12 tipov, ako vychovať šťastné dieťa

Redakcia | 9. február 2024
12 tipov, ako vychovať šťastné dieťa

Väčšina odborníkov skúmajúcich šťastie vychádza z toho, že základné životné postoje máme vrodené približne v 25 percentách. Zvyšok je interakcia (vzájomné pôsobenie) s vonkajším svetom.

Lebo to, či vnímame pohár ako poloprázdny alebo poloplný, je naučený vnútorný postoj, ktorý sme nadobudli na základe našich zážitkov, skúseností, a predovšetkým postojov svojich rodičov a iných dôležitých osôb v našom živote. 

Aj keď nie sú životné podmienky vždy optimálne, môžeme ako rodičia prispieť k tomu, aby dieťa zažilo šťastné detstvo a vyrástol z neho optimistický človek, ktorý sa nenechá len tak ľahko prevalcovať problémami.

Ako na to?  Inšpirujte sa našimi dvanástimi tipmi, rozvíjať pozitívny vzťah k životu rovnako u seba ako i u svojich potomkov.

1.Venujte dieťaťu bezpodmienečnú lásku – a veľa času

Či už dieťa prinesie zo školy zlé známky, je drzé alebo ubližuje iným deťom: také, aké je, i so všetkými svojimi chybami má právo na bezpodmienečnú lásku. Táto láska mu dodáva silu. Preto by ste si mali nájsť čas, aby si vaše dieťa túto lásku užívalo plným priehrštím – napr. pri maznaní v posteli, tým, že mu navaríte obľúbené jedlo alebo z času na čas pripravíte malé milé prekvapenia.

2. Smejte sa spolu

Smiech robí dobre telu i duši, pociťujeme pri ňom šťastie, a keď sme šťastní, vieme sa radovať zo života. Hľadajte s deťmi čo najviac príležitostí, aby ste sa spolu smiali. Či je to na vtipoch, vzájomnom vymieňaní komických zážitkov, spoločnom pozeraní zábavných programov... Fantázii sa medze nekladú.

3. Berte priania a pocity vážne

Pri budovaní sebavedomia a optimistického nazerania na svet je podstatné, že budete brať svoje dieťa so všetkými jeho prianiami a pocitmi vážne. To však neznamená, že mu musíte všetko dovoliť a splniť všetky jeho priania, ale to, aby ste vtiahli svoje dieťa v dôležitých veciach, ktoré sa ho týkajú, do spolurozhodovania (samozrejme, s ohľadom na vek dieťaťa) – napr. aj pri zdanlivo banálnej otázke „Čo si mám obliecť?“. Opatrne treba zaobchádzať aj s pocitmi dieťaťa. Nenahovárajte mu, že nemusí mať strach, ak sa bojí. Radšej sa ho opýtajte, čoho sa bojí a spoločne pracujte na odbúravaní strachu.

4. Pomôžte vášmu dieťaťu ovládať svoje pocity

Strach, frustrácia, smútok – niektoré pocity nás vnášajú do negatívnych nálad a myšlienok. Preto je dôležité, aby sme sa nimi nenechali prevalcovať. Hovorte s deťmi o ich pocitoch, aby si ich uvedomovali. Ak sa dieťa cíti vo svojich pocitoch chápané a brané vážne, po určitom čase bude dostatočne silné na to, aby sa nenechalo úplne prevalcovať negatívnymi emóciami.

5. Posilnite talent dieťaťa

V čom vaše dieťa vyniká? Tým, že mu pomôžete rozpoznať a ďalej rozvíjať jeho vlohy a schopnosti, posilníte jeho sebavedomie. Dodajte mu preto odvahu chopiť sa aj náročnejších úloh – tak si dokáže, že na to má a nazbiera kopec zážitkov úspechu. Pritom ale svoje dieťa nepreťažujte. Dôležité je hlavne to, aby postrehlo, že mu v určitých veciach veríte.

6. Podporujte dieťa

Aby ste pomohli dieťaťu budovať sebavedomie, je dôležité, aby sa naučilo prekonávať prekážky a robilo aj veci, ktoré ho príliš nebavia. Rodičia by mali pri tom svoje deti podporovať – ale aj žiadať a vyzývať ich k tomu napríklad tým, že prenesú na nich určité menšie práce v domácnosti. Tak dieťa nadobudne pocit, že vykonáva pre rodinu dôležité práce a zároveň získava uznanie a pochvalu.

7. Pripúšťajte chyby

Ten, kto nemá šancu robiť chyby, nemá ani šancu sa niečo naučiť. Preto je dôležité, aby ste akceptovali, že nie vždy ide všetko hladko. Zároveň by ste sa ani nemali veľmi ponáhľať s pomocou, ak vaše dieťa urobilo nejakú chybu. Lebo inak ho ukrátite o dôležitú skúsenosť pokračovať ďalej a nachádzať nové cesty, ak nešlo všetko tak, ako si predstavovalo.

8. Kritizujte konštruktívne

Deti sa musia naučiť zaobchádzať s kritikou – a vy musíte vedieť kritiku správne podať. Tabu by mala byť paušálna kritika osoby. Ak napríklad vášmu dieťaťu často padajú veci z rúk, nemali by ste v žiadnom prípade povedať „Ty si ale nešika“. Oveľa vhodnejšie by bolo „Všimla som si, že ti často padajú veci z rúk. Možno by ti to išlo lepšie, keby si si nebral toľko toho do rúk naraz“.

9. Nepestujte dieťa ako vo vatičke

Ten, kto chce svoje dieťa uchrániť pred každým nepohodlím, nerobí mu tým žiadnu láskavosť, ale sprostredkováva mu tak pocit slabosti a neschopnosti. Dieťa bude v konečnom dôsledku tým odvážnejšie, čím viac mu budú rodičia dôverovať a čím viac mu poskytnú možnosť nadobúdať vlastné skúsenosti a testovať svoje hranice. Keď vylezie úplne na najvyšší stupeň preliezačky, nemalo by začuť „Dávaj pozor, aby si nespadol“, ale „Si šikovný/á“.

10. Netreba plniť všetky priania

Očakávaná radosť je najkrajšia radosť. Túžiť je krajšie ako vlastniť a po chvíli odhodiť a deti, ktoré nevedia túžiť, sú nešťastné deti. Drobci sa musia naučiť, že ich potreby nemusia byť uspokojené okamžite. Že sa k nim musia najskôr nejako prepracovať alebo dlhšiu dobu počkať – napríklad do narodenín či do Vianoc. Týmto spôsobom sa stáva vytúžený predmet oveľa viac hodnotnejším. Teda: Neplňte deťom každé ich prianie. Namiesto toho im darujte čas a lásku.

12 tipov, ako vychovať šťastné dieťa

11. Pestujte si kamarátstva

S priateľmi je život krajší. Aby sa dieťa naučilo očakávať od života len to najlepšie, potrebuje kontakt s rovesníkmi. Podporujte ho v tom, aby k druhým ľuďom pristupovalo otvorene, uzatváralo a pestovalo si kamarátstva. Deti budú pravdepodobnejšie vytvárať pozitívne priateľstvá vtedy, ak majú takýto vzor v rodine – napríklad ak váš dom samotný poskytuje priateľskú atmosféru.

12. Pohyb – najlepšie v prírode

Pohyb je zdravý a prináša radosť do života. Postarajte sa o to, aby mali deti dostatočný priestor na skákanie, lezenie, behanie a iné huncútstva. Najlepšie je, ak sa k nim občas pripojíte.

Byť šťastným je nesmierne ťažké – samé krízy, epidémie, občianske nepokoje, prírodné katastrofy, vraždy... Ako má byť človek spokojný, ak o tomto všetkom vie? Byť šťastný však neznamená prehliadať nešťastie a utrpenie okolo seba a bezmedzné ospevovanie jarného vzduchu, šumenia lesa a štebotania vtáčkov.

Byť pozitívne naladeným človekom znamená hľadať cestu z nešťastia do šťastia, z nepohodlia do pohodlia, vnímať svet okolo seba ako miesto, ktoré možno vlastnou rukou pretvárať a postupne ho robiť lepším. Prajeme vám, aby ste si našli (ak ich náhodou nemáte) radosti a dôvody, prečo sa ráno zobudiť. 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: