10 zlatých pravidiel bezpečnosti pre deti

Redakcia | 4. Sep 2020
10 pravidiel bezpečnosti

Mali by vedieť, že...

Vyvarujte deti pred prípadným nebezpečenstvom

1. Cudzinec = nebezpečenstvo:

S cudzími ľuďmi sa nerozprávam, nikam s nimi nechodím, nič si od nich neberiem, nepomáham neznámym. 

2. Moje telo je moje:

Ak sa ma niekto pýta osobné otázky alebo sa ma dotýka akýmkoľvek spôsobom, ktorý mi je nepríjemný, poviem NIE a upozorním na to svojich rodičov alebo dospelého, ktorému dôverujem.

3. Telefón:

Ak budem meškať, alebo sa niekde zdržím, i keď iba o pár minút dlhšie, VŽDY zavolám domov.

4. Potrebný súhlas:

Predtým ako s kýmkoľvek niekam pôjdem, opýtam sa najprv svojich rodičov na povolenie.

5. Bezpečnosť v počte:

Keď som preč z domu, vždy sa zdržujem pri svojich kamarátoch a na miestach, kde je veľa ľudí.

6. Bezpečné zóny:

VŽDY chodím po cestách, ktoré poznám a po ktorých chodím pravidelne aj so svojimi rodičmi. Vyhýbam sa nebezpečným zákutiam, neprehľadným miestam a neosvetleným cestám!

7. Posvätná dôvera:

Rodinné heslá a prístupové kódy nepoviem nikdy nikomu, ani kamarátom.

8. Neznámy telefón:

Ak zavolá človek, ktorého nepoznám, nebudem mu odpovedať na otázky o mne, ani o komkoľvek alebo čomkoľvek doma. Nikdy nepoviem, že som doma sám.

9. Klop, klop:

Nikdy neotvorím dvere, keď som doma sám. Nikdy nenechám nikoho si myslieť, že som sám doma.

10. Utekaj:

Ak sa ma niekto pokúsi chytiť alebo prinútiť niekam s ním ísť, začnem kričať a snažiť sa dostať sa preč. Budem bežať tak rýchlo ako dokážem a stále pri tom kričať.

Ďalšie rady, ktoré môžu vám i vášmu dieťaťu pomôcť: 

  • Otváraj byt len známym ľuďom – využívaj priezor na dverách a retiazku na dvere!
  • Nenos kľúče od bytu a mobil na viditeľnom mieste!
  • Nezabudni vždy riadne zamknúť pri odchode z bytu či domu dvere!
  • Všímaj si neznámych a podozrivých ľudí v dome a svojom okolí a všetko nezvyčajné doma povedz!
  • Nevstupuj s neznámymi osobami do domu a už vôbec nie do výťahu, radšej choď pešo!
  • S cudzími ľuďmi sa nerozprávaj! Povedz, že to máš zakázané a rýchlo odíď!
  • Neber si nič od cudzích ľudí a nikam s nimi nechoď!
  • Nesadaj si nikdy do cudzieho auta k neznámym ľuďom

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: