Ako sme sa naučili vyslovovať R

Martina Pašková | 3. Nov 2017
Ako sme sa naučili vyslovovať R

Návštevu logopéda netreba odkladať. Pomôže dieťaťu rozviazať jazyk a naučí ho správne vyslovovať "neposlušné" hlásky. Medzi najproblémovejšie patrí R.

Do ordinácie logopéda sme prišli s problémovou výslovnosťou písmena R. Práve táto hláska patrí k najťažším hláskam slovenského jazyka, čo sa výslovnosti týka.

A to je dôvod, prečo sa u detí objavuje najneskôr. Neznamená to však, že s jej trénovaním máte čakať, až kým pôjde vaše dieťatko do školy. Hláska „r“ sa tvorí v prednej časti úst, špičkou jazyka musí smerovať za horné zuby a ústa musia byť mierne pootvorené. Je to pomerne zložitá sústava pohybov, ktoré treba správne skoordinovať, aby sme dosiahli požadovaný efekt. Krásne a čisté „R“.

Prečítajte si aj: NEŠUŠLITE na dieťa. Naučí sa to od vás!

nevie povedať R

Postup práce v ordinácii logopéda

Bola som naozaj prekvapená, aký postup logopedička zvolila. Skutočne som si myslela, že nás pošle domov s inštrukciami ako cvičiť jazýček, aby sme to „R“ povedali. A ono to bolo celkom inak.

Čo zisťovala tým, že sa s mojím synom začala najskôr rozprávať a potom sa spoločne hrali hru Domino? Pýtala som sa nielen pre seba, ale i pre vás, klinickej logopedičky Mgr. Bednárovej:

„Klinický logopéd vyšetruje celý komunikačný proces:

  • porozumenie reči,
  • rozsah slovnej zásoby,
  • plynulosť reči, artikulačný nález,
  • zisťuje spôsob, akým sa dieťa jazykovo prejavuje,
  • či správne dýcha, 
  • ako tvorí hlas,
  • ako dlho sa sústredí na činnosť,
  • vyhodnotí  stav artikulačných orgánov, najmä ich pohyblivosť.

Dieťa  vyšetrujeme od chvíle, kedy vstúpi do ambulancie. Všímame si, či udržuje zrakový kontakt, aká je jeho spontánna reč, neverbálna komunikácia. Neformálnym správaním mu dávame čas na zoznámenie sa s prostredím. Najlepší spôsob, ako sa o dieťati dozvedieť čo najviac, je  hra.

Môže vás zaujímať: Veľké trápenie našich malých: Koktanie

nevie povedať R
Tá je základnou metódou práce logopéda s dieťaťom. Pri úvodnej hre som zisťovala, či dieťa rozumie mojim pokynom, dokáže akceptovať pravidlá hry, či ju dohrá do konca, a samozrejme, jeho vyjadrovacie schopnosti a stav artikulácie. Výber  testovacích hier je podmienený vekom a predpokladanou diagnózou dieťaťa.“

Ako sme sa dopracovali k hláske "R"

Po prvom stretnutí sme si domov odniesli dve básničky na precvičovanie písmena L. A čuduj sa svete, po troch týždňoch každodenného precvičovania slov obsahujúcich hlásku „L“, začal môj syn sám od seba používať aj hlásku „R“. Nie celkom čisto a všade, kde je treba, ale považujem to za úspech. Prečo je potrebné, aby deti zvládli najskôr písmenko „L“?

„Každá hláska má svoju „štartovaciu parketu“, ktorá je podmienená spôsobom jej tvorby a vekom, kedy sa fyziologicky tvorí. R a L sa tvoria na rovnakom artikulačnom mieste a na ich vyslovenie je potrebné naštartovať tzv. zdvíhače jazyka. Ľahšie sa vyvodí  L a jeho používanie prirodzene napomáha vyvodeniu R. Preto sme použili tento postup.“

Z vašich listov: Skúška nervov: Návšteva u logopéda

Logopédovia majú dosť práce nielen s deťmi

Pri našej návšteve v ordinácii som si všimla ešte jednu vec – kalendár preplnený termínmi. Napadá mi preto ďalšia otázka. Je dnes viac malých pacientov, ktorí majú problém s výslovnosťou, ako v minulosti? Pribúda detičiek, ktoré nehovoria čisto? Čím to je?

„Za roky mojej praxe sa veľmi zlepšila informovanosť odbornej aj laickej verejnosti o možnostiach, ktoré poskytuje logopédia a potvrdilo sa jej nezastupiteľné miesto v príprave dieťaťa na školu a život. Nie je to iba „učenie R“, je to štart celého komunikačného procesu, sebaprezentácie a osobnostného rozvoja.

Pomôžem si príkladom z nedávnej minulosti. Prestáva fungovať názor, že bez R sa dá žiť a dokonca môžem byť aj prezidentom. Na to je iba jedna odpoveď. Keď nastúpil prezident Havel do úradu, prví s ním začali pracovať logopédi a odviedli kus dobrej práce, aby upravili jeho reč do plynulej podoby a prijateľnej artikulačnej čistoty. Pán prezident aj jeho okolie si to veľmi cenili,“ povedala logopedička, Mgr. Bednárová.

Naše deti by mali byť pre nás všetkým a je len na nás, ako ich „vystrojíme“ do života. Ak niečo zanedbáme v ranom veku, môže sa to oveľa ťažšie naprávať, keď pôjdu do školy. Reč je základným prejavom každého z nás a reprezentuje nás. Preto urobme všetko pre to, aby boli rečovo zdatné a aby ich jazykový prejav lahodil každému uchu.

Ako sa vyvíja detská reč po treťom roku života?
Vývin reči medzi 2. a 3. rokom alebo „MAMI JA SA-SA-SÁM“

nevie povedať R

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: