„Mami, oci, ja plávam!“: Skúste náš rýchlokurz na ovládnutie vodného živla!

PaedDr. Dagmar Baluchová | 29. Jun 2017
„Mami, oci, ja plávam!“: Skúste náš rýchlokurz na ovládnutie vodného živla!

Dovolenka v plnom prúde a váš cieľ – naučiť potomka plávať – je zdá sa aj tento rok v nedohľadne. Strach z vody, slabá výdrž... to všetko marí vaše úsilie. Ako na to, aby si vaše dieťa okrem množstva zážitkov, suvenírov a opálenej pokožky prinieslo domov z dovolenky aj víťazný pocit z toho, že je UŽ plavcom a nepotrebuje nafukovacie rukávniky či koleso?

Skôr než sa rozhodnete vyhrať nad živlami (vodou i vaším dieťaťom) ujasnite si zopár dôležitých medzníkov, ktoré s plávaním súvisia.

Prečo by sme deti mali naučiť plávať?

Plávanie patrí medzi najpopulárnejšie športy. Nielen že posilňuje zdravie a zlepšuje fyzickú kondíciu, navyše prináša mimoriadne radostný zážitok. 

Aktívny pohyb vo vode odporúčajú aj lekári, a to osobám každého veku – od dojčiat počnúc, seniormi končiac. A nečudo, plávaním vzrastá vitalita, odolnosť a pohyblivosť celého tela.

Zlepšuje sa kondícia a v neposlednom rade sa posilňuje aj kardiovaskulárny systém.

Nie každý šport má tú výhodu, že sú pri ňom namáhané všetky hlavné svalové partie. O plávaní to však povedať možno. Orgány, ktoré sú pri pohybe vo vode obzvlášť namáhané, sú pľúca a srdce. Na rozdiel od iných športov, plávanie nezaťažuje kĺby, naopak, zlepšuje ich hybnosť.

Plávanie sa odporúča aj pri redukcii hmotnosti. Množstvo spotrebovanej energie, ktorá sa pri tomto športe využije, je dostatočnou zárukou primeraného a najmä zdravého chudnutia.

Veľkou výhodou tohto športu je nutnosť pobytu vo vode, ktorá nadľahčuje telo a príliš ho nevystavuje zraneniam, ktoré sú na súši častejšie. Okrem toho, prúdy vody majú aj masážne účinky, takže pohybom unavené svalstvo zároveň relaxuje.

Plávanie v mori je zasa mimoriadne prospešné pre osoby trpiace alergiami, astmou a kožnými chorobami.

Zo sociálneho hľadiska má plávanie taktiež svoj význam. Radosť zo šantenia zbližuje deti, a to aj tých najväčších samotárov.

Pravidelné venovanie sa konkrétnemu vodnému športu (napr. plavecké disciplíny, vodné pólo, akvabelistika a iné) zasa vymaňuje dieťa z izolácie, dáva mu zmysel pre povinnosť, pravidelnosť a súhru v kolektíve.

Ako pomôcť dieťaťu prekonať strach z vody?

Sprevádza nemalé množstvo detí a je nočnou morou tých rodičov, ktorým záleží na tom, aby ich ratolesti vedeli plávať a dokázali si vychutnať pôžitok z vody. Ako mu predísť bez toho, aby sme dieťaťu samotný šport nesprotivili?

K prvým aktivitám na „potykanie si s vodou“ je dokázať sa v nej uvoľniť. Kŕčovité pohyby zvyšujú strach a bránia správnej technike plávania. To by si mali rodičia dostatočne uvedomiť a „netlačiť“ na dieťa, ak sa vo vode jednoducho bojí. Možno len potrebuje čas a jemnejší prístup...

Mgr. Marián Paliatka z Plaveckej školy Rosnička v Bratislave
o tom vie svoje. Nejedno dieťa, ktoré navštevuje ich kurzy, so strachom bojovalo. Čo radí v tomto smere?

„Strach  je jedným zo závažných faktorov, ktoré záporne pôsobia vo vyučovaní plávania. Môže však byť eliminovaný alebo priaznivo ovplyvnený, a to najlepšie poučením dieťaťa, hrami vo vode (plytkej a hlbokej), ale aj príkladom samotných rodičov či súrodencov.“

Prečítajte si: Pohyb umocňuje život

Ako naučiť dieťa plávať? Rady pre rodičov

Ak patríte medzi tých, ktorí sú toto leto rozhodnutí stoj čo stoj naučiť svoje dieťa plávať, možno vám pomôžu rady odborníka. M. Paliatka:

„Základným predpokladom pre to, aby sa rodič mohol stať učiteľom plávania, je predovšetkým to, aby bol dobrým plavcom.

Mal by vedieť technicky správne demonštrovať ukážku plaveckých spôsobov, ktoré učí, a kedykoľvek poskytnúť pomoc topiacemu sa. Vzhľadom na špecifickosť prostredia, v ktorom sa plávanie uskutočňuje, je  učiteľ plávania (rodič) zodpovedný za bezpečnosť a zdravie detí.“

Znalosť plávania by mala byť na dobrej úrovni. Aj v tomto smere platí, aký učiteľ, taký žiak... „Je dôležité, aby sa deti  nenaučili „nejako“ plávať, ale aby sa naučili plávať správne a kvalitne. Len tak bude plávanie pre ne užitočné,“ potvrdzuje Paliatka.

„Ako som už spomenul, plávanie patrí medzi najobľúbenejšie pohybové aktivity, kde rodičia môžu veľmi zásadne ovplyvniť vzťah dieťaťa k vode, a to pozitívne i negatívne.

Pozitívne predovšetkým tým, že mu umožnia dostatočný a príjemný kontakt s vodou. Negatívne – vyvolaním úzkosti, zákazmi, nezabezpečením jeho bezpečnosti vo vode.“

Aký je rozdiel medzi plávaním v mori a v bazéne?
Rodičia by mali pri výučbe plávania zohľadniť aj to, či sa tak stane v bazéne, prírodnej vodnej nádrži alebo v mori.

Každé prostredie má svoje špecifiká... „Plávanie v mori je podstatne ľahšie, pretože slaná voda má inú hustotu a nadľahčuje ľudské telo lepšie ako voda v bazénoch,“ porovnáva M. Paliatka, no zároveň pripomína, aby rodičia nevystavovali svoje dieťa podmienkam, ktoré vytvárajú neprimerané nároky na jeho schopnosti.

Okrem možností samotného dieťaťa je potrebné prihliadať aj na počasie, vodu (jej kvalitu a stav) a vlny.

Čo sa týka hygieny, prím hrá more. Prečo? „Morská voda predstavuje menšie riziko hygienických problémov ako voda v zle udržiavanom bazéne. V bazénoch sa aplikujú látky na dezinfekciu mikroorganizmov.

V prípade predávkovania týchto látok (plynný chlór, chlórové vápno, modrá skalica) môže dôjsť k podráždeniu slizníc dutiny ústnej, nosnej, spojiviek a dýchacích ciest. Preto je dôležité sa po pobyte v bazéne osprchovať.“

Prečítajte si: Joga pre deti -pomáha riešiť alergiu, hyperaktivitu aj agresiu

Aké hry vo vode môžete deti naučiť?

Plávanie má byť pre dieťa lákavou, radostnou a predovšetkým pozitívnou činnosťou. Je preto vhodné, aby rodičia nezačali „svoju plaveckú školu“ tvrdým drilom.

Vhodnou motiváciou sú hry vo vode. Sú tiež súčasťou prípravy v plaveckých kurzoch. „Hry vo vode poskytujú deťom emocionálne zážitky.

Majú tiež oboznámiť neplavcov s vodným prostredím, odstrániť strach pred ponorením tváre, privyknúť na vlastnosti vody (tlak, vztlak, pôsobenie na oči, uši).“ Priblížil M. Paliatka.
Podľa cieľa možno hry rozdeliť na tie, ktoré slúžia na:    

 • oboznámenie s vodou,
 • nácvik splývania,
 • nácvik dýchania,
 • orientáciu vo vode,
 • rozvoj pocitu pre vodu.

Hry na nácvik dýchania

 • horúca polievka –  deti naberajú do dlaní vodu a fúkajú do nej ako do horúcej polievky,
 • fúkanie z dlaní – naberajú do dlaní vodu a vyfukujú jeden proti druhému,
 • horúca kaša – ponoria sa po bradu do vody a fúkajú horúcu kašu,
 • pumpy – deti sa držia vo dvojiciach za ruky a striedavo sa ponárajú s výdychom pod hladinu a vdychom po vynorení,
 • vodník – ponoria sa pod hladinu a vypúšťajú bubliny nosom a ústami,
 • rebrík – dva rady detí vytvoria rukami proti sebe rebrík, jedno dieťa postupne podlieza s výdychom pod rukami a vdychom medzi rukami.

Sú pre deti vhodné kurzy plávania?

Ak vás tento rok nečaká dovolenka pri vode, ale napriek tomu by ste chceli dopriať svojim potomkom zážitok z plávania, využite bohatú ponuku plaveckých kurzov.

Sú rozdelené podľa vekových kategórií. V Plaveckej škole Rosnička sa plávať učia deti predškolského veku (od 3 do 6 rokov), mladšieho školského veku (od 6 do 11 rokov) a v období puberty (od 11 do 15 rokov).

Odporúčaná frekvencia absolvovania kurzu je minimálne dva razy týždenne

Samotnú výučbu opisuje M. Paliatka. „Prebieha v troch etapách:

 • prípravná – jej cieľom je naučiť deti základné plavecké zručnosti v rôznych podmienkach, ku ktorým patria: skok do vody, orientácia na určitý plávajúci predmet, splývanie, vznášanie, ponáranie, vydychovanie do vody, chôdza po dne bazéna, jednoduché plavecké pohyby  (hrabavý kraul, znak);
 • základná – nadväzuje na prípravnú etapu a je zameraná na osvojenie si jedného alebo dvoch plaveckých spôsobov (kraul, znak), jednoduchých obrátok a štartov;
 • zdokonaľovacia – určená na zdokonalenie techniky naučených plaveckých spôsobov, ako aj na zdokonaľovanie štartov a obrátok, v neposlednom rade aj na rozvoj funkčných a pohybových schopností.“

Ktorý plavecký spôsob je pre dieťa vhodný?

Rodičia budú možno pri svojej výučbe zvažovať, ktorý plavecký spôsob je na začiatok najľahší a najvhodnejší. Marián Paliatka upresňuje, ako by to malo vyzerať.

„V prvom rade je potrebné ujasniť si pojmy... Plavecký spôsob je konkrétne stanovená štruktúra plaveckého pohybu vzhľadom na pravidlá plávania.

Rozlišujeme tieto plavecké spôsoby: kraul, znak, prsia a motýlik. Plavecký štýl je individuálne zvládnutie techniky daného plaveckého spôsobu na základe špecifických somatických, psychických, funkčných a ďalších zvláštností jednotlivca.

Cieľom výučby plávania v kurzoch je naučiť neplavcov pohybovať sa vo vode aspoň jedným plaveckým spôsobom. Toto by si mali stanoviť aj rodičia, ktorí učia deti plávať.

Ďalším cieľom je naučiť zvládať dieťa prekážky, ktoré mu stavia voda. V tomto smere je veľmi praktické a efektívne začať s paralelným nácvikom dvoch plaveckých spôsobov – kraul a znak – a postupne k nim pridávať ďalší – prsia.“

Úvodná časť tréningu - rozcvičenie

Napomáha vnímať oveľa intenzívnejšie vodu. Počas krátkej prípravy sa telo rozohreje, svaly sa zahrejú a krv sa rozprúdi. Aj preto je základom každej tréningovej jednotky, zaraďuje sa do úvodnej časti tréningu.

Čo možno pod ním chápať? „Ide o mierne zahriatie organizmu na suchu a rozplávanie. Pod zahriatím rozumieme uvoľnenú chôdzu, poskoky, drepy či podrepy (plavecká gymnastika, plavecké posilňovanie s expandrami – gumovými držadlami). Rozplávaním „rekreačného plavca“ rozumieme uvoľnené plávanie krátkych úsekov 25 až 50 m.

V intervaloch medzi úsekmi vykonáva plavec cvičenie s oporou o okraj bazéna vo vznášavej či splývavej polohe.“

Súčasťou rozcvičenia sú aj dychové cvičenia. Práve nácvik správneho dýchania je jednou z podmienok efektívnej výučby.

„Cvičenia sú zamerané na vytvorenie základných návykov na plavecky riadené dýchanie. Pri opakovanom dýchaní kladieme dôraz najmä na rytmické dýchanie, platí to u detí, ako aj u dospelých.

Deti zoznamujeme s dýchaním tak, že najprv fúkajú na hladine do ľahkých predmetov, napr. pingpongové loptičky.“

Aké je základné plavecké vybavenie?

 • plavky
 • plavecké okuliare
 • čiapka (podľa požiadaviek zariadenia)
 • osuška, župan
 • sprchové mydlo a fén na vlasy (po plávaní v bazéne)

 

Prečítajte si: Otužovanie: fakty, ktoré by ste mali vedieť

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: