Ako sa rozprávať s malými deťmi? Nešušlať!

Ivana Majdová | 26. Dec 2016
Ako sa rozprávať s malými deťmi? Nešušlať!

S deťmi treba rozprávať už od najútlejšieho veku prirodzene a správne. Kedy je potrebná návšteva logopéda a čo vás na nej čaká?

Pre nás dospelých je zrozumiteľná reč samozrejmosťou. Ale dieťa, ktoré sa iba učí zvládať materskú reč, môže postretnúť celý rad problémov.

„Šo to tu máme ža chlapšeka kjásneho“ - rozplýva sa nad dieťaťkom pani v rokoch. Jej sa to zdá milé, ale takýmto vyjadrovaním dláždi chlapčiatku cestu do ordinácie logopéda.

„S deťmi treba rozprávať už od najútlejšieho veku prirodzene a správne. My, dospelí, sme pre nich vzorom," povedala nám na úvod do problematiky klinická logopédka Mária Matiašovská z neštátnej ambulancie v Modre.

Logopédia

Chodiť k logopédovi nie je hanba! - Vysvetľuje nejednému rodičovi, ktorý prišiel do ambulancie s dieťaťom, p. Matiašovská.

Neprehliadnite: Má cumlík vplyv na vývoj reči?

Niektorí sú urazení, že ich okolie upozornilo na nedostatky vo výslovnosti ich dieťaťa, podaktorí prežívajú pocit hanby, či vlastného zlyhania alebo i obavy, či dieťa nie je zaostalé.

Logopédia - čo je jej cieľom?

Rozvíjanie správneho vývinu reči z hľadiska formy a obsahu, predchádzanie vzniku porúch a chýb reči a odstraňovanie už vzniknutých porúch.

U najmenších detí sa najčastejšie stretávame s oneskoreným vývinom reči, alebo s narušením jej vývinu v niektorých rovinách. Častá je nesprávna artikulácia hlásokdyslália,  ktorá často pretrváva ešte v školskom veku, ba aj v dospelosti.

Prečítajte si: Vývin reči do 1.roka alebo prečo musia babky rozprávať o dve oktávy vyšším hlasom ...

Narušením plynulosti a tempa reči  vzniká zajakavosť a brbľavosť. Pri nesprávnom používaní hlasu sa u detí stretávame s často zanedbávanými hlasovými poruchami. Množstvo iných narušení komunikačných schopností dieťaťa môže vzniknúť popri rôznych ochoreniach nervovej sústavy, pri poruchách sluchu, psychických poruchách a po úrazoch.

Zaujme vás: Vývin reči medzi 1. a 2. rokom alebo Hurá, moje dieťa hovorí!

Kedy sa treba vybrať k logopédovi?

Oneskorený vývin reči treba začať riešiť už okolo 2.– 3. roku. Poruchy  výslovnosti, hlavne ak ide o mnohopočetnú dysláliu a komolenie slov, riešime väčšinou po 4. roku.

Všeobecne platí, že dieťa po 3. roku života by malo rado komunikovať, hovoriť vo vetách, mal by mu rozumieť aj iný dospelý, nie iba jeho mama.

Podľa možnosti by sme mali doriešiť problémy artikulácie pred vstupom do školy.

Ak je vaše dieťatko staršie ako dva roky, čítajte: Vývin reči medzi 2. a 3. rokom alebo „MAMI JA SA-SA-SÁM“

K logopédovi možno ísť na odporučenie pediatra, krčného lekára, psychológa, neurológa, ale možno si dať poradiť aj od pani učiteľky v MŠ. Nič nebráni rodičovi, aby sa pri pochybnostiach o správnom vývine reči jeho ratolesti sám objednal v ambulancii klinického logopéda. 

Čo nás čaká u logopéda?

Pri prvej návšteve logopéd zisťuje celkovú anamnézu dieťaťa – zdravotný stav, dedičné faktory, prekonané traumy, alebo vážnejšie životné situácie.

Počas slovných cvičení, alebo opisu obrázku, či predmetov zisťuje úroveň komunikačných schopností dieťaťa  a ak je to potrebné, stanoví návrh terapie. Sedenie trvá cca 30 min. až hodinu, aj s konzultáciou a zadaním domáceho cvičenia.

Zaujíma vás vývin reči po treťom roku? Čítajte: Vývin reči medzi 3. a 4. rokom alebo „Porozprávať, čo sa stalo Aďke?“

Ostatné sedenia sa často začínajú krátkou rozcvičkou motoriky hovoridiel (zameraná na rozcvičenie mimických svalov tváre) – hravou formou, napr. bola jedna rybka (perami naznačíme rybku), ktorá bola veľmi smutná (zošpúlime pery), lebo nemala kamarátov, s ktorými by sa mohla hrať s loptičkou (jazyk v ústach sa pohybuje od jednoho líca k druhému). Raz stretla morského koníka (vydáme mľaskavý zvuk ako koník). Obaja sa vybrali na výlet malou loďkou (urobíme loďku s jazyka) a pod. Dôležité sú aj dychové cvičenia - ich cieľom je zvýšiť kapacitu pľúc, napr. za pomoci  bublifuku, peria, vrtuľky alebo balóna, zlepšiť dýchanie nosom a koordináciu dýchania.

Ako dlho je potrebná starostlivosť logopéda?

Dĺžka logopedickej starostlivosti je závislá od rôznych okolností. Záleží však na závažnosti diagnózy. Ťažšie poruchy si vyžiadajú niekoľkoročnú starostlivosť. Naopak, pri ľahších narušeniach komunikačných schopností je možné predpokladať úpravu po niekoľkých týždňoch kvalitnej starostlivosti, ktorá zahŕňa nielen návštevu v logopedickej ordinácii, ale aj každodenné a pravidelné cvičenie doma v rozsahu 10-15 minút.

Rada logopéda: Každý deň treba cvičiť

Je úplne prirodzené, že sa dieťa nebude horlivo dožadovať domáceho nácviku, lebo každodenné opakovanie cvičení sa mu zdá nudné. Dôležitá je motivácia, pestrosť cvičení a využitie vhodných pomôcok, napr. pexesa, omaľovánky, vtipnej básničky alebo riekanky. Váš logopéd vám ochotne prezradí triky, ako dieťa zaujať a pritom ho i pobaviť. Najlepšou motiváciou však bude pre dieťa povzbudenie a pochvala rodičov, ako aj ich úprimný záujem.

A čo rodičia s chybnou výslovnosťou?

Môžu poprosiť o pomoc pri domácich cvičeniach starých rodičov, kamarátov, alebo pani učiteľku v MŠ.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: