Čo robiť, keď sa dieťa bojí vody + tipy na hry vo vode

PaedDr. Dagmar Baluchová | 30. jún 2021
Dieťa sa bojí vody

Zlatko, poď do vody... Nie, bojím sa! Žiadne hádzanie do vody, rodičia!

Je skvelé, ak sú deti vodné živly. Ale niekedy sa situácia môže zmeniť a do detskej dušičky sa môže nečakane vkradnúť strach. Z vody, z kúpania, zo všetkého. 

Nedávno nám do redakcie prišiel e-mail od našej čitateľky Katky, ktorej 5-ročný synček Miško na minuloročnej dovolenke zažil nepríjemnú skúsenosť pri kúpaní sa v mori a odvtedy odmieta o návšteve kúpaliska či plavárne čo i len počuť. Niektoré z nás sme zažili podobnú skúsenosť, či už vo svojom detstve, alebo aj s vlastnými deťmi. Rád, ako túto situáciu riešiť, sme našli hneď niekoľko, no všetky sme sa zhodli na jednom – chce to čas...

Obavy detí netreba podceňovať

Strach z vody sa vo svojom výskyte nelíši od iných strachov, ktoré sa objavujú v detských dušičkách. Môže sa vyskytnúť v ktoromkoľvek veku. Niektorí rodičia si spomínajú na to, ako ich drobča bolo do istého času vodný živel a zrazu nastal moment, kedy každé kúpanie sprevádzal plač.

Aj v neskoršom veku sa môže sčista-jasna stať, že z vodného škriatka, ktorého bolo ťažké dostať z bazéna či pláže, sa zrazu stáva „bojko“. Psychológovia jednoznačne odporúčajú nepodceňovať tieto obavy. Deti sú schopné vymyslieť si hocičo, ale strach nie... Za vyľakaným výrazom v očiach a bledosťou v tvári s urputným odmietaním „čohosi“ býva často objektívna príčina.

Deťom môže strach z vody vypestovať obyčajné nečakané vstreknutie vody do očí, moment, keď ich niekto v zápale hry potopil, kedy zažili, že ich voda obklopuje, pohlcuje, že strácajú kontrolu... Môže ísť o zlomok sekundy, a dieťa má problém.

Jediným prostriedkom, ako zo strany rodiča túto situáciu riešiť, je rešpektovať dieťa, pokúsiť sa hovoriť s ním o momente (ak ho dieťa vie rozlíšiť), čo strach vyvolalo, či spustilo. Ak situácia naberá na obrátkach, dieťa má z vody a kúpania doslova paniku, nie je na škodu navštíviť aj psychológa a poradiť sa, ako dieťaťu pomôcť.  

Cit pre vodu

Mnohí rodičia-plavci majú v sebe zakorenené, že je ich „povinnosťou“ naučiť dieťa plávať. Plávanie však nie je ako bicyklovanie, pri ktorom má malý športovec na hlave prilbu, chrániče, pomocné kolieska a pod nohami pevnú zem.

Pri plávaní je človek obklopený prúdmi vody, na dno často nedosiahne, situácia vo vode je každú chvíľu iná... Rodičia by si preto mali uvedomiť, že úplne stačí, ak vo svojom dieťati pestujú k vode pozitívny vzťah.

Ak ho učia mať pre vodu cit, ukážu mu, ako sa v nej môže uvoľniť. Pomáhajú mu vodu skúmať, správať sa v nej prirodzene, nepanikáriť, ak mu zatečie do očí, do uší. Rodič, ktorý vie plávať a pomaly svojím nadšením a „výchovou vo vode“ dieťa motivuje, urobí viac ako ten, ktorý sa ho silou-mocou snaží naučiť niektorý z plaveckých štýlov a ešte k tomu aj zle...  

Už ako bábätká sa boja vody?

Dojčenské plávanie si našlo svojich priaznivcov už aj u nás. Ani odborníci z radov lekárov nie sú a priori proti. Avšak jeho cieľ nespočíva v tom, aby z detí vyrástli nové Martiny Moravcové (ext. zdroj Martina Moravcová)... Plávanie batoliat a dojčiat podporuje zdravý vývoj detí, napomáha k rozvoju schopností potrebných na plávanie, ale jeho cieľom nie je naučiť dieťa plaveckej technike.

Rodičia však rozhodne neurobia chybu, ak so svojím bábätkom, po dohode s pediatrom, takéto kurzy navštevujú. Ak ale chcete, aby sa vaše dieťa naučilo plávať, a sami si na jeho výučbu netrúfate, prihláste ho na plavecký kurz. Pod vedením skúsených inštruktorov sa deti naučia správne plávať (bez nesprávnych návykov, ktoré by mohli pochytiť od rodičov – laikov).

Dobrou motiváciou je pre ne aj to, že ich učí človek, ktorý dobre chápe ich obavy a tiež to, že sú „na jednej lodi“ so svojimi spolužiakmi, pričom pri učení sa plávať je radosť z vody, ale aj z víťazstva nad sebou samým viac než dvojnásobná...

Pritom nikde nie je napísané, že už po prvom kurze sa musí z dieťaťa stať plavec. Aj v tomto je nielen potrebné, ale priam nutné rešpektovať jedinečnosť každého dieťaťa. Niekto sa totiž plávať naučí na prvej dovolenke pri mori, iný po troch kurzoch plávania, a sú aj ľudia, ktorí si k tomuto športu, forme relaxu či koníčku nevytvoria (z rôznych dôvodov) vzťah nikdy, a napriek tomu ich za to netreba odcudzovať.  

Žiadne hádzanie do vody, rodičia!

Aj vás rodičia učili plávať tak, že vás hodili do vody a vy ste mali začať plávať? Tak na túto nešťastnú techniku pri výučbe svojich detí rýchlo zabudnite. Je pochopiteľné, že deti sa boja toho, čo nepoznajú, čo je pre nich neznáme. Preto majú byť prvé zoznamovania s vodou spojené s hrou.

Už dvojročné deti sa môžu hrať na brehu (pod dozorom dospelých!) s vedierkom a lopatkou, môžu skúšať hádzať kamienky do vody, hrať sa s loptou. Ideálne sú miesta, kde je plytká, čistá voda, bez veľkých vĺn a množstva ľudí. Deti si samy určujú svoje tempo zoznamovania sa s vodou.

Ak rodičia majú pocit, že nastal čas, aby dieťa naučili plávať, no ono to odmieta a viditeľne sa na to necíti, je potrebné to rešpektovať. Voda predstavuje pre deti niečo obrovské, nadrozmerné, silné, niečo, čo vo svojom krátkom živote ešte nezažili a nemajú dostatočnú skúsenosť, čo môže masívne množstvo priezračnej tekutiny s nimi urobiť a ako na to majú reagovať.

dieťa sa bojí vody

Pri mori či v bazéne?

Veľa detí sa naučí plávať práve na dovolenke pri mori. Avšak je rozdiel v plávaní v bazéne a v slanej morskej vode. Pre našincov je typické, že silu mora podceňujú. Zradné prúdy, ktoré môžu zaniesť kúpajúcich sa ďaleko, sú ťažko zvládnuteľné aj pre skúsených plavcov, nieto ešte pre deti, ktoré sa s vodou iba zoznamujú.

V morských strediskách sa preto deti majú kúpať výlučne pod dozorom dospelých, na vyhradených a označených úsekoch. Kúpanie a plávanie v blízkosti skalných zrazov, na miestach, kde sa vyskytujú vodné víry ap. je životu nebezpečné!  

S plávacími pomôckami alebo bez?

Názory, či učiť deti plávať s pomôckami alebo bez, sa rôznia. Väčšinou prevláda názor, že ak rodičia učia svoje deti plávať, najlepšie je to bez akýchkoľvek pomôcok, prípadne minimálne s pomocou plaveckej dosky. Nafukovacie rukávniky či koleso patria iba medzi podporné pomôcky, rozhodne nepomôžu dieťaťu pri plávaní a najmä, v prípade pomoci ho NEZACHRÁNIA!

Pravidlá plávania

Mnohí inštruktori plávania zvyknú konštatovať, že aj deti, ktoré sa do plaveckej školy dostanú s tým, že už plávať vedia, často ovládajú plavecké štýly nesprávne a je ťažšie ich preučiť, ako naučiť neplavca správne plávať.  

Hoci sa plávanie na prvý pohľad zdá ľahké, patrí medzi technicky náročné športy. Vyžaduje čas, schopnosti, fyzické i psychické sily. Zladiť správne dýchanie s daným pohybom je náročné a u každého dieťaťa chce svoj čas. Rodičia by však nikdy nemali zabúdať na to, že plávanie má deťom prinášať uspokojenie a radosť. 

Tiež je dôležité, aby ste deti viedli k tomu, aby nevstupovali do vody rozhorúčené, aby neskákali do neznámej vody, nepreceňovali sa. A najmä, aby nikdy nevstupovali do vody bez dospelých... Spoliehať sa na to, že na danom mieste je voda plytká, deti sú „rozumné“ a NIČ SA NEMÔŽE STAŤ, je nebezpečné. Vždy totiž platí, že pred ohňom sa utiecť dá, ale pred vodou nie... A tak sa nebojte z dovolenky pri mori či kdesi pri jazere urobiť aj malú „vodnú školu“. Vaše deti to (raz) určite ocenia...

dieťa sa bojí vody

Hry vo vode

Počas dovolenky alebo hocikedy, keď sa vyberiete so svojimi deťmi k vode, máte šancu urobiť im z vody dobrého kamaráta. Napríklad aj takýmito hrami: 

  • Zvieratká – podstatou hry je, aby si deti privykali na prostredie vo vode a aby mohli skúmať, čo nadnášanie, ponáranie atď. robí s ich telom, ako reagujú na vodu. Deti pod vedením dospelého napodobňujú v plytkej vode (nutné tiež rešpektovať výšku detí, ich schopnosti a stav) rôzne zvieratká, napr. dvíhajú nohy ako bocian, chodia dozadu ako rak, skáču ako žaba ap.
  • Hádzanie si loptičky – hra je vhodná skôr pre staršie deti, ktoré majú už dobre vyvinutú motoriku, zvládnu chytať loptu a zároveň si udržia stabilitu vo vode.
  • Kreslenie – rukou alebo nohou deti kreslia na hladine rôzne jednoduché obrázky, tvary, píšu písmená, číslice...  

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: