Kde číhajú najväčšie NEBEZPEČENSTVÁ ulice? Naučte vaše deti ako správne reagovať !

Redakcia | 4. Apr 2019
nebezpečenstvo, bezpečnosť detí, nástrahy, ulica, modelové situácie, pravidlá, strach

Vaše dieťa by malo vedieť, ako zareagovať, keď ho osloví cudzí človek. Naučte to vaše deti! Ponúkame vám tipy ako na to formou modelových situácií.

Príklady na modelové situácie:

Niekto dieťa požiada, aby mu pomohlo odniesť domov ťažký nákup.

Vysvetlite dieťaťu, že v tomto prípade musí odmietnuť s tým, že s cudzími ľuďmi nesmie nikam chodiť. Pre dieťa je to síce dosť sporné, keďže ho odmalička učíte, že ľuďom treba pomáhať, ale istota je istota. Môže to však slušne povedať, napríklad: „Prepáčte, ale nemôžem, pretože...“

Dieťa čaká na výťah a podíde k nemu cudzí muž, ktorý sa chce tiež zviesť hore.

Dieťa by nemalo pripustiť argument, že ide len o dve poschodia. Upozornite ho na to, že z výťahu niet úniku a môže sa tak dostať do priameho ohrozenia. V takomto prípade je ideálne, ak dieťa radšej počká alebo sa prebehne pešo. Ak by malo strach alebo sa cítilo trápne, že nechce nastúpiť, poraďte mu, nech sa vyhovorí, že čosi zabudlo a pod.

Zastaví pri ňom auto a vodič mu oznámi, že ho posiela mama, aby ho k nej zaviezol.

Zdôraznite dieťaťu, že sadnúť si s neznámym do auta znamená plne sa odovzdať do cudzích rúk. Neznámy rozhoduje o tom, kam spolu pôjdu, kde dieťaťu zastaví, či vôbec zastaví, ako dlho v tom aute dieťa zostane. V danom prípade ide o čas. Najskôr sa treba vzdialiť k najbližším dospelým chodcom, prípadne do obchodu a následne okamžite zatelefonovať rodičom.

Na zvonček pri dverách bytu zazvoní cudzí človek a vypytuje sa, kde sú rodičia a kedy prídu.

Dieťa by nikdy nemalo priznať, že je samo doma. V žiadnom prípade nesmie cudzieho človeka vpustiť dnu, len mu cez zatvorené dvere povie, že mu rodičia odkazujú, aby prišiel v iný deň. O tejto návšteve treba potom čo najrýchlejšie telefonicky informovať mamu alebo otca. Rovnako dieťa upozornite, aby si nepísalo na Facebook statusy o tom, že doma samo, alebo že je rodina na dovolenke a podobne.

V autobuse sa s ním chce dať do reči cudzí človek a sleduje ho v ďalšej jeho ceste.

Jedinou možnosťou je osloviť najbližšiu dospelú osobu, tú požiadať o pomoc a čo najrýchlejšie kontaktovať rodičov.

Na internete si dieťa píše s nejakým milým pánom, ktorý mu poslal fotky svojich mačičiek a pozval ho na návštevu, aby mu jednu daroval.

O takomto návrhu musí dieťa ihneď informovať rodičov. Vštepujte mu zásadu, že sa má vyhýbať stretnutiam s cudzími ľuďmi, s ktorými sa zoznámilo na internete. Rovnako im vštepujte, že týmto neznámym ľuďom nemá písať nič o sebe ani rodine – dotyční totiž vôbec nemusia byť tými, za koho sa vydávajú.

Kde číha na deti najväčšie nebezpečenstvo?

 • Prostriedky hromadnej dopravy: malé dieťa v nich nespúšťajte z očí. Pokiaľ už väčšie dieťa cestuje samo, musí presne vedieť, kde nastúpiť a vystúpiť, že by v kupé malo sedieť s viacerými rôznymi ľuďmi a že má v prípade ohrozenia nahlas kričať.
 • Verejné toalety: vždy len za sprievodu rodičov, v prípade opačného pohlavia ho počkať hneď pred toaletou.
 • Ulica počas dňa: zbytočne nevystavovať mobil, šperky a iné cennosti, vo všeobecnosti nenosiť príliš drahé oblečenie. V žiadnom prípade a pod žiadnou zámienkou nenastupovať do cudzieho auta, aj keby bolo ktovieako atraktívne!
 • Ulica v noci: tam nemá dieťa absolútne čo robiť! Keď sa to už stane, musí vedieť, že sa má držať frekventovaných miest a vyhnúť sa temným, neznámym a odľahlým zákutiam. Dievčatá by mali mať sprievod na akciu i späť, niekoho, koho dobre poznáte.
 • Park a les: ani tam nemá dieťa samé čo robiť!
 • Hlavná cesta: nejazdiť autostopom, nikdy!
 • Domov: ani tam nemusí byť vždy bezpečne. Dieťa nesmie nastupovať s neznámym človekom do výťahu alebo chodiť zo zvedavosti do pivnice. Nemalo by ani priznať, že je samo doma – trénujte s ním odpoveď: „Mama spí a ocko si išiel zapáliť na balkón.“

Niekoľko rád pre rodičov v kocke

 • Kontakt vašich detí s cudzími ľuďmi nepodceňujte.
 • Všetko im vysvetľujte na príkladoch a nebojte sa s nimi zahrať i modelové situácie.
 • Vždy trvajte na tom, že chcete vedieť, s kým a ako vaše dieťa trávi voľný čas.
 • Ak vám dieťa oznámi, že mu niekto cudzí ponúkal napr. cukríky, nenechajte si to pre seba.
 • Naučte deti dôležité telefónne čísla a tiež spôsob, ako na tieto linky zavolať.
 • V prípade neistoty v správaní sa cudzích ľudí v okolí vášho potomka sa obráťte na Políciu Slovenskej republiky.

Tiesňové linky

Spoločná tiesňová linka     112
Polícia     158
Hasiči     150
Záchranná zdravotná služba    155
Mestská polícia     159

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: