Nerozpráva vaše dieťa? Neodkladajte návštevu logopéda

Mgr. Martina Pašková | 2. november 2017
Nerozpráva vaše dieťa? Neodkladajte návštevu logopéda

Každá dieťa je iné. Sú však určite medzníky vývoja reči, ktoré by mali byť pre všetky približne rovnaké. Logopéd pomôže vaše dieťa "rozrozprávať".

Najdôležitejšie medzníky vo vývoji komunikácie

Prvé pokusy o slová  +6 mes.

Okolo šiesteho mesiaca veku dieťatko začína „bľabotať, štebotať“. Napodobňuje zvuky, snaží sa opakovať pohyby úst. Sú to prvé prejavy verbálnej komunikácie, preto je nesmierne dôležité, aby si dieťatko osvojovalo správne techniky a návyky.

To, čo bude počuť, to si zafixuje a z toho bude čerpať. Je dôležité, aby bol váš tón vľúdny a príjemný, nie výhražný. Po nekonečnom opakovaní sa môžete dočkať aj skorej odmeny v podobe prvých slov „mama“ a „tata“.  Ale je to veľmi individuálne, niekedy prídu až okolo prvého roka.

Náš tip: NEŠUŠLITE na dieťa. Naučí sa to od vás!

Dieťa chápe obsah slov  +1 rok

To znamená, že sa otočí, keď naňho zavoláte, zakýva, zatlieska, zbystrí svoju pozornosť, keď na neho prehovoríte.

!POZOR: Ak dieťatko nereaguje na vaše slová, je vhodné obrátiť sa na vášho pediatra!

V tomto období do slovníka detí pribúdajú ďalšie nové slová, ktoré najčastejšie označujú členov rodiny. Mama, tata, baba, dedo. Často sú to tiež slová označujúce nejakú obľúbenú činnosť dieťatka, kúpať, húpať, papať a pod. Z hľadiska výslovnosti sú to väčšinou slová obsahujúce hlásky, ktoré sa deťom dobre vyslovujú − b, p, m, n, h, d, t a samohlásky a, e, i, o, u.

Odporúčame prečítať si aj: Chcete u bábätka podporiť rozvoj reči? Rozprávajte sa s ním!

vývin reči dieťaťa
Ak vaše ročné dieťatko ešte nehovorí, nemusíte sa znepokojovať. Tak ako aj pri ostatnom vývoji, i pri reči platí, že detičky sú individuality a každé sa rozrozpráva inokedy. Nestrácajte trpezlivosť a neustále sa dieťatku s láskou prihovárajte. Alebo popremýšľajte, či za tým nemôže byť niektorý z uvedených faktorov:

  • nevhodné prostredie – s dieťatkom sa rozprávate málo, má málo podnetov alebo naopak, je ich príliš veľa
  • citové deprivácie – nedostatok pozornosti tiež môže blokovať vývoj reči. Dieťatku sa treba venovať, prejaviť mu náklonnosť a lásku, byť mu nablízku.
  • nezrelá centrálna nervová sústava – tá sa môže vyskytovať napríklad u nedonosených detí
  • dedičnosť – je pravdepodobné, že dieťatko zdedí po vás výrečnosť, prípadne zamĺknutosť
  • nadmerné užívanie médií – pozor na tento faktor. Dnešný trend vo výchove, bohužiaľ, uprednostňuje rádio, televíziu a počítače pred čítaním rozprávok. Dochádza k presýteniu prostredia zvukmi, ktoré dieťa nevie identifikovať. Za úplne nevhodné možno považovať využívanie televízie ako celodennej zvukovej kulisy.

Čítajte aj: Ako podporiť rozvoj reči a komunikácie u detí formou hry?

Vplyv médii na vývoj reči dieťaťa

Na tento problém sme sa spýtali i klinickej logopedičky Mgr. Bednárovej, pretože je to trend dnešnej doby a bez techniky si vieme náš každodenný život iba ťažko predstaviť. Na prvom mieste by však mali byť naše deti a ich výchova.

„Všetko s mierou. Techniku musíme akceptovať. Je tu, tak sa snažme využiť ju vo svoj prospech. Ako na to? Nedovoľme, aby nám zasiahla do života tak, že potlačí našu vlastnú tvorivosť. Deti sú pred televízorom zabávané, sledujú farebné obrázky, počúvajú reč, hudbu a často sa v záplave podnetov strácajú. Pretože informácie nie sú podávané  primerane ich aktuálnym schopnostiam, nemôžu sa zapojiť a reagovať, sú pasívne.

Ak už televízny program sledujú, malo by to byť krátko a s komentárom rodiča, napr.: „Aha, ovečka – ako robí? Béé.“ Na TV prijímačoch je možné program prerušiť a komentovať videné. Deti majú rady hudbu, postarajme sa im o kvalitný výber, ale nezabúdajme na to, že najlepšia je pesnička, ktorú si môžeme zaspievať s dieťaťom. Ak pridáme pohyb, dieťa má možnosť „zasiahnuť do deja“ a rozvíja sa komplexne. Moja rada znie: Médiá ako pomôcka, ale nie náhrada rodiča. Sledovanie  TV programu treba rátať na minúty a pridávať podľa veku dieťaťa.“

dieťa nerpozpráva

Dieťa rozpráva +2 roky

Okolo druhého roka veku dieťatko už zväčša všetko rozpráva. Niektorým je rozumieť viac, iným menej. Je to naozaj veľmi individuálne. V tomto období sú ešte nedostatky vo výslovnosti bežné. Nie je preto dôvod považovať ich za problém.

Sú detičky, ktoré naozaj jasne a zrozumiteľne rozprávajú už vo veku dvoch rokov. Niekedy to však nejde tak jednoducho a problémy môžu byť rôznorodé. Šušlanie, naopak nepoužívanie interpunkcie (napr. namiesto š, č hovorí dieťatko iba s a c), príliš rýchle rozprávanie (dieťa akoby posledné písmenká „prehĺtalo“ a pod.)

Aké problémy rieši klinický logopéd, s čím sa stretáva vo svojej praxi?

„Určite s poruchami artikulácie, čo je nesprávne vyslovovanie jednotlivých hlások. Veľmi správne a v súlade s najnovšími trendmi  prichádzajú rodičia s deťmi, ktoré v druhom roku ešte nerozprávajú. Riešime tiež poruchy plynulosti reči zajakavosť a brblavosť, veľkú skupinu tvoria deti, ktorých  reč je narušená na základe inej diagnózy, napr. poruchy sluchu, mentálnej retardácie, rázštepu podnebia a pery,  detskej mozgovej obrny, úrazov hlavy s poškodením mozgu, poruchou prehĺtania.

Z vašich listov: Skúška nervov: Návšteva u logopéda

Určite neodkladajte návštevu logopéda, ak:  

  • dieťa nereaguje na sluchové podnety alebo už má stanovenú  diagnózu  nedoslýchavosť, hluchota,
  • má rázštep podnebia,
  • nehovorí v druhom roku života,
  • má poruchy plynulosti reči (zajakáva sa),
  • ak sa jeho reč veľmi odlišuje od reči vrstovníkov (rozsahom slovnej zásoby alebo zrozumiteľnosťou).

Poraďte sa,  ak dieťa po treťom roku života nepoužíva hlásku  K, v štvrtom roku veľmi vysúva jazyk medzi zuby, keď vyslovuje s, c, z, dz, š, č, ž, dž, v piatom roku nevyslovuje L, R. Návod je orientačný. Ak máte akúkoľvek pochybnosť o správnom vývine reči svojho dieťaťa, kontaktujte klinického logopéda. Iba po dôkladnom vyšetrení vám môže s istotou povedať, ako treba postupovať ďalej.“

Vývin reči do 1.roka alebo prečo musia babky rozprávať o dve oktávy vyšším hlasom ...
Tipy ako najlepšie naučiť dieťa rozprávať

dieťa nerozpráva

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: