujú o pozornosť rodičov provokatívnym správaním, sú agresívnejšie ako ich súrodenci. Iné sú zasa v správaní uzavreté a majú pomerne skoro veľa kontaktov mimo domu.

Ako môžete podporovať prostredné deti?

 • Prostredné dieťa potrebuje pocit, že je tiež niekým výnimočným. Uznávajte a chváľte jeho výkony, ale sprostredkujte mu aj to, že ho milujte aj nezávisle od jeho úspechov.
 • Aby sa uzavreté deti otvorili, hovorte s nimi často medzi štyrmi očami.
 • Aby nemuselo bojovať prostredné dieťa o pozornosť, podnikajte s ním spoločné aktivity, alebo sa s ním hrajte iba vo dvojici.
 • Prostrednému dieťaťu uznajte tiež nejaké privilégiá, napríklad že môže občas navštíviť starých rodičov samo (bez súrodencov).
 • Aby nenosilo iba oblečenie „zdedené“ po starších súrodencoch, dovoľte mu občas si kúpiť nejaké nové kúsky do svojho šatníka, napríklad tričko s jeho obľúbeným hrdinom.
 • Pri záľubách, ktoré sú pre prostredné dieťa dôležité, mu poskytnite potrebnú pozornosť tým, že mu kúpite vlastnú novú flautu alebo nové kopačky.

Najmladšie dieťa - maznáčik

Pojmom maznáčik označujeme najmladšie, najneskôr narodené dieťa, ktoré „vylieta z hniezda“ ako posledné. Príbuzenstvo je z neskôr narodeného potomka nadšené, všetci ho považujú za miláčika rodiny. Najmenší zasa väčšinou zvládnu bez problémov omotať si okolo prsta svojich rodičov, starú mamu i starého otca.

Rodičia ich často rozmaznávajú a nevyžadujú od nich príliš veľa. Ak sa ešte chcú dvoj- alebo trojročné deti nosiť veľa na rukách, často dosiahnu svoj cieľ. Tým vzbudzujú u svojich starších súrodencov žiarlivosť. Tí môžu potom najmladšiemu súrodencovi poriadne „osladiť“ život.

Aby si dieťa získalo uznanie starších súrodencov, pokúša sa ich často rozosmievať, a tak sa stáva rodinným klaunom. Ak sa najmladšie dieťa narodilo s veľkým vekovým rozdielom oproti starším súrodencom, tí sa oňho zväčša starajú a zaobchádzajú s ním ako v bavlnke.

Nezriedka však potom zostáva najmladší súrodenec po celý život „bábätkom“, ktoré sa o nič nemusí starať a ktoré od všetkých očakáva, že sa mu budú venovať.

Najmladší si užívajú privilégiá

Najmladšie deti zažívajú svojich rodičov často oveľa uvoľnenejších ako súrodenci. Nie sú pod ich neustálou kontrolou, najmä z časových dôvodov. Zároveň si už pomerne skoro užívajú privilégiá, o ktoré ich starší súrodenci tvrdo bojovali.

Súrodenci to často považujú za nespravodlivé, pretože pre nich vôbec nebolo samozrejmé, že smú v pätnástich zostať vonku do polnoci, alebo že si v desiatich rokoch môžu pozrieť film pre dvanásťročných. 

Nespravodlivé zaobchádzanie?

Aj keď sú rodičia voči najmladším deťom benevolentnejší, maznáčikovia cítia nespravodlivosť. Napríklad majú menej fotografií z obdobia detstva ako ich starší súrodenci, na dojčenské plávanie alebo cvičenie tiež nebol čas.

Mnoho vecí, napríklad domáce úlohy, výber básničky na predstavenie a podobne riešili so staršími súrodencami, na ktorých tieto povinnosti delegovali rodičia. Najmladšie deti sa vždy orientujú podľa starších, tí sú mierkou všetkých vecí.

Niektorí na to reagujú tak, že sa po celý život aranžujú do roly „sladkého malého dieťaťa“. Iných to podnecuje k tomu, aby všetkým ukázali, čo sa v nich ukrýva. Tromfnúť starších súrodencov je najvyšším cieľom. Najmä vtedy, ak sú rovnakého pohlavia.

Ako môžete podporovať najmladšie deti?

 • Postarajte sa o to, aby aj najmladšie dieťa plnilo v domácnosti nejaké úlohy, primerané jeho veku.
 • Aj najmladšie dieťa musí dodržiavať všeobecne platné pravidlá v rodine.
 • Buďte na dieťa nároční a vyžadujte od neho veľa. Tieto deti bývajú málo ctižiadostivé a zaostávajú za svojimi možnosťami.
 • Podobne ako prostredné deti potrebuje mať aj najmladšie dieťa pocit, že je niekým výnimočným. Pomôcť mu v tom môžete napríklad tým, že zavesíte na stenu alebo pripnete na chladničku jeho výkresy zo škôlky či školy.

Všetci súrodenci profitujú

V skutočnosti ale profitujú zo seba všetci súrodenci, bez ohľadu na to, či sú starší alebo mladší. Trénujú ako uzatvárať kompromisy, posilňujú svoj zmysel pre spravodlivosť, učia sa podeliť sa, sú si navzájom tými najostrejšími kritikmi – a to je sociálny tréning na celý život.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: