Bezpečnosť detí nadovšetko: prevencia úrazov

Zuzana Balogová | 14. Jul 2018
Bezpečnosť detí nadovšetko: prevencia úrazov

Úrazy detí patria k najčastejším príčinám smrti v detskom veku. Stať sa môžu doma i v prostredí mimo domova. Na úrazovosť detí má vplyv vek dieťaťa, jeho psychomotorická úroveň a vplyv vonkajších faktorov (počasie, ročné obdobie, druh športovej aktivity dieťaťa).

U dojčiat sa najčastejšie vyskytujú pády, popáleniny, obareniny i úrazy elektrickým prúdom. Neskôr, v batolivom období pribúdajú otravy (napr. liekmi, čistiacimi prostriedkami) či vdýchnutie cudzieho telesa.

Narastajúca popularita domácich bazénov a nedostatočný dozor pri kúpaní predstavuje zvýšené riziko utopenia. U detí v predškolskom veku narastá počet zlomenín, v školskom veku dopravné úrazy.

Veľmi dôležitou úlohou rodičov či opatrovníkov je predchádzať vzniku úrazov ich prevenciou.

Ako predchádzať úrazom?

Prevencia tržných, bodných a rezných rán

 • ochranné kryty na rohoch stola,
 • mimo dosahu detí držať nože, nožnice, ihly, ihlice na pletenie, skrutkovače,
 • väčšie deti naučiť bezpečnému noseniu a podávaniu ostrých predmetov (napr.nôž niesť ostrou stranou smerujúcou nadol, podávať druhej osobe tupou stranou),
 • presklené dvere, sklenené vitríny, sklené dosky konferenčného stolíka zabezpečiť špeciálnou fóliou proti rozbitiu,
 • učiť deti neopierať sa o sklenené plochy, nebúchať a nekopať do nich.

Prevencia pádov

 • nikdy nenechávajte dieťa (dojča) samé na posteli alebo na prebaľovacom pulte,
 • nenechávajte nábytok v blízkosti okien,
 • schody zabezpečte zábranami – dvierkami,
 • používajte protišmykové podložky alebo pásky na schodoch,
 • pri veľkých štrbinách v zábradlí na schodisku v priestore pripevnite po celej dĺžke zábradlia sieť ako prevenciu prepadnutia dieťaťa a pravidelne ju kontrolujte,
 • nikdy nedávajte dieťa na stôl,
 • väčšie dieťa učte, že ak si potrebuje prisunúť stoličku a postaviť sa na ňu, má si ju prisunúť s operadlom smerujúcim k nábytku,
 • zabezpečte poistkou okná a dvere na balkóny. Poistky umiestnite do výšky, kam dieťa nedosiahne.
 • pri umývaní okien alebo balkónových dverí dajte dieťa na bezpečné miesto (ohrádka, postieľka, detská stolička),
 • nikdy nenechávajte dieťa samé na balkóne. Bez dozoru by namalo ostať ani väčšie dieťa, ak sú na balkóne stoličky, stôl, debničky či hocičo iné, na čo môže dieťa vyliezť a nakloniť sa cez zábradlie,
 • učte dieťa, že nesmie liezť na nábytok, stôl, stoličky, kuchynskú linku, lebo je to nebezpečné,
 • nedovoľte deťom behať po mokrej podlahe,
 • používajte protišmykové ponožky a papuče,
 • protišmykové topánky používajte aj pri návšteve kúpaliska alebo vodných plôch (chránia nielen pred pádom ale aj pred poranením kameňom alebo iným ostrým predmetom).

  Prevencia prevrhnutia nábytku a privretia častí tela

  • používajte stabilný nábytok alebo ho zabezpečte napr.bezpečnostným pásom alebo L profilom,
  • police pevne pripevnite k stene, na police v nábytku namontujte ochranu proti prevráteniu,
  • rúčky na zásuvkách by nemali mať ostré hrany, zásuvky sa nemajú dať úplne vysunúť,
  • na dvierka a zásuvky namontujte detské bezpečnostné poistky,
  • na dvere používajte poistku dverí,
  • vhodné sú aj zarážky medzi dvere.

  Ako sa vyhnúť  popáleninám, obareninám a úrazom elektrickým prúdom?

  • nepoužívajte obrusy alebo ich zabezpečte proti stiahnutiu zo stola,
  • horúce predmety, kávu, čaj a i. ukladajte mimo dosah detí,
  • veľký pozor dávajte pri otvorenom ohni (sviečky, plynový sporák) a pri manipulácii s elektrickými prístrojmi (žehlička, rýchlovarná konvica),
  • varte na zadných platničkách,
  • nikdy nenechajte bez dozoru hrnce s horúcou vodou alebo panvice s rozpáleným olejom
  • rúčky panvíc a hrncov smerujte vždy dozadu, aby ich dieťa nemohlo na seba stiahnuť,
  • na elektrické zásuvky dajte plastové ochranné kryty,
  • elektrické šnúry schovajte za nábytok alebo do líšt (aby sa dieťa nepotklo, nehralo sa s nimi, nestiahlo na seba elektrospotrebič alebo ich neprehrýzlo),
  • nenechávajte bez dozoru akýkoľvek zapnutý elektrospotrebič,
  • po ukončení práce vypojte elektrospotrebič z elektrickej siete a uložte mimo dosah detí,
  • nepoužívajte elektrospotrebiče v tesnej blízkosti vody.
  Poznáte zásady PRVEJ POMOCI?
  Prečítajte si tiež:

  Poznáte zásady PRVEJ POMOCI?

   Prevencia udusenia

   • nedávajte deťom drobné predmety (korálky, malé hračky, sponky do vlasov, šperky, gombíky, mince),
   • hračky vyberajte podľa veku dieťaťa,
   • nedávajte dieťaťu retiazky, šnúrky na kapucniach a na oblečení v oblasti krku odstráňte,
   • z dosahu detí odstráňte igelitové tašky a vrecúška,
   • pozor dajte aj na potraviny a to najmä na strukoviny a rôzne druhy orieškov (najmä arašidy).

   Prevencia otráv

   • lieky, alkohol, čistiace a pracie prostriedky, laky, lepidlá, riedidlá, tekuté mydlá, kozmetické prípravky, postrekové látky, insekticídy, jedy a iné nebezpečné látky ukladajte mimo dosah detí, najlepšie do uzamknutých priestorov,
   • pri používaní čistiacich prostriedkov dostatočne vetrajte, počas upratovania uložte dieťa na bezpečné miesto (ohrádka),
   • hneď po uprataní odložte čistiace a dezinfekčné prostriedky na miesto, nenechávajte ich nikde položené,
   • čistiace prostriedky vždy skladujte v originálnych obaloch, neprelievajte ani nepresýpajte ich do fliaš napr.od malinoviek,
   • preverte si, či rastliny a kvety, ktoré pestujete, nie sú jedovaté,
   • nehádžte lieky do koša ale nepoužité vráťte v lekárni,
   • deťom do 10 rokov nepodávajte jedlá z húb a sami nezbierajte huby, ktoré nepoznáte,
   • naučte deti, že nemajú jesť nič, čo už raz spadlo na zem a ak ste vonku, nemajú samé jesť žiadne plody bez toho, aby vám ich ukázali,
   • naučte deti, že si nemajú brať jedlo, pitie, sladkosti od cudzích ľudí,
   • otráviť sa dá aj špinavými rukami, preto naučte deti dôkladne si umývať ruky vždy po príchode domov, po toalete, pred jedlom.

    Čo je prehriatie?

    Zvlášť v letných mesiacoch je potrebné dbať na prevenciu prehriatia. Okrem prílišného slnenia ho môže spôsobiť aj nadmerná telesná aktivita, v lete jazda v rozpálenom aute či pobyt v prehriatych a zle vetraných priestoroch.

    Ľahké prehriatie nie je nebezpečné, no má sa okamžite liečiť. Ťažké formy prehriatia môžu byť smrteľné, ak sa postihnutému neposkytne pomoc.

    Ak u dieťaťa spozorujete príznaky prehriatia (telesná teplota nad 38°C, zrýchlený pulz, bledá vlhká koža, bolesť hlavy, nevoľnosť, vracanie, svalové kŕče alebo vo vážnych prípadoch horúca suchá koža, apatia, zmätenosť až bezvedomie), začnite hneď konať.

    Čo najrýchlejšie ho odneste do tieňa, na chladnejšie miesto. Podávajte dieťaťu tekutiny a znížte jeho teplotu. Môžete ho zabaliť do mokrého uteráka, osprchovať vlažnou vodou, potierať špongiou alebo ho vo vlažnej vode okúpať. Dieťa ochladzujte, kým teplota neklesne na 38°C.

    Prevencia prehriatia

    • dostatočné vetranie prehriateho priestoru,
    • zabezpečiť dostatočný príjem tekutín,
    • dbať na primeraný pobyt dieťaťa na priamom slnku (dieťa nemá byť na priamom slnku viac ako 1 hod. a nemá sa zdržiavať na slnku medzi 11.-15.hod.),
    • správne oblečenie dieťaťa (ľahký vzdušný odev, najlepšie svetlých farieb) a krytie hlavy dieťaťa (šatky, šiltovky).

    Newsletter

    Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: