Ako poskytnúť prvú pomoc pri podozrení na otravu?

Mgr. Pólosová Enikő | 10. október 2017
Ako poskytnúť prvú pomoc pri podozrení na otravu?

Všetky deti sú od prírody zvedavé. Zvedavosť sa týka všetkého, aj tých nebezpečných vecí. Ako pomôcť dieťaťu pri podozrení na otravu?

Čo môže spôsobiť otravu?

Pre deti sú otravou všetky chemikálie, ktoré sa v dome nachádzajú - pracie prášky, čistiace prostriedky, saponáty na umývanie riadu, ale aj šampóny a sprchovacie gély.

Priznajme sa, že niektoré raz za čas zabudneme odložiť a dieťa na nich dosiahne. Ďalším nebezpečenstvom sú lieky, preto je vhodné umiestniť ich mimo dosahu a najlepšie do uzatvorenej skrinky.

A koniec koncov, pre malé dieťa je otravou aj malé množstvo alkoholu - myslite na to napr. pri návšteve alebo rodinných oslavách, kde sa na stole objavuje všetko možné a časom aj my dospelí strácame prehľad o našich pohárikoch.

Ako sa otrava prejavuje?

Závisia od toho, akú látku dieťa užilo. Najčastejšie sa otravy prejavia bolesťami brucha, vracaním, kŕčmi, ospanlivosťou až bezvedomím, príznakmi šoku, v prípade užitia žieraviny sa objavia popáleniny v oblasti úst.

Prečítajte si: Prvá pomoc pri život ohrozujúcich stavoch

Čo robiť, ak má dieťa príznaky otravy?

Ak máte  podozrenie, že vaše dieťa požilo nejakú otravnú látku, okamžite volajte pohotovosť. Ak je dieťa pri vedomí, skúste ho upokojiť, ak sa dá s ním komunikovať, vypátrajte čo, kedy a koľko užilo.

V žiadnom prípade, ak vidíte, že je dieťa ospalé alebo má kŕče, vracanie nevyvolávajte. Dieťa môže upadnúť do bezvedomia a môže zvratky aspirovať.

Pokiaľ dieťa samo zvracia (čo najčastejšie nasleduje po otrave liekmi) môžete časť zvratkov odložiť a neskôr odovzdať záchranárom. Je to dôležité najmä v prípade, keď neviete, čo dieťa požilo.

Pokiaľ je dieťa v bezvedomí, uložte ho do stabilizovanej polohy a do príchodu lekára sledujte pulz a dýchanie. Ak prestane dýchať, okamžite začnite s resuscitáciou. Ak máte podozrenie, že požilo chemikáliu alebo žieravinu, umyte mu ústa vodou, aby sa vám látka nedostala do úst. .

Nezabudnite si odložiť a odovzdať záchranárom nádobku, krabičku a pod., v ktorej sa nachádzala otrava - pomáha pri ich práci a rýchlejšom rozhodovaní pri prípadnej záchrane vášho dieťaťa.

Dôležitý kontakt v prípade podozrenia na otravu

Univerzitná nemocnica Bratislava
Pracovisko - Nemocnica akad. L. Dérera, Kramáre
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LF UK, SZU a UNB
Limbová 5, Bratislava

24 hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách:
+421 2 54 774 166

telefón: +421 2 5465 2307

mobil: +421 911 166 066

Čo robiť v prípade ohrozenia cudzím telesom?

Cudzie teleso v oku

Do oka sa môže dostať prach, mihalnice, častokrát piesok z pieskoviska, alebo je podráždené bez zjavnej príčiny - v tom prípade hrozí infekcia a mala by sa zveriť do rúk lekára.

Najlepšie je počkať pár minút, možno sa prirodzeným slzením vyplavia nečistoty, pokojne môžete dieťa nechať plakať, v takomto prípade je plač len prínosom.  Zabráňte dieťaťu, aby si oko šúchalo.

Ak to nepomôže, prezrite dieťaťu oko - roztiahnite viečka a vyzvite dieťa, aby sa pozeralo dole, hore, napravo, naľavo.

Pokiaľ zbadáte cudzie teleso, vypláchnite oko čistou vlažnou vodou tak, že ju nalejete do vnútorného kútika oka, aby sa rozlialo po celom oku. Ak nemáte poruke vodu (ste na ihrisku a pod.), použite čistú vreckovku.

Ak je cudzí predmet pod viečkom, horným, alebo dolným - pretiahnite viečko ponad čisté, špinka by sa mala ,,zapliesť“ do mihalníc druhého viečka. Cudzie teleso, ktoré sa nedá odstrániť (je ,,prilepené“) neodstraňujte nasilu. Na oko priložte čistú gázu a prelepte. Dieťa upokojte a vezmite do nemocnice.

 Kurz prvej pomoci pre rodičov: čo robiť pri popáleninách a zasiahnutí elektrickým prúdom!

Cudzie teleso v uchu

Najčastejšie sa do uška dostane počas hry - preto nenechávajte nikdy deti samé sa hrať s korálkami alebo drobnými predmetmi.

NIKDY sa nepokúšajte odstrániť z uška cudzie teleso sami, pretože ho môžete posunúť ďalej a riskovať poranenie ušného bubienka.

Aj keď sa vám zdá, že teleso vybrať viete, neskúšajte...nikdy totiž neviete, či už v ušku nie je niečo hlbšie zasunuté a vyberaním viditeľného telesa môžete to druhé nebezpečne posunúť.

V lete sa často stáva, že do ucha vletí muška. Je to veľmi nepríjemný a často bolestivý pocit, najmä ak sa chrobák pohybuje.

V tomto prípade môžete skúsiť chrobáka či mušku vyplaviť. Nakloňte hlavu tak, aby postihnuté ucho bolo hore, a pomaly doň nalievajte vlažnú vodu. Ak sa nepodarí hmyz vyplaviť, dieťa vezmite k lekárovi.

 Mami, bolí ma uško

Cudzie teleso v nose

Nos je u detí ďalšia ,,obľúbená dutina“, kde si deti čo-to pchajú. Takisto sa nepokúšajte vyberať cudzie teleso, zverte to do rúk lekára. V prípade, že si dieťa vie samo vyfúkať nos, skúste ho vyzvať, aby silno fúklo, pričom druhú dierku má zapchatú.

Bezpečnosť detí nadovšetko: prevencia úrazov

                                                                                                          

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: