Sexuálna výchova detí alebo ako vysvetliť otázky o príchode detí na svet?

Miroslava Miková | 18. Jan 2017
Sexuálna výchova detí alebo ako vysvetliť otázky o príchode detí na svet?

Pýtate sa ako správne odpovedať a vôbec komunikovať s malým dieťaťom o ľudskej sexualite? Viete ako vhodne deťom vysvetliť "chúlostivé" záležitosti?

O otázkach ľudskej sexuality komunikujte s deťmi otvorene

Odborníci sú presvedčení o tom, že o sexualite človeka treba hovoriť s dieťaťom úprimne. Otvorenosť je považovaná za základný znak sexuálnej výchovy v rodine. Preto sa dieťa v žiadnom prípade nesnažte presvedčiť, že deti nosí rodičom bocian.

Ľudská sexualita je prirodzená súčasť nášho života. Bohužiaľ v našich rodinách často sexuálna výchova absentuje, čo sa v konečnom dôsledku negatívne prejaví v chápaní ľudskej sexuality u nášho dieťaťa.

Rodičia odpovedajú na zvedavé otázky svojich ratolestí s rozpakmi. Rozhovory odkladajú alebo ešte horšie - rýchlo vymyslia nezmyselnú odpoveď. Potom niet sa čomu čudovať, keď sa dieťa cíti nepochopené a zranené.

Najčastejšie si rodičia kladú otázky týkajúce sa správneho načasovania rozhovorov o sexualite človeka alebo riešia dilemu aký rozsah informácií dieťaťu poskytnúť. Veľmi často zvažujú, či sexuálne prejavy ich dieťaťa sú zdravé a prirodzené. Trápia aj vás podobné otázky? Ak áno, ponúkame vám jednoduché a jasné odpovede.

Prečítajte si: Ako vychovať dieťa k samostatnosti?

Kedy so sexuálnou výchovou v rodine začať?

Pravidlo číslo jedna znie nasledovne - Začnite svoje dieťa oboznamovať so základmi sexuality už od útleho detstva. Budujte si so svojimi deťmi úprimný a srdečný vzťah založený na vzájomnej dôvere. Odpovedajte na zvedavé otázky malých nezbedníkov s patričnou dávkou prirodzenosti, lásky a porozumenia, aby dieťa považovalo sexualitu za normálnu súčasť života a nebálo sa o nej hovoriť.

Tu viac ako v iných oblastiach výchovy platí, že každé dieťa je iné a treba starostlivo vnímať jeho potreby. Niektoré dieťa v predškolskom veku vie, že bábätko vzniká spojením semienok, kde jedno patrí mamičke a druhé oteckovi. Semienka sa spoja a putujú do maminho bruška. Semienko rastie a potom z neho vznikne bábätko. Iné dieťa v rovnakom veku dokonale ovláda všetky podrobnosti procesu oplodnenia a pôrodu.

Čo všetko zo sexuálneho života dieťaťu prezradiť?

Druhé pravidlo je jednoduché a jasné - Hovorte stručne, ale pravdivo. Dieťa si z poskytnutých informácií zapamätá len to, čo je pre neho zaujímavé a čomu rozumie. Nezaťažujte ho zbytočne dlhými a zložitými odpoveďami, aby ste nespôsobili zmätok v jeho drobnej hlávke.

Nepoužívajte poučky. Každá mamička či otecko má dar, vďaka ktorému vie svojmu dieťatku podať informácie vhodným a ľahko pochopiteľným spôsobom. Spoľahnite sa na vnútornú intuíciu. Pri troche úsilia to hravo zvládnete.

Čo všetko patrí medzi zdravé prejavy sexuality detí a naopak, čo možno považovať za znepokojujúce podľa psychologičky Toni Cavanagh Johnson, PhD.?

Prirodzenou súčasťou vývoja detí je objavovanie rozdielov medzi mužom a ženou. Zdravé a normálne sú otázky detí zamerané na pohlavné orgány, proces oplodnenia a pôrodu. Problém nastáva vtedy, keď sa dieťa neustále vypytuje na zodpovedané otázky. Môžu byť na ňom badateľné znaky strachu a napätia.

Hrajú sa vaše deti na domácnosť alebo doktora? Buďte pokojní, pretože vaše dieťa sa týmto spôsobom sexuálne rozvíja. Zoznamuje sa s rozdielnosťou rodičovských rolí a pri hre na lekára sa dozvedá o intímnych partiách iných detí.

Prečítajte si: Hry na doktora – problém?

Čo však robiť v prípade, keď deti hrajú hry so sexuálnym podtextom, predstierajú druhé pohlavie alebo porovnávajú svoje pohlavné orgány s intímnymi časťami iných detí? Znovu si môžete s úľavou vydýchnuť, lebo je to úplne bežné a zdravé.

Avšak pozor, toto „skúmanie“ by sa malo odohrávať medzi deťmi rovnakého veku. Ak ide o deti výrazne mladšie alebo staršie, mala by rodičom „zablikať kontrolka“, ktorá signalizuje, že so sexualitou ich dieťaťa nie je všetko v poriadku.

Dokresľuje vaše dieťa genitálie postavám v časopisoch? Nebojte sa, aj tento detský prejav je v súlade zo zdravým sexuálnym vývinom, pokiaľ sú dokresľované pohlavné orgány veľkosťou proporcionálne k ostatným častiam tela.

Prečítajte si: Zaujímavosť: Koľko inteligencie má štvorročné dieťa?

Často rodičia podceňujú otázky týkajúce sa masturbácie dieťaťa. Je potrebné, aby každé dieťa bolo v rámci sexuálnej výchovy oboznámené s masturbáciou. Deti v predškolskom veku, pociťujú emócie akými sú nervozita, vzrušenie alebo strach a súčasťou prežívania týchto pocitov je dotýkanie sa vlastných genitálií. Psychologička T.C. Johnson považuje tieto prejavy za prirodzenú súčasť rozvoja sexuality človeka.

Zanedbávanou oblasťou sexuálnej výchovy je sexuálne zneužívanie detí. Čoraz viac sa o tejto téme diskutuje, preto treba deti v predškolskom veku náležite poučiť o tomto zdrvujúcom spoločenskom probléme.

Chcete, aby z vašich detí vyrástli sexuálne uvedomelé bytosti, ktoré považujú ľudskú sexualitu za prirodzenú a neboja sa o nej hovoriť? Ak ste odpovedali kladne, výsledok je vo vašich rukách. Komunikujte so svojimi ratolesťami a vzájomne budujte láskyplný a otvorený vzťah.

Prečítajte si: Ako dieťaťu vysvetliť nevhodné správanie?

Zdroj: Toni Cavanagh Johnson, PhD., Děti a sexualita

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: