Problémové R: Takto si precvičte jazýček

Marika Koscelníková | 19. Mar 2020
Problémové R: Takto si precvičte jazýček

Precvičovať správnu výslovnosť hlásky R môžete s deťmi aj doma pomocou jednoduchých cvičení.

S hláskou R sa deti medzi 5. – 7. rokom života asi najviac potrápia a jej nesprávna výslovnosť vedie zvyčajne k logopédovi, ktorý pomôže rozviazať jazýček.

Zapojte ich v rámci hry, takto budú ochotnejšie spolupracovať.

Dobré tipy a rady, ako postupovať pri nácviku nám dá  Mgr. Lucia Čadová, špeciálna pedagogička  zo Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva Žilina.

Ako vyslovovať „R“

Pri správnej výslovnosti hlásky R sú ústa pootvorené, špička jazyka smeruje za horné rezáky. Dôležitý je výdychový prúd, ktorého úlohou je rozkmitanie končeka jazyka, čo vyvoláva jeho opätovné vibrácie. Práve tento zložitý komplex pohybov (správny čeľustný uhol, jazyk za hornými rezákmi, výdychový prúd) je potrebný na jej vyvodenie. Toto je odpoveď na otázku, prečo je práve hláska R problematická. 

Podmienkou správneho vyvodenia hlásky R u detí je, že dieťa má vyvodené hlásky T, D, N a hlásku L. Pretože práve pri týchto hláskach má konček jazyka za hornými rezákmi a rovnakú polohu má jazyk pri hláske R. Pokiaľ dieťa medzi 5. – 7. rokom nahrádza R hláskou L, je to vývinovo správny postup. 

Naopak, problém môže nastať, pokiaľ je hláska R nahrádzaná hláskami V a U alebo tvorená velárne (v krku). To znamená, že dieťa špičku jazyka vôbec nezdvihne za horné rezáky, ale jazyk ostáva položený v polohe dole. Vtedy sú potrebné pravidelné oromotorické cvičenia.

Na čo si dať pozor pri nácviku R? 

Najdôležitejšie je, aby dieťa hlásku v slove správne počulo, aj keď ju vyslovuje nesprávne alebo nahrádza inou hláskou. To si môžeme ľahko overiť pomocou obrázkov, kde budú dvojice slov ako napr. rak-lak, more-mole, vrak-vlak. 

Ak dieťa správne rozlišuje slová, prechádzame na prípravné cvičenia: oromotorické, dychové, hlasové.

Po prípravných cvičeniach nasleduje vyvodzovanie hlásky tzv. substitučnou metódou, keď sa hláska R zamieňa za hlásku D. Hlásku D musí však dieťa tvoriť ľahko a zoslabene, aby sme dosiahli potrebné rozkmitanie končeka jazyka. 

Odporúčame sa však poradiť s logopédom, ktorý vám povie, aké slová zvoliť a dá vám praktické rady. Často sa práve pri domácom cvičení hlásky R u detí vytvorí ráčkovanie, ktoré sa veľmi ťažko odstraňuje.

Jednoduché podporné cvičenia, ktoré zvládnete aj doma

Slová vhodné na sluchové rozlišovanie: 

 • rak – lak
 • ráno – lano
 • ruky – luky
 • ryža – lyža
 • more – mole
 • vrak – vlak
 • rak – mak
 • reč – meč
 • rak – hák
 • rodina – hodina
 • rohatý – bohatý
 • orol – osol
 • baran – banán
 • diera – dieťa
 • kára – káva
 • koryto – kopyto
 • fúrik – fúzik

Oromotorické cvičenia

 • Výdychovým prúdom rozkmitáme obe pery, jazyk máme v neutrálnej polohe.
 • Pohybujeme končekom jazyka po hornej pere smerom čo najvyššie k nosu.
 • Opierame konček jazyka najprv o horné, a potom o dolné ďasno, neskôr zuby.
 • Opierame konček jazyka o tvrdé podnebie.
 • Počítame končekom jazyka najprv horné, a potom dolné zuby.

Dychové cvičenia

 • Dieťa fúka do papierovej guľky (súťaž, kto ďalej fúkne).
 • Dieťa fúka do vrtuľky.
 • Dieťa si fúka na chrbát ruky, aby cítilo výdychový prúd (hráme sa na víchricu, jemný vánok...)

Hlasové cvičenia

 • vtáčik spieva tdnk, tdnk, tdnk, tdnk
 • auto ide po kamenistej ceste tddd, tddd, tddd, tddd, td,td,td,td,td
 • trúbka trúbi tdú, tdú, tdú, tdú
 • medveď bručí bdum bdum bdum
 • kohút kikiríka kikidík, kikidík, kikidík

Pri hlasových cvičeniach musíme dbať na dostatočný čeľustný uhol a ľahký nástup hlásky D za hornými rezákmi.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: