3 jednoduché spôsoby, ako u detí rozvíjať empatiu

Redakcia | 23. Jun 2020
Ako naučiť dieťa empatii

Empatia nie je pevná črta - môže sa podporovať. Tu je návod.

Šimon má päť rokov. Sleduje, ako jeho kamaráta Marka dráždia ďalšie deti , a potom vidí Marka plakať. V čo ako rodič alebo opatrovateľ dúfate, že Šimon urobí?

Správa sa dieťa vždy empaticky? 

Mnohí dospelí by očakávali, že Šimon prejaví empatiu. To znamená, že by bol citlivý na Markove pocity, rozumel by mu a prejavil by súcitnú reakciu na Markove trápenie. Je však realistické očakávať, že malé deti budú mať túto kapacitu?

Známky empatického znepokojenia u detí boli zdokumentované už vo veku 8 až 10 mesiacov. U batoliat je možné vidieť ukážky zrejmejších foriem empatie, ako napríklad prejav znepokojenia, keď niekto plače. Ale ako všetky aspekty rozvoja, aj kvantita a kvalita rozvoja týchto zručností sa môže medzi jednotlivými deťmi výrazne líšiť.

Vieme, že keď sa deti naučia byť empatické na začiatku svojho vývoja, môže to viesť k omnoho silnejším empatickým schopnostiam neskôr v živote, keď sa stanú dospelými, ktorí s druhými zaobchádzajú s láskavosťou, úctou a porozumením. Empatické deti sa môžu stať empatickými rodičmi, manželkami a manželmi, spolupracovníkmi a priateľmi.

Empatia nie je pevná črta; táto vlastnosť sa môže podporovať a rozvíjať. Môžu ju povzbudiť a kultivovať empatickí súrodenci, ako aj dospelí, ktorí sa o dieťa starajú. Ale empatia si vyžaduje určitý čas na rozvoj.

Tu je niekoľko tipov, ako naučiť dieťa empatii:

1. Model, ako reagovať na  pocity iných

Najprv vždy, keď je to možné, ukážte deťom prijatie a empatiu.

Deti sledujú a učia sa vhodné spôsoby správania a interakcie, a je známe, že sú ovplyvňované správaním, ktoré vidia okolo seba. Môžete byť dobrým vzorom tým, že uznávate a oceňujete pocity druhých a prejavujete porozumenie a súcit, keď je niekto smutný, rozrušený, zúfalý, frustrovaný alebo potrebuje pomoc.

Keď deti prejavia negatívne emócie, uvedomte si, ako sa cítia. Poskytujte im starostlivosť a oporu dovtedy, kým nenaznačia, že sú v poriadku, aby sa mohli venovať niečomu inému.

Malé deti niekedy potrebujú pomoc s porozumením toho, čo cítia, a preto im pomôžete tým, že pomenujete  emócie. Napríklad, ak plačú, povedzte: „Vyzeráš rozrušene. Ako ti môžem pomôcť?"

2. Spojte pocity, myšlienky a správanie

Po druhé, keď hovoríme o pocitoch, spojte správanie s pocitmi, aby deti  pochopili príčinu a následok.

Napríklad: „Max sa cíti smutne, pretože Oliver si vzal svoju hračku. Čo by Maxovi mohlo pomôcť cítiť sa lepšie? “

Učenie  detí o príčinách a následkoch sa môže uskutočňovať aj prostredníctvom príbehov, hier alebo čítania kníh. Porozprávajte sa s deťmi o myšlienkach, pocitoch a správaní postáv. Čo môžu postavy urobiť ďalej?

Prepojte tieto scenáre s vlastnými zážitkami dieťaťa. Napríklad, ak je postava smutná, pretože jej chýbajú jej rodičia, prepojte tento pocit s časom, keď dieťa tiež vyjadrilo smútok za niečo podobné. Pomáha to dieťaťu jasnejšie pochopiť súvislosť medzi pocitmi, myšlienkami a správaním.

V prípade starších detí (vo veku päť a viac rokov) ich požiadajte, aby vstúpili do mysle alebo sa pozreli do perspektívy iného dieťaťa alebo dospelého: „Ako sa asi cítia? Prečo môžu byť naštvaní? Čo by sme mohli urobiť, aby sme im pomohli? “

3. Vytváranie empatického prostredia

Po tretie, aj ako rodina alebo školská trieda, sa zamerajte na spoluprácu pri budovaní „klímy“, ktorá povzbudzuje deti k empatii a porozumeniu.

Ak vaše dieťa alebo dieťa vo vašej triede zápasí s problémom s empatiou, pokúste sa mu pomôcť tým, že vytvoríte príležitosti, aby ste mohlo byť toto dieťa empatické, a zdôraznite mu, ako môže byť jeho láskavosť prospešná pre všetkých zúčastnených:

"Bolo by od teba veľmi milé, ak by si pomohla svojej sestre, keď stratila svoju obľúbenú hračku. Stavím sa, že si to bude pamätať a tiež ti pomôže, keď to budeš potrebovať! “

V budúcnosti sa tým podporí viac rovnakých typov správania.

Silné empatické zručnosti môžu deti pripraviť na úspech v živote. Rodičia, učitelia, opatrovatelia a dokonca aj súrodenci môžu zohrávať významnú úlohu pri vzájomnej pomoci pri dosahovaní tohto úspechu.
Zdroj: https://www.todaysparent.com/

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: