Zbavte sa cumlíka včas!

Kristina Böhmer | 8. marec 2022
Zbavte sa cumlíka

Často deťom hovoríme, že sa nevyplazuje, ale inak mu nevenujeme špeciálnu pozornosť. Jazyk je však veľmi dôležitý orgán v ľudskom tele. Ak nejeme a nerozprávame, mali by sme ho mať v správnej polohe. Najmä deti, pretože to im pomôže pri správnom vývoji čeľuste a sánky, postavení zubov, pri vývine reči či správnom dýchaní.

Netreba sa báť, deti prirodzene vedia, kam majú jazyk dať. Nemusíte ich to učiť, no dávajte si pozor, aby ste im nechtiac tú prirodzenosť nezničili. Potom nebudú vedieť, že ho majú doslova držať za zubami. Hornými, opierajúc ho o podnebie.

Jazyk má byť za zubami

 „Dokonalá synergia všetkých svalov jazyka a priľahlých segmentov je predpokladom pre jeho správnu a harmonickú funkciu,” vysvetlila klinická logopedička Mgr. Zuzana Moškurjáková.

To, ako sa hýbe vo všetkých smeroch, sa mení s vekom dieťaťa a spôsobom prijímania potravy. Zuzana to vysvetlila presne: do 6. mesiaca veku sa pri kŕmení jazyk pohybuje spolu so sánkou. „Vo vzorci satia sú od 6. mesiaca jeho pohyby nezávislé od pohybu sánky, sú viac komplexnejšie a zložitejšie. V 4. mesiaci už sledujeme rozdelenie pohybu pier a jazyka.”

Celkový vývin motoriky, teda poloha hlavy, sedenie, celková schopnosť pohybu, postaviť sa, sprevádzané zmenou konzistencie jedla, umožnia ďalšie zdokonaľovanie pohybov jazyka. Výsledkom toho je nástup reči.

Dýchajte nosom, nie ústami

Vplyv to má aj na dýchanie. „Stále dokonalejšie pohyby jazyka umožnia vývin reči a postupné zdokonaľovanie artikulácie, ktorej predpokladom je dokonalé ovládanie jazyka. Dýchanie ako základná vitálna funkcia ovplyvňuje celkové fungovanie organizmu,” hovorí logopedička s tým, že ideálne je dýchanie nosom.

Správna poloha jazyka je však dôležitá aj pre zdravý vývoj čeľuste a sánky, mäkkých tkanív a postavenia zubov, upozornila nás zubná lekárka MDDr. Veronika Bačová Macáková zo stomatologického centra Rodinka. „Najčastejšou odchýlkou, ktorá ovplyvňuje zdravie zubov, je atypické prehĺtanie. Pri ňom sa jazyk namiesto toho, aby sa počas prehĺtania celý oprel o horné podnebie, pretláča medzi predné rezáky. To môže spôsobiť vytláčanie zubov dopredu a neskôr otvorený zhryz s tým, že sa predné zuby vôbec nebudú dotýkať,” hovorí.

Správna poloha jazyka súvisí aj s dýchaním

„V zrelaxovanom stave pri jemne privretých perách je sánka vo voľnom závese a chrbát jazyka sa dotýka predných dvoch tretín podnebia. Jeho voľný okraj môže byť v miernom kontakte so zubami,” odpovedala zubná lekárka na otázku, kde máme jazyk mať, keď nerozprávame a nejeme.

A tu sa opäť vraciame k správnemu dýchaniu. Dýchať treba nosom, pretože, ako upozorňuje logopedička, otvorením úst sa mení pokojová poloha jazyka. „Pri dýchaní ústami dochádza k zmene polohy jazyka, ukotvuje sa v ústnej spodine. Znemožňuje sa jeho vysoké postavenie a svojou váhou pôsobí na dolnú čeľusť, ktorá sa posúva dole. Pozor, dlhodobé dýchanie ústami spôsobí zmeny v raste tvárovej časti lebky, ktoré často bývajú nezvratné,” upozornila. 

Nežiaduce zmeny: 

  • asymetria tváre, napr. horná a dolná čeľusť nenarastú rovnako,
  • nepríjemné zmeny v raste zubov, tvaru a klenby tvrdého podnebia,
  • zmeny v používaní jazyka, spôsobe prehĺtania, postavení hornej a dolnej pery,
  • môže dôjsť k chybnej artikulácii. 

Toto všetko si dieťa prenesie aj do dospelosti – môže mať asymetrickú tvár, krivé zuby, chybný zhryz, dvojitú bradu, asymetrické pery. Môže sa to prejaviť dokonca aj na celkovom držaní tela, svalovom napätí niektorých skupín svalov tváre a krku. A v neposlednom rade aj chybnou artikuláciou.

„Najčastejšie medzizubná artikulácia sykaviek a niektorých ďalších  spoluhlások sú práve tými najčastejšie prítomnými zmenami,” dodáva logopedička.

Čo (ne)robiť, ak máte cumlík
Prečítajte si tiež:

Čo (ne)robiť, ak máte cumlík

Takto podporte dieťa

Klinická logopedička upokojuje, že je to celé prirodzený proces. Dieťa sa to jednoducho naučí samo. Ako môžeme správny vývin trochu podporiť a predísť prípadným komplikáciám?

  • Nepodceňujte fúkanie nosa, dbajte o hygienu nosa a nezabúdajte na otužovanie. To všetko pomáha správnemu dýchaniu.
  • Dávajte pozor na míľniky kŕmenia, ktoré vplývajú na vývin rozsahu pohybov jazyka – skorý alebo neskorý prechod na jednotlivé konzistencie potravy, podporovanie chybného vzorca prehĺtania predlžovaním príjmu potravy satím z prsníka alebo fľaše.
  • Skoro odstráňte u dieťaťa zlozvyky ako cmúľanie prstov, fliaš, cumlíkov, oblečenia, plyšových hračiek.

Na vine je CUMEĽ

Na jednej strane stoja zástancovia, ktorí cumeľ obhajujú ako spôsob uspokojenia sacieho reflexu bábätka a zníženie rizika jeho náhleho úmrtia. Na opačnej strany barikády stoja odporcovia, pre ktorých je neprirodzený a kazí zuby. A kdesi v strede sú tí, ktorí cumeľ deťom dávajú, ale dbajú na to, aby sa z toho nestal obrovský zlozvyk. Napríklad ho dávajú len na spanie a iba do určitého veku.

Je to teda pravda, že cumeľ ničí zuby?

Zubná lekárka V. Bačová Macáková má na to jasný názor: „Cumlík vytlačí jazyk z jeho pôvodnej polohy a zatlačí ho smerom na spodinu ústnej dutiny. Má negatívny vplyv na vývoj tvárového skeletu. Podnebie tvorí podstatnou mierou spodinu nosovej štrbiny, tlakom cumlíka sa podnebie vydúva dohora, do tzv. gotického podnebia. Tým sa logicky zúži nos, deťom sa tam retinujú nečistoty, majú opakované nosové infekcie, polypy, dýchajú ústami a chrápu. Neskôr sa v dôsledku týchto zmien vyberajú deťom zbytočne nosové mandle. Zúžené podnebie, samozrejme, druhotne spôsobí, že sú predné zuby vytláčané dopredu a vzniká predkus.”

Či však má cumeľ zlý vplyv na vývin artikulácie, to sa podľa klinickej logopedičky stopercentne povedať nedá. „V tomto prípade ide o súčinnosť viacerých faktorov, ktoré môžu spôsobiť zmeny. Vo všeobecnosti nepovažujeme  bežné používanie cumlíka do veku dvoch rokov za dôvod chýb artikulácie,” tvrdí s tým, že problematický môže cumeľ byť, ak sa používa aj po treťom roku veku dieťaťa. 

Upozornila však na iný problém. „Devastajúcejšie je cmúľanie prsta alebo satie z fľaše, cmúľanie textílií, plyšových hračiek. Pri cmúľaní prsta vytvára jazyk veľký tlak na hornú čeľusť, ktorá sa posúva dopredu a ťah prsta proti jazyku posúva čeľusť aj smerom hore, čím vzniká typický otvorený zhryz,” povedala logopedička.

Cumlík má negatívny vplyv na vývoj tvárového skeletu, v kombinácii s inými faktormi môže spôsobovať predkus i ťažkosti v artikulácii reči. 

Povedz C, S, Z

Ak dieťatko príliš dlho používa cumlík, aj po treťom roku, môže to spôsobiť poruchy artikulácie – dysláliu. „Najčastejšie pozorujeme chybnú výslovnosť niektorých prealveolárnych hlások, teda T, D, N, C, S a Z a postalveolárnych hlások Č, Š, Ž, L, Ľ, Ĺ, R, Ŕ. Už spomínaný otvorený zhryz ako dôsledok extrémne silného satia cumlíka alebo palca spôsobí chybnú artikuláciu aj všetkých týchto hlások,” hovorí logopedička.

Takáto porucha sa môžu skombinovať aj s ďalšími chybne hovoriacimi spoluhláskami, napríklad perozubým V a F. „Najnápadnejšou a aj laikovi dobre identifikovateľnou je chybná artikulácia v medzizubnom priestore, keď sa jazyk menej alebo viac plazí a pri artikulácii kritických hlások vidíme jeho hrot medzi zubami. Toto prinesie aj zmenu zvuku – šumu artikulovaných spoluhlások.

zbavte sa cumlíka

Zbavte sa cumlíka včas!

Ideálne je, ak sa dieťaťu jazyk vyvinie úplne prirodzene a vy do toho nebudete zasahovať. Jediné, čo od vás dieťa potrebuje, je to, aby sa včas zbavilo cumľa, aby si necmúľalo prsty či hračky a aby včas prestalo sať mlieko z fľaše. Všetko ostatné má na starosti vývin. Ak sa vám však nebude niečo na vašom dieťatku pozdávať, to najlepšie, čo môžete urobiť, je vyhľadať odborníka. Internet je síce plný rôznych rád, ale väčšina z nich nepomáha a niektoré môžu byť i škodlivé.

„Diagnostika a terapia patrí do rúk špecialistom a najlepšie výsledky prináša multidisciplinárny prístup. Spolupráca klinického logopéda a čeľustného ortodonta, ale aj fyzioterapeuta, ak sú zmeny v postúre a posadení hlavy výrazné, je ideálna,“ uzavrela Z. Moškurjáková s tým, že odborníka treba vyhľadať vždy, keď rodič nepozná odpovede na otázky, ktoré si sám dáva: „Lebo prevencia je najlacnejšia.”

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: