POHYB je pre deti veľmi dôležitý: Ako zvýšiť fyzickú aktivitu dieťaťa

PHDR. ANDREA BARANOVSKÁ, PHD. | 7. december 2021
POHYB je pre deti veľmi dôležitý: Ako zvýšiť fyzickú aktivitu dieťaťa

Telesný vývin a fyzická aktivita v predškolskom veku je veľmi úzko prepojená s vývinom osobnosti. Výskumy dokázali, že deti, ktoré aktívne športujú, majú pozitívnejší vzťah k životu a menšiu tendenciu vzdávať sa pri prekážkach.

Ako zvýšiť fyzickú aktivitu dieťatka?

 • Dovoľte a súčasne povzbuďte dieťatko, aby chodilo, namiesto toho, aby sa vozilo. Cesta vám bude trvať trochu dlhšie, ale dieťa zostáva aktívne.
 • Popruhy môžete tiež využiť, aby ste zabezpečili bezpečnosť kráčajúceho dieťaťa.
 • Spôsoby, ktorými môžete urobiť prechádzku zábavnejšou:
  - počítanie vtákov, stromov, lietadiel, áut, bielych áut ap.
  - obchádzanie štrbín na ceste, nešliapnutie na čiary ap.
  - preteky k nejakej méte – toto je dobré nacvičovať predtým, ako dieťa začne používať bicykel alebo kolobežku;
 • Zaparkujte auto ďalej od cieľa, aby bolo nutné prejsť peši.
 • Používajte viac schody ako výťahy, eskalátory.
 • Minimálne na pol až hodinu každý deň chodievajte s dieťaťom na detské ihrisko, kde môže behať, liezť, skákať – najmä deti, ktoré nemajú k dispozícii záhradu.
 • Povzbudzujte dieťa, aby pomáhalo pri upratovaní hračiek, domácnosti a okolo domu. 
Telesný vývin a fyzická aktivita v predškolskom veku je veľmi úzko prepojená s vývinom osobnosti.  Výskumy dokázali, že deti, ktoré aktívne športujú, majú pozitívnejší vzťah k životu a menšiu tendenciu vzdávať sa pri prekážkach. 
Pri pohybových činnostiach sa rozvíja individualita dieťaťa, jeho prosociálne správanie, a tiež aj vôľa. Pohybové aktivity poskytujú dieťaťu priestor pre rast sebaovládania, sebahodnotenia, sebakontroly, a súčasne aj sebareguláciu. V rámci nich sa dieťa vychováva k trpezlivosti a ohľaduplnosti, a čo je v súčasnosti najdôležitejšie, rozvíja sa jeho schopnosť spolupracovať
Dostatok pohybu pomáha dieťaťu zbavovať sa napätia a vytvára duševnú a telesnú rovnováhu.
Nedostatok pohybovej aktivity spôsobuje nepokoj dieťatka, ktorý sa môže prejaviť v nežiaducom správaní.

Čo všetko aktivuje pohyb?

 • duševnú, fyzickú pohodu dieťaťa
 • posilňuje jeho vôľu, trpezlivosť, vytrvalosť, dôslednosť, spoľahlivosť
 • posilňuje úsilie dieťaťa prekonávať fyzické prekážky spojené s námahou – nevzdávať sa, čo sa prenesie aj do iných oblastí života
 • vytvára pozitívny vzťah k prírode a životnému prostrediu
 • rozvíja koordináciu pohybov
 • stimuluje hrubú motoriku
 • posilňuje odolnosť dieťaťa
 • rozvíja obratnosť a pohotovosť
 • rozvíja schopnosť kooperácie a nasledovanie pravidiel
 • umožňuje dieťaťu zažiť skutočný úspech, čo zvýši jeho sebaúctu
 • posilňuje rozhodnosť a samostatnosť

pohyb a zdravé dieťa

Pre 2- až 3-ročné deti je pohyb základnou potrebou. Je rovnako dôležitý ako jedlo či spánok. Je nevyhnutný pre stimuláciu rozvoja dieťaťa, podporuje jeho rast – formuje základy svalovej hmoty, redukuje nebezpečenstvo obezity – zintenzívňuje látkovú výmenu, prehlbuje spánok, a tým, že dochádza k produkcii endorfínov, sa dieťa cíti šťastnejšie.

Ďalšie výskumy potvrdili, že pravidelným pohybom sa zlepšuje fungovanie pamäti a plasticita mozgu. Rovnako pohyb pomáha aj pri prevencii vzniku depresie v neskoršom veku. 

POZOR na preťaženie!

Výstražnými znakmi, ktoré by mali rodičov varovať, že dieťa je pohybom preťažené, sú:

 • spotenie a prehriatie sa dieťaťa – treba ho nechať chvíľku posedieť, vydýchať sa a potom napiť sa, ale nie ľadovej vody alebo sladeného nápoja;
 • prílišné sčervenanie – zase je dôležité nechať dieťa vydýchať – môže pomôcť, ak rodič robí dychové cvičenia s ním;
 • strata záujmu a pozornosti o pohyb;
 • povrchnosť a nedbanlivosť pri hre;
 • únava. 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: