Prvá pomoc pri život ohrozujúcich stavoch

redakcia MAMA a ja | 8. Jan 2016
Prvá pomoc pri život ohrozujúcich stavoch

Viete podať prvú pomoc? Čo spravíte, ak sa váš blízky ocitne v život ohrozujúcom stave?

Pred samotným poskytnutím prvej pomoci je nevyhnutné:

Zistenie prítomnosti vedomia, dýchania a vonkajšieho krvácania

  • Je postihnutý pri vedomí? (t. j. odpovedá na otázky, zareaguje na zatrasenie, tlesknutie pred tvárou)
  • Dýcha?
  • Nevidíte veľké vonkajšie krvácanie?

Dôkladné prezretie postihnutého, odhalenie príznakov, ktoré neohrozujú bezprostredne jeho život, ale mohli by spôsobiť komplikácie, ak by ostali neodhalené:

  • Pýtajte sa postihnutého, čo ho bolí, či je smädný, je mu teplo alebo zima, zistite či počuje, pamätá si, môže hýbať všetkými končatinami.
  • Postihnutého prehliadnite od hlavy k pätám: hlava – krk – oči – chrbtica – hrudník – brucho – horné končatiny – dolné končatiny.
  • Dôležité je vylúčiť skryté poranenia pod odevom, najmä krvácanie.

Privolanie Záchrannej zdravotnej služby

155

Číslo 155 volajte pri výskyte výlučne zdravotných ťažkostí, ušetríte tým cenné minúty.

112

Číslo 112  je číslo integrovaného záchranného systému. Voláme ho vtedy, ak okrem zdravotných ťažkostí predpokladáme aj potrebu technickej pomoci – hasičov.

18 300

Číslo 18 300 je číslo Horskej záchrannej služby. Voláme ho v prípade núdzového stavu na horách.

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: